Konceptet er ”enkelt og fixt” i jem & fix

Claus Petersen, CEO i jem & fix, har været på en formidabel rejse med sin virksomhed, der startede for 17 år siden. Siden da er der sket lidt – både for ham selv og for selskabet.

Claus Petersen startede i jem & fix for 17 år siden med tittelen indkøbs-, salgs- og marketingchef. I 2009 blev han kommerciel direktør samt medlem af direktionen og i 2017 administrerende direktør. Nu er han tillige indehaver af et par bestyrelsesposter internt i virksomheden. Det lyder næsten som en særdeles velplanlagt karriererejse?

– Om det var en ambition fra starten af? Måske. Det var i hvert fald den vej, det gik. Jeg har kunnet anvende de ting, jeg havde med i rygsækken og sammen med organisationen levere forbedrede resultater undervejs. Og så har det været en spændende rejse at være en del af. Men det er vigtigt at pointere, at det er en holdindsats og fælles fokus, der gør, at vi er lykkedes så godt. Vi er ikke i mål endnu, der er stadig meget, der kan forbedres, fortæller Claus Petersen.

Toplederprogram i samarbejde med INSEAD

Claus Petersen CEO, jem & fix

Enkelt, effektivt og godt

Da Claus Petersen startede for 17 år siden, var jem & fix allerede en veldrevet virksomhed med gode resultater, der dengang rådede over 56 butikker. I dag er tallet steget til 125. Derudover er jem & fix nu også etableret på det norske og svenske marked – dog med selvstændige ledelser. De første butikker kom til Sverige i 2005 og tæller nu 57 butikker, og i Norge startede man i 2018 og har nu otte butikker.

– Som virksomhed skal vi passe på ikke at komplicere tingene. Jeg startede oprindelig i jem & fix, fordi jeg godt kunne lide det ”enkle” koncept. Det er let at forstå, let at kommunikere og det synes jeg, var tiltalende. Hver dag arbejder vi hårdt for at leve op til vores mission om at ”levere markedets laveste priser”. Det har vi lovet vores kunder, men det er så også næsten det eneste, vi har lovet dem. At der så ligger en massiv investering ”bagved” dette enkle koncept, er en lidt anden historie, siger han og fortsætter:

– Vi har nemlig haft stor fokus på digitalisering og automatisering af alle vores processer med henblik på at gøre arbejdet enkelt for vores medarbejdere og lettere for kunderne at handle. Vi har fx implementeret automatisk varebestilling, et markedsføringsmodul og et effektivt Space Managements system. Og det vigtigste er, at alle disse værktøjer er integreret, så vi undgår dobbelt arbejde og minimerer fejl. Vi har et effektivt og nemt set-up, og så ønsker vi blot at gøre tingene enkelt for alle. Hos os er der ikke ”tilbudspriser”, Black Friday, Open By Night eller loyalitetsprogrammer. Vi hopper ikke med på nye trends og produkter, før vi ved, at de virker. Vores enkle koncept er ikke så mystisk. Det gør det let at kommunikere og afkode, og det gør os effektive og dermed i stand til at holde omkostningerne – og priserne – nede.

Bestyrelsesprogram i samarbejde med INSEAD

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme INSEAD

Bestyrelsesarbejde skal fylde mere

For kort tid siden deltog Claus i bestyrelsesprogrammet Executive Board Programme INSEAD, da det er et område, han gerne vil udvikle fremadrettet. Per dags dato har han to bestyrelsesposter internt i koncernen, som henholdsvis formand og bestyrelsesmedlem, samt en ulønnet bestyrelsespost i en selvejende institution for udviklingshæmmede børn og voksne.

– Jeg har dels arbejdet som topleder i en årrække og har de seneste par år suppleret med et par bestyrelsesposter, og det var årsagen til, at jeg ønskede at løfte mit kompetenceniveau inden for bestyrelsesarbejde. Både for at blive dygtigere inden for fagområdet, men også for at få skilt CEO- og bestyrelsesrollen ad og få gjort rollerne mere præcise. Derudover ser jeg det som en naturlig karriereudvikling – på sigt – at supplere med 2-3 nye bestyrelsesposter. Jeg afsøgte tre forskellige muligheder, men ønskede at gå for det bedste, der samtidig kunne fungere sideløbende med en travl arbejdshverdag, udtaler Claus Petersen og fortsætter:

– Forventningerne til uddannelsesprogrammet var i forvejen høje, men disse blev virkelig indfriet. Professorerne var særdeles kompetente og greb fat i meget relevante emner, der både var aktuelle i forhold til min position som CEO og mine bestyrelsesroller.

Indholdet i Executive Board Programme INSEAD

Bedre i morgen, end i dag

Jem & fix-chefen påpeger især tre key-learnings, der har haft stor betydning for hans oplevelse af programmet, der består af et modul i Danmark og et modul på INSEAD i Frankrig.

– Noget af det vigtigste, jeg kommer hjem med, er, at jeg har fået sat ord på forskellen mellem en CEO og en bestyrelsesformand. Det har gjort mig bedre rustet til at skifte kasket, uden at blande kortene for meget sammen. Derudover var emnet, der handlede om at reflektere over egne og andre bestyrelsesmedlemmers forventninger og aktiviteter, særdeles relevant. Det med at have en løbende dialog med sine nærmeste om, hvorvidt man lykkes eller ikke lykkes med henblik på kontinuerlig forbedring. Afslutningsvis var det imidlertid nok sessionen relateret til beslutningsprocesser, der har haft allerstørst betydning for mig. At blive kendt med ”fælderne” i beslutningstagningen og være i stand til at anlægge et 360-graders perspektiv på sine beslutninger, kan bruges i mange sammenhænge, siger han og tilføjer:

– Kort fortalt er det, der driver mig, at man hele tiden flytter sig og bliver bedre. At man er bedre i morgen, end man er i dag. Det er nok i denne sammenhæng, at programmet har givet mit allermest: at jeg har fået løftet mine kompetencer, både med henblik på at blive en bedre bestyrelsesformand og et bedre bestyrelsesmedlem. Derudover har jeg lagt grundlaget for mine fremtidige ambitioner, der handler om, at jeg sigter efter yderligere et par bestyrelsesposter.

Bliv kendt med underviserne på bestyrelsesprogrammet

Læring fra andre brancher

Men også i et netværksmæssigt perspektiv, føler Claus Petersen, at programmet har bidraget positivt.

– Det er ikke længe siden, vi kom hjem, men vi er allerede en gruppe, der har planer om at træffes igen. Jeg synes, at jeg mødte mange spændende mennesker, der sidder på et højt niveau, og derudover har det været særdeles spændende at få indblik i andre brancher. Det er bestemt interessant med nogle helt nye perspektiver, og det kan man virkelig lære noget af, slutter han.

Fortsæt din læring efter endt uddannelse

– deltag i flere årlige undervisningsdage

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for dig, der ønsker at fokusere på og udvikle din ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

I Executive Forum får du aktuel og unik viden med henblik på at videreudvikle din leder- og bestyrelsesrolle. Du får inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses/undervisningsdage giver dig kontinuerlig læring om temaer, der optager virksomheder, ledere og bestyrelser i dag.

Forummet er desuden en enestående mulighed for at bevare kontakten med tidligere deltagere, hvis du har deltaget på et af Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer.

Executive Forum – fortsæt din læring