Executive Forum: Se det nye program for 2022

Programmet for Executive Forum i 2022 er på plads, og det bliver nogle yderst aktuelle emner samt højt profilerede professorer, du kan glæde dig til at møde i Danmark næste år.

2022 byder på et interessant og inspirerende program i Executive Forum med fire spændende masterclasses, der afholdes i perioden april til december 2022.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive forum for danske og norske ledere og bestyrelsesmedlemmer, der har ambitioner om at udvikle deres ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetencer. Og ikke mindst: er interesseret i at træffe ligesindede ledere og bestyrelsesmedlemmer – og sparre med både dem samt dygtige og inspirerende internationale professorer fra IMD og INSEAD.

Tilmeld dig Executive Forum 2022 her

Deltagelse i Executive Forum og de konkrete masterclasses giver en sjælden mulighed for at få viden og inspiration fra dygtige professorer fra de anerkendte business-skoler, INSEAD og IMD. Det er ofte her, at professorerne præsenterer deres nyeste forskning og viden – før den udgives. Professorerne er desuden særdeles dygtige til at relatere emnerne til ledelsessituationer via cases, gruppeopgaver, diskussioner og sparring med ligesindede. Den viden og inspiration, man kommer hjem med fra en masterclass, er altså direkte anvendelig i den enkelte leders eller det enkelte bestyrelsesmedlems hverdag.

Ændrede spilleregler kræver ny viden

Den verden, vi skal agere i som virksomhedsledere og bestyrelsesmedlemmer de kommende år, vil være præget af markant ændrede spilleregler. Den digitale udvikling, behovet for reduktion af CO2, geopolitiske tendenser og en lang række andre faktorer stiller krav til, at vi tager stilling til og redefinere den værdi, vi ønsker at skabe for kunderne, vores aftryk og vores måde at samarbejde på.

Årets indlægsholdere fra INSEAD og IMD kommer til at give et meget aktuelt billede af disse tendenser – og inspirere deltagerne til at identificere de områder, der bør arbejdes videre med.

Årets masterclasses

Programmet for 2022 byder på en række spændende indlæg fra IMD- og INSEAD-professorer, som du kan læse mere om nedenfor.

Tilmeld dig Executive Forum-masterclasses her

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille programmet for Executive Forum Masterclasses

7. april 2022 – Patrick Reinmoeller, IMD

Strategisk lederskab

Patrick Reinmoeller er professor i strategi og innovation på IMD i Schweiz. Hans undervisning, forskning og konsulentarbejde fokuserer på strategisk ledelse og innovation.

Omdrejningspunktet for masterclassen i april er strategisk ledelse med henblik på at sikre adaptive og robuste teams og organisationer. Topledelsens vigtigste opgave handler om at levere en klog strategisk ledelse til deres virksomheder – og for at sikre, at man prioriterer rigtigt, skal teamets sammensætning og dets strategiske evner overvejes og udvikles. Er de rigtige forudsætninger på plads, vil man være i stand til at skabe et endnu bedre udgangspunkt med henblik på at udsøge kreative muligheder og opnå større fleksibilitet til at gribe netop disse muligheder.
Patrick Reinmoeller kommer i denne særdeles oplevelsesrige og interaktive masterclass til at hjælpe dig med at udvikle dit strategiske lederskab, hvilket kan bidrage til, at din virksomhed formår at tilpasse sig i tide og få succes over tid.

Køb billet til en eller flere masterclasses her.

Køb billet til Patrick Reinmoeller her

Køb billet til Peter Zemsky her

23. maj 2022 – Peter Zemsky, INSEAD

Digital disruption i et strategisk perspektiv

Peter Zemsky er vicedekan på INSEAD samt dekan for fakultetet for innovation. Han underviser i og er især passioneret omkring strategi og innovation set i lyset af teknologiske ændringer samt ændrede branchedynamikker.

Fokusset i masterclassen den 23. maj er strategi relateret til digital disruption, især med henblik på data og kunstig intelligens. Kraftige og indbyrdes forbundne teknologier betyder, at enhver virksomhed, der gennemgår en digital transformationsrejse, vil få lukrative muligheder, men også stå overfor nogle dramatiske trusler. På trods af at de langsigtede virkninger af digitalisering tegner til at blive dybe og vidtrækkende, er vejen dertil for både brancher, virksomheder og forbrugere langt fra lineær eller forudsigelig. Derfor er en nøje overvejet, strategisk respons i forhold til den digitale transformation helt essentiel, så din virksomhed forbliver bæredygtig og agil i et evigt skiftende og turbulent miljø.

Masterclassen med Peter Zemsky giver dig indsigt i nogle af de strategiske værktøjer, koncepter og perspektiver, der er nødvendige for at udvikle en strategisk respons på de nye digitale muligheder.

Køb billet til en eller flere masterclasses her.

26. – 27. august 2022
– 2 dages tur til INSEAD

Optimer organisationens beslutningsprocesser

Miguel Sousa Lobo er professor på INSEAD og leder for fagområdet beslutningsteori på INSEAD. Han har en omfattende undervisnings- og forskningskarriere inden for fagområdet, hvilket inkluderer publicering af en lang række artikler i international anerkendte fagtidsskrifter.

På denne unikke tur til INSEAD i Frankrig, der på førstedagen byder på rundvisning på INSEAD-campus, guidet tur til Fontainebleau Slot samt middag på ankomstdagen, præsenter Miguel Sousa Lobo sin nyeste forskning og viden inden for både individuel og kollektiv beslutningstagning.

Beslutninger træffes ofte på et uvist og usikkert grundlag, fordi der blandt andet ikke er tilstrækkelig information, der er tidsbegrænsninger og fordi det omkringliggende miljø er turbulent og omskifteligt. Derudover er mennesker tilbøjelige til at være ”forudsigeligt irrationelle” med henblik på informationer, beslutninger og feedback, hvilket naturligvis komplicerer processerne yderligere.

Masterclassen med Miguel giver en værdifuld indsigt i, hvordan du kvalitetssikrer og forbedrer både dine egne og din organisations beslutningsprocesser – også i et digitalt perspektiv.

Køb billet til INSEAD turen her

Denne tur er ikke en del af tilbuddet med 4 billetter for 3. Til turen kommer der udgifter til ophold, forplejning og transport.

Køb billet til Subramanian Rangan her

22. september 2022 – Subramanian (Subi) Rangan, INSEAD

Fremtidens kapitalisme

Subramanian (Subi) Rangan er professor i strategi og ledelse på INSEAD samt en højt værdsat underviser på vores Advanced Board Programme INSEAD. Han er en stor kapacitet inden for global strategi og ledelse samt internationale virksomheder og multinationale selskaber.

Subi Rangans aktuelle arbejde udforsker fremtidens kapitalismen – og især, hvordan virksomheder og ledere i fremtiden kan bidrage endnu bedre til at skabe positiv sammenhæng mellem forretningsmæssig præstation og fremskridt med henblik på retfærdighed, menneskerettigheder og miljø. Subi Rangan trækker blandt andet på sine erfaringer fra Society for Progress, der er et fællesskab af indflydelsesrige tænkere, samfundsvidenskabsmænd, politikere og erhvervsledere, som han grundlagde i 2013, og som skal bidrage til at udfordre gængse tanker.

På masterclassen i september vil du som deltager blive udfordret og inspireret i forhold til, hvordan du håndterer dilemmaerne forbundet med at drive en forretning, der både er sund, men også bidrager til fremskridt i en større sammenhæng. Udover at være ekstremt vidende, er professor Rangan desuden en energisk underviser og vil uden tvivl bidrage til en spændende og inspirerende oplevelse.

Køb billet til en eller flere masterclasses her.

5. december 2022 – David Dubois, INSEAD

Digitaliser din virksomhed – nytænk forretningskoncepter

David Dubois er professor i marketing på INSEAD og ekspert inden for blandt andet digital forbrugeradfærd, analysedrevet kundeindsigt, social indflydelse samt adfærd på sociale medier.

På masterclassen den 5. december vil David give os en konkret indsigt i, hvordan fysiske virksomheder kan blive bedre til at nytænke og digitalisere deres forretningskoncepter. Som deltager vil du – blandt meget andet – få viden om de udfordringer, som digitaliseringen har skabt i form af ændrede værdikæder, overflødiggørelse af underleverandører samt behovet for hurtigere respons på kundetendenser. Du får desuden indblik i, hvordan der er en nøje sammenhæng mellem øget kundecentrering og deraf afledt nytænkning af forretningssystemet.

Masterclassen vil desuden give en større forståelse af, hvordan vi kan blive bedre til at opnå værdifuld kundeindsigt ved at anvende kundedata og dataanalyser til at designe og implementere effektive og fremtidsrettede omnichannel-strategier.

Køb billet til en eller flere masterclasses her.

Køb billet til David Dubois her

Claus Tjærby fra Søstrene Grene

…. fortæller her, hvorfor de har valgt at deltage i Executive Forum