Executive Forum 2023: Fem højaktuelle masterclasses

Programmet for Executive Forum i 2023 er nu helt på plads. Glæd dig til fem masterclasses med dygtige internationale professorer samt inspirerende og relevante emner.

2023 byder på et interessant og inspirerende program i Executive Forum med fem spændende masterclasses som afholdes i både Danmark og Norge.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive forum for danske og norske ledere og bestyrelsesmedlemmer, der har ambitioner om at udvikle deres ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence. Og ikke mindst: Træffe ligesindede ledere og bestyrelsesmedlemmer – og sparre med dem samt dygtige og inspirerende internationale undervisere og professorer, blandt andet fra IMD og INSEAD.

Tilmeld dig Executive Forum her

Deltagelse i Executive Forum og de specifikke masterclasses giver en sjælden mulighed for at få viden og inspiration fra dygtige professorer og undervisere. Det er ofte her, at professorerne præsenterer deres nyeste forskning og viden – før den udgives officielt. Underviserne er desuden særdeles dygtige til at relatere emnerne til ledelsessituationer via cases, gruppeopgaver, diskussioner og sparring med ligesindede. Den viden og inspiration, man kommer hjem med fra en masterclass, er dermed direkte anvendelig i den enkelte leders eller det enkelte bestyrelsesmedlems hverdag.

Fem masterclasses: Volatil verden kræver viden

Foredragsholderne fra blandt andet INSEAD og IMD kommer i 2023-masterclasserne til at give et meget aktuelt billede af det, der rører sig i verden fra et ledelses- og bestyrelsesperspektiv – og kan dermed være vigtige inspiratorer til at identificere områder, man kan arbejde videre med i egen organisation:

Mini-masterclass 28. april, København

Bestyrelser skal genopfinde sig selv

BESTIL MATERIALE

Udfyld nedenstående og vi sender vi dig programmet for Executive Forums Masterclasses.

Forfatter-trioen og erhvervslivslederne Jim Hagemann Snabe, Mikael Trolle og Jesper Lok lancerer i deres nye bog, Reinvention From The Boardroom, et vigtigt wakeup-call til bestyrelser, som giver vigtig indsigt i, hvordan bestyrelser kontinuerligt bør genopfinde sig selv i nært samarbejde med virksomhedens daglige ledelse.

I mini-masterclassen giver forfatterne nogle vigtige perspektiver på, hvordan bestyrelser kan anvende metoderne fra Dreams & Details-konceptet med henblik på at forbedre deres arbejde – ikke mindst i bæredygtig og klimamæssig henseende. Du vil få indsigt i de radikale ændringer, som verden gennemgår i disse år og mere viden om, hvordan dette helt grundlæggende påvirker bestyrelsers arbejde med et særligt fokus på bestyrelsens interaktion med ledelsen samt ledelse af bestyrelsen.

LÆS MERE OM MASTERCLASSEN HER

Masterclass 24. maj, Oslo:

Leading High-Performance Teams

Ina Toegel er professor i ledelse og organisationsforandring på den schweiziske business-skole IMD, og underviser og forsker inden for teamdynamikker, organisatorisk forandringsledelse og hvordan man opbygger og udvikler teams og toplederteams.

Ina Toegels faglige ekspertise er fokuseret på, hvordan man leder og udvikler High-Performance teams, hvilket også vil være omdrejningspunktet for masterclassen i Oslo den 24. maj. At lede og udvikle High-Performance teams handler om at styrke sit team og forbedre dynamikken via inkluderende lederskab, interaktion og fantasi – for derigennem at sikre, at hver person bidrager med sine unikke talenter. Noget som igen vil påvirke og forbedre engagement, initiativ og udnyttelse af læringsmuligheder for teamet og organisationen som helhed.

Masterclassen byder blandt andet på en konkret og direkte anvendelig 4-trins-proces, der kan gøre dig i stand til at lede og udvikle et High Performance team. Hvilke principper er det, der fremmer læring og performance, og hvad kan du som leder gøre for at sikre det rette grundlag for at opbygge et ”dream-team”?

LÆS MERE OM MASTERCLASSEN HER

Masterclass 15. juni, København:

Succesfuld transformation ved hjælp af Private Equity og Venture Capital

Claudia Zeisberger er professor på INSEAD inden for iværksætteri og familievirksomheder, og er ekspert i private equity, risikostyring, kapitalfonde og venturekapital.

Omdrejningspunktet for masterclassen med Claudia Zeisberger er ”corporate venturing” – en stærkt voksende forretningsdisciplin, der muliggør innovation og vækst for de virksomheder, der mestrer det.

På masterclassen med Claudia Zeisberger får du indsigt i de enorme pengestrømme, der driver udviklingen og samarbejdet mellem etablerede virksomheder og iværksættervirksomheder, og hvordan det fungerer som løftestang og fælles udviklingsmulighed for både moderselskabet og den eller de pågældende iværksættervirksomheder. Disciplinen corporate venturing er uden tvivl i færd med at redefinere den måde, som virksomheder udvikler sig og vokser på, og dagen giver konkret og anvendelig inspiration til at afdække, hvordan dette kan påvirke din virksomhed, og hvordan mulighederne rent praktisk kan udnyttes.

LÆS MERE OM MASTERCLASSEN HER

Masterclass 14. september, Middelfart:

Hvordan former økonomiske og politiske tendenser fremtiden?

Antonio Fatas er professor i europæiske studier og professor i økonomi på INSEAD. Han er ph.d. i økonomi fra Harvard University, og er desuden forskningsstipendiat ved Center for Economic and Policy Research i London. Derudover har han arbejdet som ekstern konsulent for internationale organisationer som Den internationale Valutafond, OECD og Verdensbanken.

Denne session ser nærmere på den forøgede mængde af økonomisk usikkerhed, som vi er vidne til i den globale økonomi. Ved hjælp af nogle ukomplicerede rammer, udvikler vi scenarier for, hvad der kan ligge foran os, og vi identificerer de faktorer, som vil gøre nogle af disse scenarier mere sandsynlige.

Masterclassen vil give dig en solid forståelse for de store tendenser, der former det økonomiske klima de kommende år – noget som giver dig mulighed for at træffe bedre grundlæggende strategiske beslutninger.

LÆS MERE OM MASTERCLASSEN HER

Masterclass 31. oktober, København:

Ledelse på tværs af generationer – den digitale tidsalders ledelsesudfordringer

Chengyi Lin er professor på INSEAD med speciale i strategi og digital transformation.

Erfarne ledere overser ofte, at nøglen til succesfulde transformationer ligger i at skabe et ledelsesgrundlag, som kan bygge bro mellem generationerne. Generation-Y begynder at fylde meget i arbejdsstyrken, og generation-Z er i allerhøjeste grad på vej ind på arbejdsmarkedet. Set i lyset af de mange digitale ændringer, som vores samfund, virksomheder og medarbejdere er udsat for, bliver det mere og mere tydeligt, at der typisk vil være nogle generationskløfter, man har behov for at bygge bro over.

I masterclassen den 31. oktober kommer Chengyi Lin ind på hvordan de ændrede holdninger og forventninger til jobbet – fra de forskellige generationers side – bidrager til forøget kompleksitet og turbulens. Hvordan kan virksomhedsledere blive mere opmærksomme på generationsdiversiteten, og hvordan kan organisationerne udvikle deres nuværende praksis for at imødekomme de nye tendenser? Bliv klogere på hvilke ledelsesudfordringer der er i forhold til de nye generationer på arbejdsmarkedet, og hvordan disse håndteres bedst muligt.

LÆS MERE OM MASTERCLASSEN HER