Velplanlagte karrierehop har ledt til executive-roller

Tålmodighed er nok ikke den dyd, man skal dyrke mest intensivt, hvis man, som Jeannett Hvidkjær, ønsker raketfart på karrieren. Hun startede som revisor, men sidder i dag som Group CFO og CEO i et dansk selskab, der omsætter for en lille milliard.

Karrieren startede som revisor i det, der nu hedder EY, men for Jeannett Hvidkjær, nu CEO og Group CFO i LTP Group A/S, var det altså ikke der, den skulle ende.

– Jeg var revisor i 12 år, og befandt mig ganske godt med mit valg. Men set i bagklogskabens klare lys så var jeg allermest dedikeret, når jeg var hos kunderne og fik lov til at være en del af deres forretninger. Der hvor jeg kunne mærke fremdrift og dynamik. Jeg besluttede mig for at søge videre, og fik en lederstilling på Dagbladet Informationen. Jeg havde været faglig leder i revisionsbranchen, men dette var min første ”rigtige” lederstilling med personaleledelse, fortæller Jeannett Hvidkjær.

Jeannett Hvidkjær

20-doblede omsætningen

– Der gik fem år, og så ville jeg gerne videre. Jeg er nok en lidt utålmodig sjæl, der har behov for at lære nyt hele tiden. Så jeg startede som økonomichef i MediCult/ORIGIO (børsnoteret på OSE), nu CooperSurgical A/S, som er en del af Cooper Companies (børsnoteret på NYSE). En koncern, der er globalt førende indenfor IVF (fertilitet) og reproduktiv genetik. På daværende tidspunkt var den årlige omsætning 70 mio. kroner, og da jeg stoppede 13 år senere som EVP Group CFO, omsatte vi for over en milliard i den internationale del af forretningen, fortæller hun og fortsætter:

– Det var et fantastisk spændende job, en rejse, hvor jeg var igennem en omfattende professionel og ledelsesmæssig udvikling, og hvor jeg var med til at skabe og drive det strategiske arbejde, blandt andet i form af opkøb og integration af en række selskaber, konsolidering af lokationer, etablering af shared services og salg af Medicult/ORIGIO til Cooper Companies.

Toplederprogram i samarbejde med INSEAD

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om Executive Management Programme INSEAD

Ny, spændende vækstrejse

Jeannett Hvidkjær valgte dog efter 13 år at sige sin stilling op. For nu skulle der ske noget nyt – igen.

– Jeg gik og tyggede lidt på det i en sommerferie og kom over LTP Group, som jeg kunne se, var en virksomhed, der havde et internationalt setup og en stærk organisk vækst. Det var et selskab, der ønskede at bringe sig selv til næste niveau. Jeg anede en mulighed for at komme med på endnu en spændende vækstrejse i en virksomhed med et internationalt ”footprint” – og startede som Group CFO i selskabet.

Sidenhen har hun – efter en intern transformation, hvor ejerledelsen har trukket sig fra den daglige drift og givet ledelsesansvaret videre til den nuværende Group Management, bestående af Jeannett Hvidkjær samt to divisionsdirektører – fået endnu mere ansvar og sidder i dag som både Group CFO og CEO i den danske del af virksomheden.

LTP Group er en global OEM-partner som servicerer og producerer for premium-brands inden for high-end sports- og outdoorprodukter samt møbler. Virksomheden har mere end 2.000 ansatte og er 100 procent danskejet med en stærk strategisk styring fra Danmark, men med kompetente og dedikerede selvledende produktionsfaciliteter i henholdsvis Vietnam, Hviderusland, Litauen, Ukraine og nu også i Mexico. Vækstrejsen har været formidabel de seneste ti år, hvor omsætningen har udviklet sig fra 18 mio. euro til de nuværende godt 100 mio. euro.

– Fremadrettet har vi også store ambitioner, strategien er lagt, og vi forventer at bringe virksomheden til et nyt niveau. Generationsskiftet, har været spændende, men også en stor og udfordrende opgave, da det handler meget om at få justeret kulturen og værdierne i virksomheden, når man går fra ejerledelse til en opdeling af ejerskab og ledelse. Vi har haft en god start og kan vise en flot økonomisk vækst også i 2021, siger Jeannett Hvidkjær.

Executive Management Programme – toplederprogram i verdensklasse

Uddannelse giver faglige vitaminer

For få år siden deltog Jeannett Hvidkjær i både toplederprogrammet Executive Management Programme samt bestyrelsesprogrammet Executive Board Programme – begge programmer, der tilbydes i samarbejde med INSEAD.

– Jeg havde kort og godt behov for nogle ”faglige vitaminer”. Som menneske synes jeg, det er vigtigt, at vi kontinuerligt gør en indsats for at holde os ajour og finde ny inspiration. Programmerne er betydningsfulde med henblik på at opdatere sig på nye teorier, men for mit vedkommende handler det lige så meget om at blive inspireret af andre ligesindede og tale med professorerne og sætte nye vinkler på egne udfordringer. Det er fantastisk givende at se tingene fra andres perspektiver – det har vi alle brug for. Og så er det selvfølgelig heller ikke uden betydning, at man kan sætte INSEAD-logoet på sit CV, udtaler Jeannett Hvidkjær og fortsætter:

– Specifikt for toplederprogrammet havde jeg på daværende tidspunkt arbejdet på strategisk niveau i en årrække, og jeg ville gerne se det hele i et nyt perspektiv. Via de tre moduler fik vi deltagere nogle fantastiske muligheder for at netværke og lære hinanden at kende særdeles godt, og jeg kom hjem med mange nye input til inspiration og udvikling. Efterfølgende har programmet fulgt mig som en tro følgesvend. Jeg går ofte tilbage i materialet, hvis jeg står overfor en konkret problemstilling. Det kan være relateret til mange forskellige ting, fx organisationsudvikling eller hvor vi skal placere vores næste fabrik. Jeg har fået nogle metoder, værktøjer og teorier, der er direkte anvendelige, og som giver mig et værdifuldt grundlag for at lave research og tage gode beslutninger.

Se indholdet i Executive Management Programme INSEAD

Bestyrelsesarbejde fylder mere

Bestyrelsesarbejdet har for hendes vedkommende – frem til nu – hovedsagelig relateret sig til arbejdet med bestyrelsen set fra ledelsessidens perspektiv.

– I første omgang var programmet vigtigt for mig, da jeg – ud fra min rolle i ledelsen – gerne ville være en endnu stærkere partner for bestyrelsen i selskabet. Executive Board Programme gav mig en endnu større forståelse for samspillet mellem bestyrelsen og ledelsen, og hvordan man bedst muligt udvikler dette og supporterer hinanden. Det fik jeg en langt større forståelse for, og det har også vækket min interesse for mere bestyrelsesarbejde fremadrettet. Jeg er indstillet til min første ”rigtige” bestyrelsesrolle den 1. december, hvilket er noget, jeg glæder mig meget til at komme i gang med, slutter Jeannett Hvidkjær.

Vigtig inspiration til din bestyrelsesrolle

Fortsæt din læring efter endt uddannelse

– 4 årlige undervisningsdage

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for dig, der ønsker at fokusere på og udvikle din ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

I Executive Forum får du aktuel og unik viden med henblik på at videreudvikle din leder- og bestyrelsesrolle. Du får inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses/undervisningsdage giver dig kontinuerlig læring om temaer, der optager virksomheder, ledere og bestyrelser i dag.

Forummet er desuden en enestående mulighed for at bevare kontakten med tidligere deltagere, hvis du har deltaget på et af Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer.

Se programmet i Executive Forum – fortsæt din læring