Forskellen på en god CEO og en god bestyrelsesformand

Hvilke vigtige egenskaber har den dygtige bestyrelsesformand?

For mange er det et naturligt karriereskridt at gå fra direktionsgangen ind i bestyrelseslokalet. Og formentlig endda på et tidspunkt at sætte sig for bordenden som formand. Men det er langt fra sikkert, at en succesfuld CEO også bliver en succesfuld bestyrelsesformand. Det kræver nemlig helt andre egenskaber og arbejdsmetoder at lede en bestyrelse end at lede en virksomhed i det daglige.

Hvordan bliver du en god bestyrelsesformand

Af Steen Buchreitz Jensen

 

Det, der gjorde dig effektiv som CEO, hjælper dig ikke meget i rollen som bestyrelsesformand. Så klar er konklusionen fra Affiliate Professor ved INSEAD, Stanislav Shekshnia, der også er Programme Director på Scandinavian Executive Institutes bestyrelsesuddannelser, Advanced Board Programme, som er målrettet bestyrelsesformænd og garvede bestyrelsesmedlemmer samt  Executive Board Programme, der henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og ledere, der vil klædes bedre på til bestyrelsesrollen og det fremtidige bestyrelsesarbejde.

Sammen med sit researchteam og en række internationale samarbejdspartnere, heriblandt Scandinavian Executive Institute, har han undersøgt, hvordan 80 bestyrelsesformænd i ni forskellige lande rent faktisk arbejder.

Bestyrelsesuddannelse Advanced Board Programme INSEAD – målrettet bestyrelsesformænd

Én skaber værdi – en anden beskytter den

Hans undersøgelse afslører en lang række ligheder i bestyrelsesformændenes arbejdsmetoder på tværs af landegrænser og kulturer. Det kan du læse mere om her: 4 udfordringer, 6 trends og 8 bud for bestyrelsesformanden.

Den afslører også en række fælles udfordringer for den store andel af bestyrelsesformænd, der har en fortid som CEO i forskellige virksomheder. Det skyldes måske først og fremmest, at bestyrelsesformandens og CEO’ens opgaver er vidt forskellige, forklarer professor Shekshnia.

En CEO skal lede virksomheden. Bestyrelsesformanden derimod skal:

  • lede bestyrelsen
  • repræsentere bestyrelsen i forhold til aktionærerne
  • repræsentere bestyrelsen i forhold til virksomhedens daglige ledelse

Ansvars- og arbejdsfordelingen er også ganske klar, mener professor Shekshnia og henviser til én af sine kolleger på INSEAD, professor Van der Heyden, der forklarer fordelingen sådan her:

“Virksomhedens ledelse og CEO skal skabe værdi for virksomheden og tage risici. Bestyrelsen skal beskytte værdien og begrænse risiciene. Det er en god balance.”

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Advanced Board Programme INSEAD

Forskellen på en god CEO og en god bestyrelsesformand

Bestyrelsesformanden er det medie, som virksomheden og dens vigtige stakeholders, først og fremmest aktionærerne, kommunikerer igennem. Formanden bruger sin situationsfornemmelse til at prioritere og, om nødvendigt sortere, i budskaber fra og til begge parter med det for øje, at budskaberne skal kunne bruges konstruktivt og skabe værdi for virksomheden.

Forskellige opgaver – forskellige egenskaber

Betingelserne for at lede en bestyrelse og en ledergruppe er også vidt forskellige. En CEO har, mere eller mindre, daglig og personlig kontakt med sin ledergruppe. En bestyrelsesformand derimod ser ofte kun bestyrelsesmedlemmerne til møder med flere måneders mellemrum. I det næste indlæg her på LederBloggen kommer vi i øvrigt nærmere ind på bestyrelsesformandens arbejdsbetingelser og udfordringer som denne.

Bestyrelsesuddannelse for CEO og bestyrelsesmedlemmer

Den gode bestyrelsesformand

De forskellige ansvarsområder og arbejdsbetingelser får professor Shekshnia til, med baggrund i sin undersøgelse, at fremhæve en række væsentlige karaktertræk, som er gennemgående for dygtige bestyrelsesformænd. Karaktertræk, som ikke nødvendigvis er hverken fremherskende, eller for den sags skyld nyttige, for en CEO:

Ydmyghed og evnen til at styre sit ego

Visse ord og udtryk gik igen, når bestyrelsesmedlemmer over for professor Shekshnias researchteam beskrev de formænd, der kunne lede konstruktive diskussioner på bestyrelsesmøderne og dermed føre bestyrelsen frem til at træffe effektive beslutninger. Det var eksempelvis tilbageholdenhed, ikke-dominans og at give plads til andre.

Tilgængelighed og nærvær

Bestyrelsesformandens tilstedeværelse skal kunne mærkes i den grad, det er nødvendigt, ikke mindst i forhold til virksomhedens CEO. Som en af respondenterne i undersøgelsen udtrykte det: “Det kan godt være, jobbet som bestyrelsesformand bliver kaldt “ikke-udførende” og “deltids”, men jeg har ingen illusioner. Jeg skal være parat til at mobilisere og dedikere al min tid til denne bestyrelse, hvis behovet opstår. Og jeg er i tæt kontakt med virksomheden for at sikre, at jeg ikke misser det behov.”

Passion

En god bestyrelsesformand løser ikke kun sine opgaver professionelt, men kærer sig også om virksomheden, bestyrelsen og medarbejderne. “Det er som en hvilken som helst anden profession. Du når kun toppen, hvis du brænder for det, du laver. I dette tilfælde bestyrelsen og den virksomhed, den styrer,” forklarede en af respondenterne i undersøgelsen.

Tålmodighed og refleksion

Passion skaber energi, entusiasme og fokus på resultater. Men når man leder en gruppe af professionelle, skal man kunne tilføre passionen tålmodighed og evnen til at stoppe op og reflektere. Bestyrelsesformanden skal ikke stræbe efter at få ting gjort hurtigt, men gjort ordentligt. Nogle deltagere i undersøgelsen stiller spørgsmålet efter hvert møde: “Hvad tager du med hjem og reflekterer over?” Mange af respondenterne fremhævede dette som en af de afgørende forskelle på jobbet som CEO og bestyrelsesformand og som en af de sværeste justeringer at foretage.

Bløde og hårde egenskaber

Jobbet som bestyrelsesformand handler næsten udelukkende om menneskelige relationer. Relationer mellem ledende, succesfulde, handlingsorienterede, præstationsdrevne, sofistikerede individer med forskellige baggrunde. At håndtere de relationer kræver helt særlige adfærdsmæssige færdigheder – eller “bløde egenskaber”. Blandt de egenskaber nævnte deltagerne i undersøgelsen ofte evnen til at lytte, stille spørgsmål, frame emner og give feedback. Én sagde: “Det er vigtigt at kunne lytte til nogen, som er stemplet som “ballademagere” uden fordomme. Når du lytter oprigtigt, optjener du retten til at sige noget.”To “hårde egenskaber” blev også fremhævet i undersøgelsen: Evnen til kombinere færdigheder og til at tænke systemisk.

“Det kræver simpelthen forskellige mindsets at være henholdsvis CEO og bestyrelsesformand. En CEO er proaktiv og meget fokuseret på handling. En bestyrelsesformand er reflekterende og procesorienteret,” konkluderer professor Shekshnia.

Vælg en bestyrelsesuddannelse her

Fortsæt din læring efter endt uddannelse i Executive Forum

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for dig, der ønsker at fokusere på og udvikle din ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

I Executive Forum får du aktuel og unik viden med henblik på at videreudvikle din leder- og bestyrelsesrolle. Du får inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses/undervisningsdage giver dig kontinuerlig læring om temaer, der optager virksomheder, ledere og bestyrelser i dag.

Forummet er desuden en enestående mulighed for at bevare kontakten med tidligere deltagere, hvis du har deltaget på et af Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer.

Se programmet for Executive Forum her