Debatindlæg til Børsen 5. december 2020

Vi har aldrig før haft så meget brug for fremsynede ledere

Af Steen Buchreitz Jensen

CEO, Scandinavian Executive Institute, Akseltorv 6, 6000 Kolding

Myter kan være svære at få has på. Med mellemrum florerer der således stadig grovkornede historier om, at hvis bare virksomhederne havde færre ledere, ville det hele gå meget bedre. Lederne – især mellemlederne – betegnes ofte hånligt som et ”fedtlag”, der kan skæres væk. Og i mangel af bedre, er det populært at krydre overflødighedssynspunktet med henvisninger til ledernes eksorbitante lønninger.

Så skulle dén argumentation vist være på plads!

Jeg er absolut ikke enig, når jeg hører og læser om de såkaldt overflødige ledere. Tværtimod er min påstand, at der mere end nogensinde før er brug for dygtige ledere og god virksomhedsledelse – også i Danmark.

I tider som de nuværende, hvor virksomheder skal forsøge enten at blive på eller komme tilbage på sporet oven på corona-pandemien, har virksomhederne i dén grad brug for ledere til at gå forrest og sætte retning.

Ikke alle har oplevet krise i 2020 – tværtimod har eksempelvis mange digitale virksomheder haft kronede dage. Forbrugerne har flyttet forbruget fra fysiske butikker til netbutikker, og boomet har givet dem et fantastisk udgangspunkt at videreudvikle deres produkter fra.

Som flittig bruger af digitale mødeplatforme har det været interessant af følge, hvordan flere platforme har skabt virkeligt brugbare nye løsninger på meget kort tid. Det kan man kun, hvis ledelsen har fingeren på pulsen og formår at skabe en agil og eksperimenterende kultur omkring sig.

Den stigende digitalisering ændrer spillereglerne for mange brancher, og kun med ledere, der kan prioritere og sætte retning, får man succes i de kommende år. Det kræver, at man kommer ud af hamsterhjulet og kan se, hvordan man skaber værdi for sine kunder i fremtiden.

For nylig arrangerede vi i Scandinavian Executive Institute et webinar med Howard Yu, som er prisbelønnet professor og forsker i strategisk ledelse og innovation fra businessskolen IMD i Schweiz. Her kom han blandt andet med en række anvisninger til, hvordan ledere fylder hjernen og luger ud i kalenderen for at kunne træffe de rigtige, fremsynede beslutninger.

Ifølge Howard Yu skal man som leder først og fremmest være nysgerrig. Uanset om man læser bøger, uddanner sig eller taler med kunder og samarbejdspartnere for at få inspiration, er det nødvendigt, at man bevidst skal opsøge vanskelige diskussioner for at prøve egne holdninger af og blive bevidst om andre måder at se tingene på.

Man skal droppe gamle rutiner og indføre nye. Vil man nytænke, kræver det ifølge professoren, at man selv begynder at agere anderledes i forhold til for eksempel måden at producere på, holde møder og måden, man rekrutterer på.

Nytænkning løser dog ikke alle udfordringer. Nogle af de etablerede rutiner er relevante i fremtiden, mens andre skal justeres eller udskiftes.

Ud over, at de dygtige ledere skal kunne sætte en klar ny kurs, hvor der nytænkes, er det efter min mening mindst lige så vigtigt at have evnen til at se, hvilke af de etablerede aktiviteter, der skal forankres i fremtiden i kombination med nye.

Toplederuddannelse i samarbejde med INSEAD

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD

Vi har således brug for ledere, som både kan være agile og eksperimenterende, men samtidig har modet og klarsynet til at holde fast ved kendte løsninger, der også virker i fremtiden.

I den forbindelse er der lærerig inspiration at hente hos den chilenske biolog og filosof Humberto Maturana, som har udviklet teorien om biologiske systemers evne til at udvikle sig, autopoiese. Hans budskab er, at biologiske systemer udvikler sig med udgangspunkt i en kerne af det bestående, som de vil bevare.

Som Humberto Maturana sagde på en workshop, vi holdt sammen: ”Udvikling starter med konservering.” Med andre ord: Når man først har besluttet, hvad man ikke skal lave om på, er det lettere at eksperimentere med resten.

Det er en vigtig ledelsesopgave at kunne navigere i det virvar af informationer og den store grad af uklarhed, som vi oplever i øjeblikket. Derfor skal vi hylde de ledere, der formår at skabe klarhed og retning forankret i erfaringer og historik.

Summa summarum har vi brug for både topledere og mellemledere, som er agile og eksperimenterende i deres tilgang, og kan facilitere forandring – samtidig med at de besidder modet til at holde fast i de løsninger, der også virker i fremtiden.

Læs også en spændende artikel om ledelse af Generation XYZ

Styrk din toplederposition med INSEAD uddannelse