Disse fire faktorer booster din innovationsevne

Hvorfor er innovation vigtigt? Uden innovation ender du måske med at afvikle frem for at udvikle. Se hvilke fire faktorer, der er afgørende for at gennemsyre hele organisationen med en sund innovationskultur.

– Man kan fristes til at spørge, om man rent faktisk kan overleve uden innovation. Og i den globale konkurrence, som vi alle er en del af, er det min overbevisning, at man, hvis ikke man udvikler, faktisk er i færd med at afvikle, er det klare budskab fra Annette Otto.

Hun har en afsætningsøkonomisk baggrund, er Senior Vice President i det nordiske it-selskab Atea med ansvar for marketing, Partner Management samt HR & kommunikation og sidder desuden i en række bestyrelser. Tidligere har hun arbejdet med sine fagområder i en bred pallette af nordiske virksomheder, herunder blandt andet Coop, Velux, Rockwool, Telia og Danish Crown.

Unik toplederuddannelse i samarbejde med INSEAD

Anette Otto

Hvad betyder innovation?

Ifølge Annette Otto hersker det ofte lidt forvirring omkring innovation – for innovation handler nemlig ikke blot om at fremstille nye, banebrydende og unikke produkter.

– Der er faktisk vidt forskellige tilgange til innovation. I den ene ende taler vi om total disruption og i den anden ende om ”løbende” forbedringer. Og ønsker man også i fremtiden at have en levedygtig forretning, er man simpelthen nødt til at have innovation på dagsorden. Det er blot vigtigt at understrege, at innovation skal foregå i hele organisationen og ikke blot i en afgrænset afdeling. Man skal tænke bredt og hele vejen rundt – innovation skal være en integreret del af kulturen. Det handler om alt fra at forbedre en rutine i kreditor- eller HR-afdelingen til at udvikle nye produkter og re-tænke virksomhedens serviceydelser. Derfor skal ”alle” i organisationen inviteres med på innovationsrejsen, påpeger hun.

Innovation – et ledelsesansvar

Selv om ”alle” skal være med, fremhæver Annette Otto, at ansvaret for at skabe en innovationskultur uden tvivl ligger hos topledelse i en virksomhed eller organisation.

– Topledelsen kan være en ”show-stopper” for innovation, men de kan på ingen måde drive innovationen alene. Innovation kommer heller ikke af, at enkelte medarbejdere er innovative – der skal løftes i flok. Topledelsen skal gå foran som gode eksempler og kontinuerligt være på forkant med at kommunikere, at dette er noget, der satses på. De skal sørge for at dyrke den innovative tankegang, kommunikere formålet hermed, træne, sætte mål og belønne, forklarer Atea-chefen, og fortsætter:

– Det betyder naturligvis ikke, at den enkelte medarbejder ikke også har et ansvar og kan bidrage positivt. Noget af det vigtigste her handler om at være nysgerrig, byde ind med nye perspektiver, fjerne sig fra vanetænkning og turde at bevæge sig ud af sin egen komfortzone. Ledelsen og medarbejderne kan tilsammen skabe en frugtbar innovationskultur med et godt med- og modspil, som til syvende og sidst driver hele organisationens innovationsevne.

Lær mere om innovation på Executive Management Programme INSEAD

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om

toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD

Disse fire faktorer booster innovationsevne

Ifølge Annette Otto er der især fire faktorer, som kan bringe en virksomhed eller organisations innovationsevne op på et nyt og forbedret niveau:

TRYGT MILJØ

Innovation er naturligvis en forskellig størrelse fra virksomhed til virksomhed og branche til branche. Nogle virksomheder har behov for egne ”innovationsenheder”, et eksempel er da Danske Bank udviklede mobilepay. Langt de fleste innovative opgaver bliver dog løst i eksisterende organisation. I alle tilfælde gælder det, at det er særdeles vigtigt at få skabt en kultur, hvor der er tryghed omkring det at turde at fremlægge nye idéer, hvor man får anerkendelse for disse og hvor man har lov til at give sin mening til kende. Man skal fremelske et miljø med nysgerrighed, og man skal kunne udfordre hinanden – uanset niveau, anciennitet, alder, køn og baggrund.

 

SKAB OVERSKUD

Et godt billede på hvornår man fx ikke har overskud til at ”tænke nyt” kunne være en situation i supermarkedet kl. 17:30 med to trætte børn. Det er ikke i denne situation, man kommer på en ny og innovativ middagsret. Skal man i arbejdsmæssig henseende være innovativ, kræver det tillige plads og overskud. Man skal give medarbejderne tid til at stille spørgsmål ved hverdagens rutiner. Give dem pauser og mulighed for mentale pusterum, ellers bliver det som henne i supermarkedet.

 

DYRK DIVERSITETEN

Som udgangspunkt ”leger lige børn bedst”. Det modsatte er dog tilfældet, når vi taler om innovationsevne. Jo flere forskellige perspektiver, idéer og ”uenigheder”, vi får, jo bedre. Ledelsen skal skabe rummelighed og respekt for forskelligheder – uanset om det handler om alder, køn, uddannelse, nationalitet eller andre faktorer.

 

FIND INSPIRATION

Når det drejer sig om innovation, er det essentielt, at man finder inspiration udefra. Man kan ikke udelukkende leve af at finde inspiration ”indefra”. Det kan være at lade sig inspirere af kundens behov – forstå tingene fra deres vinkel, og måske besøge andre brancher og industrier og se hvordan de gør. Invitere nye profiler ind i sin organisationer og være nysgerrig på, hvad der sker andre steder. Deltage i uddannelsesprogrammer for at opdatere sig selv – eller læse fagbøger. Kort og godt: Være åben og opsøge tendenser udefra.

Lær mere om innovation på Executive Management Programme INSEAD

Hvorfor er innovation vigtigt?

Ifølge Annette Otto vil innovationstankegangen blot blive vigtigere og vigtigere i fremtidens samfund. Hun fremhæver blandt andet Covid19-situationen, og hvordan den har vist, hvor hurtigt ting forgår. Vores samfund er transparente, og internationalt er vi meget mere sammenbundet, end vi tidligere var. Det afstedkommer også nogle skærpede internationale konkurrenceforhold.

– De skandinaviske lande er gode steder at dyrke innovation. Vi har et skolesystem, som opfordrer til at tænke selv, og vi bliver trænet i at arbejde med innovation – fx kan man i dag vælge et decideret innovationsspor på gymnasiet og på uddannelsesinstitutioner. Vi har helt klart et godt udgangspunkt i vores del af verden – men det må ikke blive en sovepude, slutter Atea-chefen.

Uddan dig – lær mere om innovation med INSEAD

Fortsæt din læring efter endt uddannelse – 4 årlige undervisningsdage

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for dig, der ønsker at fokusere på og udvikle din ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

I Executive Forum får du aktuel og unik viden med henblik på at videreudvikle din leder- og bestyrelsesrolle. Du får inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses/undervisningsdage giver dig kontinuerlig læring om temaer, der optager virksomheder, ledere og bestyrelser i dag.

Forummet er desuden en enestående mulighed for at bevare kontakten med tidligere deltagere, hvis du har deltaget på et af Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer.

Lær mere om Executive Forum – fortsæt din læring