Leading Strategic Change ”transformerer” sig selv

NYHED: Uddannelsesprogrammet Leading Strategic Change, som tilbydes i samarbejde med business-skolen INSEAD i Frankrig, udvides nu til også at omfatte et dansk modul.

Leading Strategic Change INSEAD er et program, der ruster deltagerne til at håndtere eksekveringen af ambitiøse strategier og styre større transformationsprojekter. Programmet har eksisteret i en årrække som et et-modul-program på INSEAD, og udvides nu med et dansk modul, så uddannelsen fra 2023 omfatter to moduler.

– Fra andre executive-programmer, vi tilbyder, har vi erfaret, at deltagerne på uddannelsesprogrammerne bliver bedre sammentømret og samarbejder bedre, hvis de har haft mulighed for at lære hinanden at kende og sammen udforsket problemstillinger på et modul i Danmark, før de tager videre sammen til INSEAD i Frankrig. Det nye todages modul, vi har udformet og koblet på uddannelsen, giver en rigtig god forudsætning for den videre læring på INSEAD, forklarer Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute.

Dansk underviser i strategieksekvering

Frank Madsen, der har en omfattende erfaring inden for strategieksekvering og forandringsledelse, er ny underviser på det danske modul 1 af Leading Strategic Change INSEAD.

– Frank er en stor kapacitet inden for fagområdet, og har qua sine mange års erfaring med store og ambitiøse transformationsprojekter i mange forskellige brancher, både som rådgiver og leder, en enorm erfaring at trække på. På det nye modul 1 kommer han til at præsentere en række forskellige cases og også invitere nogle af case-virksomhederne med til sessionen, hvilket giver et godt perspektiv på konkrete og praktiske transformationer. Vi får desuden lejlighed til at arbejde med hans tjekliste for succesfulde strategieksekveringer og transformationer, som lægger særdeles godt op til de emner, der arbejdes videre med på INSEAD-modulet, siger Steen Buchreitz Jensen.

Frank Madsen startede sin karriere i finanssektoren og har de seneste 30 år arbejdet i PwC Consulting og PA Consulting, heraf de sidste tolv år som seniorpartner. I dag er han desuden engageret i bestyrelsesarbejde.

Frank Madsen, ny underviser på Leading Strategic Change INSEAD.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Leading Strategic Change INSEAD

– Professionsmæssigt og fagligt har transformation og forandring været det gennemgående træk og hele omdrejningspunktet for mit interessefelt i rigtig mange år. Det handler både om forandringsprocesser i forbindelse med digitalisering, effektivisering, cirkulær økonom og andre store IT-forandringer, der kræver respons fra hele organisationen. Erfaringen har jeg både fået fra et ledelsesperspektiv, men også fra rådgiversiden, hvor min rolle har været at agere ”samtalepartner” med ledergrupper på alle niveauer. Jeg har en god allround-indsigt, både nationalt og internationalt, og ser det som en luksus at være med til at udvikle et i forvejen velrenommeret uddannelsesprogram og bidrage med mine erfaringer i undervisningssammenhæng, udtaler han.

Frank Madsen er desuden i færd med at afslutte en bog om forandringsprocesser og transformation med cases, der er baseret på samtaler mellem forfatteren og forskellige direktører omhandlende transformationsprocesser, de sammen har gennemgået.

Model: De seks succeskriterier

Baseret på sine mangeårige erfaringer med forandrings- og transformationsprocesser, har Frank Madsen udarbejdet et rammeværktøj, der griber fat i seks essentielle succeskriterier.

– Når jeg kigger på de mange forskelligartede transformationer på tværs af brancher og virksomheder, jeg har været involveret i – er der nogle ting, der går igen, udfordringer som alle løber ind i før eller siden. Modellen, jeg anvender, griber fat i seks succeskriterier, nemlig: Differentiering, Indflydelse via relationer, Sæt det rette hold, Transformationsdesign, Change experience og Ledelse med hjerne og hjerte. Sammen med deltagerne på programmet går vi igennem rammeværktøjet og supplerer med konkrete cases og perspektiver, blandt andet præsenteret sammen med nogle af de involverede virksomheder, hvilket giver et godt praktisk perspektiv. Det hele lægger godt op til det mere teoretiske modul på INSEAD, slutter Frank Madsen.

Første version af ”nye” Leading Strategic Change INSEAD løber af stablen primo 2023.

Fortsæt din læring efter endt uddannelse

– deltag i flere årlige undervisningsdage

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for dig, der ønsker at fokusere på og udvikle din ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

I Executive Forum får du aktuel og unik viden med henblik på at videreudvikle din leder- og bestyrelsesrolle. Du får inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses/undervisningsdage giver dig kontinuerlig læring om temaer, der optager virksomheder, ledere og bestyrelser i dag.

Forummet er desuden en enestående mulighed for at bevare kontakten med tidligere deltagere, hvis du har deltaget på et af Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer.

Executive Forum – fortsæt din læring