Ledelse er en personlig kompetence

Kompleksiteten i dagens lederrolle kræver udvikling, og med inputs udefra er det muligt at nå langt. Med et godt executive-program får man viden, værktøjer og ikke mindst et nyt og givende netværk, der er værdifuldt for den ledelsesmæssige udviklingsproces.

Handler ledelse om at skabe værdi, strategi, vise vej eller er en leders udfordring mere relationel? Eller er det en kombination af det hele? Hos Scandinavian Executive Institute arbejder vi, via vores mange uddannelsesprogrammer, med ledelse i praksis, og vi har gennem en lang årrække haft mange ledere gennem hænderne.

Ledelse i fortiden, nutiden og fremtiden

Selvom det er meget moderne at beskæftige sig med ledelse, betyder det ikke, at det er et nyt fænomen. Hulemænd havde brug for en, der traf beslutninger, og i dyrenes verden er begrebet alfahan eviggyldigt. Med udviklingen af det globale, komplekse marked, vi ser i dag, er udfordringerne for ledere blevet mere uigennemsigtige, og behovet for teoretiske overvejelser om ledelse steget.

Aldrig har der været så mange platforme, så mange medier, så mange muligheder for innovation, så mange konkurrenter, så mange købedygtige kundegrupper og så megen potentiel økonomisk ustabilitet. Alt dette stiller store krav til virksomheders omstillingsparathed og ledernes kompetencer.

Bliv en bedre leder med Executive Management Programme INSEAD

Fra management til ledelse

På grund af de mangeartede og komplekse udfordringer, er ledelse i dag i langt højere grad en personlig egenskab.

– Tidligere, hvor der blot var fokus på økonomi og salg, stod lederen i en lagerhal på en fabrik og holdt øje med, at varerne blev produceret tilfredsstillende. Vedkommende var mere en manager og en administrator end en egentlig leder. Ledelse i dag stiller helt nye og komplekse krav. Ledelse handler om meget mere en mersalg og om at kontrollere, at samlebåndsarbejdet fungerer, siger Steen Buchreitz Jensen i Scandinavian Executive Institute.

Vælg en INSEAD uddannelse og styrk dit CV

Tænke ledelse på ny måde

Skiftet fra management til egentlig ledelse betød, at lederne måtte begynde at tænke på nye måder.

– Man gik fra at tænke på ledelse som det at gøre tingene “rigtigt” – til det at gøre de “rigtige ting”. Vendingen er lånt fra Wikipedia, men passer godt til hvordan vi tænker “ledelse”. Ledelse er med andre ord ikke længere produktion, men i meget højere grad strategier, visioner, relationer, værdier og kommunikation. Og det kræver personlig ledelse, siger han.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD

Scandinavian Executive Institutes baggrund for ledelsesarbejde

Siden 2007 har en lang række skandinaviske ledere været igennem uddannelsesprogrammerne i regi af Scandinavian Executive Institute. Programmerne udvikles og afholdes i samarbejde med INSEAD og IMD, der er nogle af verdens førende business-skoler.

– Vi har et godt kendskab til den moderne leder og de udfordringer, der ligger i at påtage sig lederskabet i en moderne og udviklingsparat virksomhed. Og derfor skræddersyr vi også vores uddannelser til netop at forholde sig til nutiden – og selvfølgelig fremtiden – og give lederne nogle værktøjer til at løse de nye og aktuelle udfordringer. Ledelse i praksis er personlig ledelse, og lederen må hele tiden være klar til at udvikle sig for at kunne udvikle virksomheden, siger Steen Buchreitz Jensen.

Bliv en bedre leder med Executive Management Programme INSEAD

Lederskab er en personlig kompetence

At være en god leder handler altså i meget høj grad om personlige kompetencer.

– Heldigvis betyder det ikke, at du enten er født til at være leder eller ej. De personlige kompetencer kommer med målrettet, personlig udvikling. Noget af det vigtigste, vi giver deltagerne på vores uddannelser, er den personlige udvikling som leder. Ledelse i dag kræver personligt engagement og personlig investering. Vi mener, at ledelse først og fremmest handler om personlig udvikling, siger han.

Som leder skal du have integritet, ellers vil hverken medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere eller interessenter følge dig. Integritet kommer med troværdighed, med forståelse af din rolle som leder og med gode værktøjer og god kommunikation.

Toplederuddannelse – Executive Management Programme INSEAD

Personligt lederskab kræver praktiske værktøjer

Ledelse i praksis kan hverken planlægges fuldstændig nøjagtigt eller forudses helt præcist. Det er mennesker, det handler om, og når det kommer til mennesker og markeder, kan alt ske. Derfor gælder det som leder om at have de personlige, praktiske kompetencer og de teoretiske forudsætninger for at holde hovedet koldt og kunne analysere situationer og fremtiden.

– Der findes en lang række værktøjer og redskaber, der er særdeles anvendelige i forhold til praktisk ledelse, og som gør det enklere at navigere og handle i en verden med mange og hastige ændringer. Sammen med INSEAD og IMD har vi, via vores lederuddannelser, udviklet en lang række executive-programmer, der gør det muligt at se problemerne “oppefra” og “udefra” og samtidig finde løsningerne, vejene og strategierne, der virker, og som dermed forbedrer virksomheden.

Læs også Business Management – styr på ledelsen i toppen

Input udefra er essentielt

Kompleksiteten i dagens lederrolle kræver udvikling, og med inputs udefra er det muligt at nå langt. Med et godt executive-program får man viden, værktøjer og ikke mindst et nyt og givende netværk, der er værdifuldt for den ledelsesmæssige udviklingsproces.

Læs meget mere om uddannelserne her, og find flere informationer om INSEAD her.