Din ledelsesidentitet: Ja, du kan faktisk ændre den

At have fokus på din ledelsesidentitet kan have afgørende betydning for, hvordan du interagerer med og skaber trivsel for dine medarbejdere, hvordan du formår at håndtere forandringer og i sidste ende hvor stor succes du har i dit lederskab.

Ledelsesidentitet handler i høj grad om, hvem man som leder ”er”, og hvordan man opfatter sin rolle og sit ansvar. Ledelsesidentitet er på mange måder et sammensurium af personlige værdier, overbevisninger, adfærdsmønstre og individuel ledelsesstil – den samlede ”pakke”, der udgør en leders unikke karakter. På mange måder kan det måske opfattes som en lidt uhåndgribelig størrelse. Ikke desto mindre er det et område, det er enormt vigtigt at have fokus på som leder. I hvert fald hvis man ønsker at skabe det bedst mulige grundlag for succes – for sig selv, sine medarbejdere og sin organisation.

Lise-Lotte Holmgreen, der er ph.d. og lektor i organisationskultur på Aalborg Universitet, har gennem to årtier beskæftiget sig med forskning inden for ledelses-, kultur- og organisationsområdet, herunder begrebet ledelsesidentitet.

”Fokus på din ledelsesidentitet er altafgørende for, om du lykkes med de mål, du har sat dig. Din ledelsesidentitet er noget, dine medarbejdere vil spejle sig i og reagere på.”
Lise-Lotte Holmgreen, lektor og forsker, AAU

Lise-Lotte Holmgreen

– Jeg forstår godt, at begrebet kan opfattes lidt ”flydende”. For grundlæggende skabes en ledelsesidentitet gennem den kontekst, man er en del af. En leder har selvfølgelig nogle iboende egenskaber som menneske, men ledelsesidentiteten vil i høj grad skabes gennem den organisation, man indgår i og i samarbejde med de mennesker, man skal lede, siger Lise-Lotte Holmgreen og uddyber:

– Derfor kan det også være afklarende at benytte sig af en overordnet ramme indeholdende tre komponenter, der kan hjælpe med at beskrive, hvad en ledelsesidentitet består af. For det første taler vi om den ”grundlæggende identitet”. Det er den identitet, som er ”iboende” i personen og efterfølgende udviklet og skabt gennem vedkommendes erfaringer og oplevelser. Dernæst taler vi om ”identitetsarbejde”, som relaterer sig til den bevidste proces, hvor lederen aktivt arbejder på at udvikle, forstå og formidle egen ledelsesidentitet. Og afslutningsvis ”identitetsregulering”, som handler om den regulering, der sker gennem de organisatoriske rammer, man er en del af, og de mennesker man interagerer med.

Se udvalget af lederprogrammer

Afgørende for mål og økonomi

Ifølge Lise-Lotte Holmgreen er der ikke i tvivl om, at ledere har meget at vinde ved at være bevidste om deres egen ledelsesidentitet.

– Fokus på din ledelsesidentitet er altafgørende for, om du lykkes med de mål, du har sat dig. Din ledelsesidentitet er noget, dine medarbejdere vil spejle sig i og reagere på. Skaber du fx en identitet for dig selv, som signalerer, at din interesse som leder ligger på bundlinjen, og ikke på hvordan du får medarbejderne med dig, får det konsekvenser. Det er klart, at det vil have en effekt på de mål du selv og dine medarbejdere kan nå, om du agerer som en ”indpisker” eller som et empatisk menneske, der er optaget af, at I løfter i flok, siger hun og tilføjer:

– Har du en ledelsesidentitet, der opfattes negativt af dine omgivelser, er der stor sandsynlighed for, at medarbejderne vil forlade organisationen. Fordi det ikke er et rart sted at være. I den modsatte ende af skalaen vil dine folk gå i ”i krig” for dig og bidrage så godt de kan, hvis de oplever din ledelsesidentitet som værende positiv. Pointen er, at dette naturligvis er ret afgørende for organisationens mål og økonomi.

læs om Lederuddannelse for C-level

”God” og ”dårlig” ledelsesidentitet

Ifølge ledelsesforskeren bliver det for snævert at tale om en henholdsvis ”god” eller ”dårlig” ledelsesidentitet. Fordi det i langt højere grad handler om at forstå den kontekst, man som leder indgår i.

– Det essentielle er, hvordan man foretager sit identitetsarbejde i den sammenhæng og situation, man befinder sig i. At man forstår hvad medarbejdernes behov er. Og at man formår at handle og reagere på den kontekst, dvs. den regulering, der finder sted, siger hun.

Som eksempel kan man forestille sig to vidt forskellige ledelsessammenhænge. I den ene situation er du leder for en gruppe akademikere på et universitet. I den anden situation er du leder for et håndværkerteam.

– Det ville være forskellige behov, du skulle dække for disse to grupper. Derfor er det også helt centralt, at man formår at præsentere forskellige sider af sin ledelsesidentitet og varetage denne i forhold til den givne situation. Selvfølgelig uden at man piller ved sin grundlæggende selvidentitet, fremhæver AAU-forskeren og fortsætter:

– Derudover vil jeg fremhæve, hvor vigtigt det er, at medarbejderne ”genkender” deres leder og oplever vedkommende som en stabil person. Uforudsigelighed er det værste og gør naturligvis ikke noget godt for kulturen.

Ledelsesidentiteten kan ændres

Hvis man som leder har en formening om, at den ledelsesidentitet, man præsenterer overfor sine ansatte, ikke er helt ideel, er det så muligt at ændre ledelsesidentitet – og hvordan gør man det?

– Ja, er det korte svar. Når vi indtræder i forskellige sammenhænge, er vi ikke altid bevidste nok. Så det handler om at have sin opmærksomhed rettet mod, hvem man er sammen med, hvilken sammenhæng man indgår i, og hvordan man vælger at agere derudfra. Den grundlæggende selvidentitet flytter sig i takt med de erfaringer og oplevelser, vi har som menneske, og er sværere at ændre.

Men de to andre – identitetsarbejdet og identitetsreguleringen – kan du arbejde med og gøre noget med. Når du møder andre, foregår der hele tiden et samspil mellem identitetsarbejdet og -reguleringen, dvs. mellem den, du gerne vil være, og den, andre forventer, du skal og kan være. Det kan du lære af og dermed tilpasse din stil og fremtræden. Derfor mener jeg helt klart, at vi kan forandre os og blive dygtigere til vores ledergerning, hvis vi har en bevidst holdning til og løbende fokus på denne regulering.

læs om Leading Strategic Change INSEAD

Skaber tryghed i forandringsprocesser

I relation til de forandringsprocesser, som virksomheder og organisationer kontinuerligt må forholde sig til i dagens samfund, spiller ledelsesidentiteten også en vigtig rolle.

– Forskning viser, at vi generelt er meget lidt forandringsvillige. Men forandring er en helt basal del af vores arbejdsliv, og derfor er vi afhængige af ledere, der har forståelse for, hvad dette betyder for medarbejderne. At ledere er i stand til at arbejde med deres ledelsesidentitet på en god måde, er særdeles vigtig for disse processer. For med en bevidst holdning til ledelsesidentiteten, vil lederne forstå hvad disse forandringer betyder for den enkelte, evne at facilitere forandringsprocesserne og skabe tryghed i organisationen omkring det, der er utryghedsskabende, slutter Lise-Lotte Holmgreen.

Lær at lede transformation

Dato: 12. marts 2024
Sted: Sommerro, Oslo
Tid: 09:00-16:00

Masterclass om ledelsesidentitet

INSEAD-professor Spencer Harrison

Deltag i en case-baseret heldags-masterclass om ledelsesidentitet med INSEAD-professor Spencer Harrison og få et dybdegående indblik i begrebet ledelsesidentitet. Herunder hvordan fokus på de forskellige aspekter af din identitet som leder kan hjælpe dig med at lede og håndtere transformations- og forandringsprocesser i din virksomhed eller organisation.

Spencer Harrison er professor i organisatorisk adfærd på INSEAD. Han er en undervisningskapacitet og kulturekspert af særlig kaliber samt prisvindende forsker og anerkendt forfatter til en lang række videnskabelige artikler om kultur, forandring og ledelse. Desuden underviser han på Leading Strategic Change INSEAD.

KØB BILLET