Lederens vigtigste job: Vision, viden og vedholdenhed

Sigge Winther Nielsen, vicedirektør i Djøf, forfatter til den netop udkomne bog ”Entreprenørstaten” og samtidig i gang med toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD. En mand med mange jern i ilden og meget på hjerte omkring dansk politik og ledelse generelt.

Forbindelse mellem planer og strategier?

Dansk politik går i tomgang, og det er en enorm udfordring for vores demokrati, er et af de vigtigste postulater i Sigge Winther Nielsens bog ”Entreprenørstaten”, der netop er udkommet på Gads Forlag.

– Bogen handler kort fortalt om, hvorfor der er så mange idéer, tanker og planer, der ikke bliver omsat til reelle resultater – selv om der er dygtige ledere til stede. Det var den nysgerrighed, der fik mig til at skrive ”Entreprenørstaten”. I bogen betragter jeg demokratitiet som et hus – men det kunne også være en virksomhed eller organisation – med en fordør, hvor al debatten foregår med ambitioner og passioner. I selve huset udformes beslutningerne, og ved bagdøren bliver det hele omsat til resultater. Pointen er, at bagdøren er rykket om til fordøren de sidste 20 år. Og ja, journalisterne er helt ude i forhaven, udtaler Sigge Winther Nielsen.

Ifølge forfatteren er dette enormt problematisk set fra et ledelsesmæssigt (og politisk) perspektiv. Man løser en masse små-brandbare problematikker, men der er minimal eller ingen forbindelse mellem planer og strategier og løsning af de virkeligt store problemer.

Sigge Winther Nielsen, vicedirektør i Djøf, forfatter til den netop udkomne bog ”Entreprenørstaten”

Ingen sammenhæng mellem fordør og bagdør

– Med ”huset” som eksempel er der ingen sammenhæng mellem fordør og bagdør. Man laver noget hurtig fordørspolitik med et pressemøde, men de såkaldte ”vilde problemer” bliver ikke løst, fx klimakrisen. Jeg kalder det pseudopolitik. Man smider om sig med en forfærdelig masse idéer, tanker og reformer, for at det skal lyde godt. Men resultaterne udebliver i bedste fald – og måske bliver de til og med forværret i forhold til den oprindelige situation. Vi står tilbage med de ”vilde problemer”, fordi vi bare har løst de ”tamme”. Det kræver en ny form for ledelse, fordi ”vilde problemer” er så svære, at staten eller virksomhederne ikke kan løse dem alene.

Toplederprogram i samarbejde med INSEAD

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om Executive Management Programme INSEAD

Relationelle kompetencer er essentielle

Ifølge vicedirektøren i Djøf har researchen til bogen givet ham selv om masse interessant viden, som han også kan anvende i sin egen ledelsesgerning.

– Når man skriver en bog, kommer man også til at læse en masse andre bøger og beskæftige sig med en række studier inden for fagområdet. Det, jeg har mærket mig, er, at vi i forhold til for 20 år siden arbejder 50 procent mere sammen. Og at de problemer, vi løser, er meget mere komplekse og stiller nogle helt andre krav til det at være leder, end det gjorde tidligere. Det gælder både i politikken og i det private erhvervsliv, siger han og fortsætter:

– I Djøf lavede vi for et par år siden en stor undersøgelse omkring jobopslag, og et af undersøgelsens resultater viste, at en af de ting, som arbejdsgivere er meget optaget af, relaterer sig til relationelle kompetencer. Gode relationelle kompetencer er virkelig noget af det, som virksomhederne synes er attraktivt hos en medarbejder. Essensen er, at man bør fostre et miljø, hvor man formår at samarbejde og skabe en ”frygtløs” organisation, en organisation hvor man tør at fejle og sige sin mening. Relateret til de ”vilde problemer”, så skal disse løses gennem samarbejde med omverdenen. Og de relationelle kompetencer er altafgørende i forhold til problemløsningen.

Udvikl dine topleder-egenskaber med INSEAD uddannelse

De tre V’er som udgangspunkt for godt lederskab

Sigge Winther Nielsen fremhæver de ”Tre V’er”, visioner, viden og vedholdenhed, som grundpilarer, der kan sikre ”god ledelse”. Uanset om man tænker i større politiske termer eller i mindre skala.

– Vision handler om at skabe begejstring omkring sig – fx med et ”månelandingsprojekt”, der skal være i stand til at løse et svært og vildt problem. Videndelen relaterer sig til, at man bør gå fra at være ”arkitekt” til at blive ”blikkenslager”. Med det mener jeg, at store ændringer eller reformer ikke sker ved, at man sidder på et kontor langt væk og drejer på nogle store knapper.

Det handler i langt højere grad om at forstå den konkrete interaktion på mikroniveau. Afslutningsvis er ”vedholdenhed” vigtig med henblik på at benytte sine relationelle kompetencer som leder til at involvere en bred skare af forskellige aktører for at nå frem til et givent mål, forklarer han.

Se programindholdet i Executive Management Programme INSEAD

Nytænkning, iværksætterånd og disruption

Spørger man forfatteren, er et af de meget store problemer, at vi efterhånden har opbygget nogle særdeles komplekse og tunge organisationer i både offentlig og privat sektor, der er vanskelige at agere i.

– Det er som om, vi forsøger at løse problemerne i det 21. århundrede med idéerne fra det 20. århundrede og institutionerne fra det 19. århundrede. Vi har behov for at få opdateret vores organisationer lag for lag. Det er ikke nemt, men vi står i en tid, hvor vi bliver nødt til at tænke anderledes, hvis vi skal væk fra dinosaur-perspektivet. Fortsætter vi med at opbygge komplekse organisationer, bliver det til sidst umuligt at finde både for- eller bagdøren. Man kan kalde det disruption, eller hvad man vil, men grundlæggende handler det om at etablere et nyt og mere iværksætteragtigt mindset.

Med det politiske perspektiv in mente vil den nye ”entreprenørstat” være i stand til at åbne sig mod omverdenen og via leg, udvikling, testning og skalering – i et vedholdende perspektiv – bringe troen på politikken tilbage. Og selvsamme tankegang kan naturligvis overføres til de private virksomheder, der er blevet for komplekse og mangler iværksætterånd.

Læs mere om bogen Entreprenørstaten, der forhandles hos forlaget her.

Fortsæt din læring efter endt uddannelse – 4 årlige undervisningsdage

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for dig, der ønsker at fokusere på og udvikle din ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

I Executive Forum får du aktuel og unik viden med henblik på at videreudvikle din leder- og bestyrelsesrolle. Du får inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses/undervisningsdage giver dig kontinuerlig læring om temaer, der optager virksomheder, ledere og bestyrelser i dag.

Forummet er desuden en enestående mulighed for at bevare kontakten med tidligere deltagere, hvis du har deltaget på et af Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer.

Lær mere om Executive Forum – fortsæt din læring