Lukrativ finansiering af lederuddannelse

Via den såkaldte ”bruttolønsaftale” åbner danske skatteregler op for en særdeles lukrativ ordning, hvis du selv skal betale for din leder-, topleder eller bestyrelsesuddannelse.

Er du på jagt efter en leder- eller bestyrelsesuddannelse, der kan bringe dig selv og din karriere op på ”næste niveau”, men kan eller vil din arbejdsgiver ikke betale for din videre uddannelse? Så findes der heldigvis stadig gode muligheder for at finde en smart økonomisk løsning i forhold til at finansiere denne.

Bruttolønsaftalen – du sparer skat

Hvis du betaler topskat, og du selv skal betale for lederuddannelsen Leadership Acceleration Programme eller bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme, skal du brutto tjene lidt over 150.000 kroner for at stå tilbage med de 72.500 kroner, som uddannelsen koster.

Leadership Acceleration Programme IMD
Om Executive Board Programme INSEAD

Skal du selv betale for toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD, skal du brutto tjene lidt over 250.000 kroner for at stå tilbage med de 129.500 kroner, som uddannelsen koster.

Om Executive Management Programme INSEAD

Finansiering af lederuddannelse

Finansiering af lederuddannelse

Vælger du imidlertid at gøre brug af den såkaldte bruttolønsaftale, vil regnestykket se markant anderledes og mere positivt ud – din udgift vil faktisk blive henholdsvis næsten halveret og mere end halveret.

Kort fortalt går bruttolønsaftalen ud på følgende: Din arbejdsgiver betaler officielt for uddannelsen, men samtidig går du ned i løn med et beløb som samlet svarer til den udgift, som din arbejdsgiver skal betale. Denne lønregulering skal ske i en periode på minimum 12 måneder.

På Skats hjemmeside kan du læse mere om reglerne for bruttolønsaftalen

Markant besparelse

Fordelen med bruttolønsaftalen er, at den er neutral for arbejdsgiveren, hvilket altså betyder, at arbejdsgiver hverken tjener eller taber på at indgå denne aftale.

For dig som lønmodtager er der imidlertid mange penge at spare, idet du via ordningen kan opnå en stor skattemæssig fordel.

Hvis man benytter eksemplet med Leadership Acceleration Programme IMD eller Executive Board Programme INSEAD, som koster 72.500 kroner, ser regnestykket således ud: Du aftaler en bruttolønnedgang med din arbejdsgiver på de 72.500 kroner, men efter skat er din reelle udgift til uddannelsen blot ca. 39.000 kroner (netto).

Benytter man eksemplet med Executive Management Programme INSEAD, som koster 129.500 kroner, ser regnestykket således ud: Du aftaler en bruttolønnedgang med din arbejdsgiver på de 129.500, men efter skat er din reelle udgift til uddannelsen blot 53.020 kroner (netto).
Beregningerne forudsætter, at du betaler topskat.

Ønsker du at tilmelde dig eller undersøge muligheden for at benytte denne ordning, så kontakt os meget gerne på +45 3120 5550 eller info@se-institute.dk.