Lukrativ finansiering af uddannelse

Via den såkaldte ”bruttolønsaftale” åbner danske skatteregler op for en særdeles lukrativ ordning, hvis du selv skal betale for din leder-, topleder eller bestyrelsesuddannelse.

Er du på jagt efter en leder- eller bestyrelsesuddannelse, der kan bringe dig selv og din karriere op på ”næste niveau”, men kan eller vil din arbejdsgiver ikke betale for din videre uddannelse? Så findes der heldigvis stadig gode muligheder for at finde en smart økonomisk løsning i forhold til at finansiere denne.

Bruttolønsaftalen – du sparer skat

Hvis du betaler topskat, og du selv skal betale for bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme, skal du brutto tjene mere end kr. 160.000 for at stå tilbage med de kr. 73.800 kroner, som uddannelsen koster.

Skal du selv betale for toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD, skal du brutto tjene mere end kr. 300.000 for at stå tilbage med de kr. 135.800, som uddannelsen koster.

Finansiering af uddannelse

Vælger du imidlertid at gøre brug af den såkaldte bruttolønsaftale, vil regnestykket se markant anderledes og mere positivt ud – din udgift vil faktisk blive mere end halveret.

Kort fortalt går bruttolønsaftalen ud på følgende: Din arbejdsgiver betaler for uddannelsen, men samtidig går du ned i løn med et beløb som samlet svarer til den udgift, som din arbejdsgiver skal betale. Denne lønregulering skal ske i en periode på minimum 12 måneder.

På Skats hjemmeside kan du læse mere om reglerne for bruttolønsaftalen

Markant besparelse

Fordelen med bruttolønsaftalen er, at den er neutral for arbejdsgiveren, hvilket altså betyder, at arbejdsgiver hverken tjener eller taber på at indgå denne aftale.

For dig som lønmodtager er der imidlertid mange penge at spare, idet du via ordningen kan opnå en stor skattemæssig fordel.

Ovenstående regneeksempler, som forudsætter at du betaler topskat, omfatter kun selve uddannelsesgebyret. Kontakt os for at høre nærmere om dine specifikke muligheder på tlf.: +45 3120 5550 eller info@se-institute.dk.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD