”Værdifuldt at spejle sit lederskab i andres”

En ny værktøjskasse med redskaber inden for strategi, innovation og lederskab tager Marlene Würgler med sig fremover i sit arbejde med strategi og lederskab i Region Hovedstaden.

Marlene Würgler er uddannet sociolog og er i dag enhedschef på Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden. Hun har i en årrække haft en række offentlige lederpositioner, blandt andet som sundhedschef i Helsingør kommune, før hun kom til Center for Patientinddragelse. Organisationen understøtter hospitalers implementering af patientinddragelse, og leverer samtidig evalueringer, brugerundersøgelser og en række landsdækkende undersøgelser inden for fagområdet.

Malene Würgler, enhedschef på Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden

– Vores primære funktion i Center for Patientinddragelse handler om at understøtte og udvikle sundhedsvæsenet med særligt fokus på, at inddragelse af patienter og pårørende skal være en del af maskinrummet på hospitalerne. Vi skal desuden betjene det politiske niveau, og har dermed en brobyggende funktion mellem de forskellige parter, forklarer Marlene Würgler.

Læs mere om Executive Management Programme INSEAD

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD

Excellent undervisning

Hun deltog for kort tid siden i toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD. Programmet består af tre moduler, hvor det første foregår i Danmark og de to efterfølgende på INSEAD i Frankrig.

– Jeg havde fået programmet anbefalet fra tidligere deltagere, som blandt andet fremhævede, at deltagerne bestod af en rigtig god blanding af både private og offentlige ledere – og at programmet bød på undervisning af høj kvalitet med dygtige undervisere. Jeg var nysgerrig på at få en dybere indsigt i de krav, der er i relation til at varetage en toplederfunktion, og samtidig ønskede jeg at blive klædt på fagligt til at blive dygtigere til at arbejde med strategiske mål og forandringsledelse. Jeg oplever selv, i forbindelse med de forandringer vi står overfor at skulle implementere, at dette ofte er vanskeligt. Og med de enorme udfordringer sundhedsvæsenet står overfor i fremtiden, skal vi fra ledelsesmæssig side blive endnu skarpere til at forstå og eksekvere på strategiske mål, siger hun om bevæggrunden for at deltage i uddannelsesprogrammet.

Marlene Würgler fremhæver, at udbyttet af toplederprogrammet har været mangesidigt.

– Et af de vigtigste udbytter for mig har været muligheden for at spejle mit lederskab i andres lederskab. Det at snakke med mange andre ledere og høre om deres hverdag og deres udfordringer har været ekstremt værdifuldt, og har givet mig mange refleksioner og en større indsigt i mit eget lederskab. Niveauet var højt og med stort engagement fra samtlige deltagere, og vekselvirkningen med både undervisning, diskussioner og gruppearbejde fungerede godt. Afslutningsvis har jeg på nogle af kursusdagene oplevet noget af den mest excellente undervisning nogensinde, og det var en luksus at en del af, fortæller hun.

Se indholdet i toplederprogrammet

Konkrete læringer med hjem

Konkret har toplederprogrammet givet hende en række key-learnings, som hun kan tage direkte med hjem og anvende i sit daglige job.

– Allerførst vil jeg nævne de nye redskaber, jeg har fået ned i min værktøjskasse omkring ledelse, strategi og innovation – redskaber, der dagligt kan hjælpe mig i mit arbejde. Et konkret eksempel er sessionen med Jesper Klit om kommunikation, som jeg synes var helt eminent. Dernæst har jeg fået en dybere forståelse for lederudvikling og lederrollen – og den komplekse psykologi som ligger bagved. Det har givet mig en ny indsigt, som ikke bare er et gode for mig, men for hele organisationen. Herunder vigtigheden af at sikre feedback-loops mellem ledere og medarbejdere og skabe rum for refleksion.

– Alt i alt kommer den nye viden og inspiration godt med i relation til en strategiproces, vi står overfor i min organisation og dermed i min afdeling. Værktøjerne, jeg fik med hjem, kommer helt klart til at få betydning for, hvordan jeg formår at eksekvere på strategierne og skabe værdi for alle stakeholders.

Mød programmets undervisere

Psykologisk trygt miljø

Netværksmæssigt fremhæver Marlene Würgler også deltagelsen i toplederprogrammet som særdeles positivt.

– Jeg oplevede, at vi havde et enormt godt hold, hvor vi havde det sjovt sammen, både fagligt og socialt. Jeg har virkelig nydt at være afsted, og vi har allerede aftalt at mødes – også inden den på forhånd aftalte reunion. Vi fik opbygget et fantastisk fællesskab, hvor der var stor åbenhed og en høj psykologisk tryghed, og hvor man turde sige noget og byde ind med sin fortælling, og det oplevede jeg som en kæmpe styrke. Jeg kunne godt bruge et 4. modul på uddannelsen, siger hun som afsluttende kommentar – og med et glimt i øjet.

Dette siger tidligere deltagere om toplederprogrammet

Fortsæt din læring efter endt uddannelse

– deltag i flere årlige undervisningsdage

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for dig, der ønsker at fokusere på og udvikle din ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

I Executive Forum får du aktuel og unik viden med henblik på at videreudvikle din leder- og bestyrelsesrolle. Du får inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses/undervisningsdage giver dig kontinuerlig læring om temaer, der optager virksomheder, ledere og bestyrelser i dag.

Forummet er desuden en enestående mulighed for at bevare kontakten med tidligere deltagere, hvis du har deltaget på et af Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer.

Executive Forum – fortsæt din læring