Unikt indblik i bestyrelsens arbejde med Leading a Board – Chairs’ Practices Across Europe

Nyudgivet bestyrelsesbog, hvor Scandinavian Executive Institute har bidraget med den danske del af undersøgelsen, giver for første gang et særdeles interessant og unikt indblik i bestyrelsens arbejde i otte europæiske lande.

Bogen, der netop er udkommet, Leading a Board – Chairs’ Practices Across Europe, giver et sjældent indblik ind i bestyrelseslokalerne i otte europæiske lande. Bogen bygger på en lang række kvalitative interviews med bestyrelsesformænd i disse lande, deriblandt Danmark og er redigeret af INSEAD-professor og international bestyrelsesekspert Stanislav Shekshnia. Med på forfatterteamet er CEO i Scandinavian Executive Institute, Steen Buchreitz Jensen, der har været ansvarlig for den danske del af undersøgelsen og desuden bidraget med det danske kapitel i bogen.

Læs mere om Executive Board Programme INSEAD

– Bogen tager udgangspunkt i en omfattende undersøgelse omkring praksis blandt bestyrelsesformænd, som INSEAD foretog for nogle få år siden. Undersøgelsen ledte til, at man fik afdækket en række udfordringer, som disse bestyrelsesformænd ofte måtte håndtere, og det er spørgsmål og svar relateret til disse udfordringer, der er omdrejningspunktet i den nye bog, fortæller Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme INSEAD

Ingen matematiske formler for bestyrelsesarbejde

Den oprindelige undersøgelse fra INSEAD viste, at langt hovedparten af de udfordringer, som bestyrelsesformænd mødte på deres vej, var relateret til interpersonelle forhold og relationer mellem mennesker. Det kunne for eksempel handle om forholdet mellem bestyrelsesformanden og hhv. ejer, den daglige ledelse eller et vanskeligt bestyrelsesmedlem.

– Leading a Board – Chairs’ Practices Across Europe giver ikke en konkret ”formel” for eller en ”anbefaling” af hvordan man skal udføre ”korrekt bestyrelsesarbejde”, men illustrerer i højere grad at succesfuldt bestyrelsesarbejde afhænger meget af, at man vælger de indsatser, som er rigtige i den konkrete sammenhæng. Bogen fungerer godt som et praktisk opslagsværk, hvis man ønsker at få mere viden og er interesseret i at blive inspireret til, hvordan man udfører et godt bestyrelsesarbejde. Leading a Board griber både fat i mikrokonteksten, som handler om det der foregår inde i bestyrelsen – og makrokonteksten, det som foregår på landeniveau, fx i forhold til lovgivning og kultur, forklarer han.

Leading a Board – Chairs’ Practices Across Europe

Otte vigtige highlights

Leading a Board – Chairs’ Practices Across Europe henvender sig dermed til alle, som beskæftiger sig med bestyrelsesarbejde, naturligvis i særdeleshed bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer, men også direktører og virksomhedsejere, som i sagens natur har et nært forhold til sin bestyrelse. Leading a Board leder frem til otte ”highlights”, altså en række vigtige hovedkonklusioner, hvoraf tre er specielt interessante.

  1. For det første, så er den metode, som bestyrelsen anvender, meget mere afhængig af ejerstruktur, størrelsen på virksomheden og alderen på virksomheden end af det specifikke lands kultur og lovgivning.
  2. For det andet, så er den praksis, man udvikler som administrerende direktør ikke særlig brugbar, når man pludselig står med et formandskab i en bestyrelse. Det er helt andre egenskaber, der bør være fremtrædende hos bestyrelsesformanden, for eksempel at hun er meget mere reflekterende og lyttende – stiller spørgsmål og er eftertænksom.
  3. En tredje ting handler om, hvor tilgængelig en bestyrelsesformand er. Det er nemlig en utrolig vigtig egenskab, at hun kan rydde kalenderen fx i forbindelse med en virksomhedshandel eller fungere som midlertidig administrerende direktør i en periode. Dermed kan det være en risikofaktor at have en bestyrelsesformand, der samtidig er administrerende direktør, for vedkommende vil normalt ikke være så fleksibel, påpeger Steen Buchreitz Jensen.
Bestyrelsesuddannelsens programindhold

Præget af andelsbevægelsen

På trods af at ejerstruktur, virksomhedens størrelse og virksomhedens alder er vigtigere end landekulturen, når det drejer sig om at identificere forskelle i bestyrelsespraksis, giver bogen alligevel læseren et spændende indblik i forskellene mellem de otte lande, som bogen beskæftiger sig med (Danmark, Tyskland, Italien, Holland, Rusland, Schweiz, Tyrkiet og Storbritannien).

– Et af de områder, hvor Danmark skiller sig ud, er relateret til, at vi har en tradition for at blive enige om det meste – vi oplever sjældent en så omfattende uenighed i en bestyrelse, at det fører til en reel afstemning blandt bestyrelsesmedlemmerne. Det er et forhold, som er meget mere fremtrædende i en række af de andre lande. Vi er vant til at snakke os til rette om tingene, og her tror jeg, at den danske andelsbevægelses måde at tænke på i høj grad har formet vores kultur. Andelsbevægelsen har på mange måder været danskernes første møde med corporate governance – og det lavere hierarki og den lavere magtdistance præger os stadig den dag i dag, afslutter Steen Buchreitz Jensen.

Leading a Board – Chairs’ Practices Across Europe kan købes online på Palgrave Macmillan.