Reportage: “Kultur er som det vand, en fisk svømmer i”

Kulturel intelligens er essentielt for en leder i dag. Og for virksomheders overlevelse i en global verden. Det slog professor Thomas Hellwig fra INSEAD fast, da han midt i september besøgte Scandinavian Executive Institute.

– Kultur er som det vand, en fisk svømmer i. Vi kan ikke leve uden, men vi får ofte først øje på kulturen, når vi ikke længere befinder os i den, siger Thomas Hellwig, professor på INSEAD og gæstetaler på Scandinavian Excecutive Institute´s Excecutive Forum i september.

Den enkelte leders lederstil er, uanset graden af bevidsthed om det, formet af den kultur/organisationskultur, man er del af. Men virksomheder og markeder er i dag flerkulturelle. Derfor er det nødvendigt, at ledere i dag er opmærksomme på kulturforskelle.

Mentale programmer

Thomas Hellwig sammenligner kultur med en mental programmering, og opfordrer ledere til at spørge sig selv, hvor de og deres team placerer sig i forhold til kulturforskelle og håndteringen af dem?

Har man en tydelig bevidsthed om, at mennesker kommer med forskellig mental programmering? Og hvor befinder organisationen sig på den skala for kulturel bevidsthed, professoren stiller op:

  • Fornægtelse (der er ikke nogen forskel på os her)
  • Polarisering (os og dem)
  • Minimering (vi lever da i samme verden)
  • Accept (ja, vi er forskellige, men også ligeværdige)
  • Adaption (vi er nødt til at forandre os, så vi bliver bedre til at samarbejde).

– Man flytter sig op og ned på skalaen, når man er i gang med at udvikle et globalt, kulturbevidst mindset, og en organisation kan sagtens samtidig befinde sig forskellige steder på skalaen, i forhold til forskellige afdelinger og forskellige opgaver, der skal løses, siger Thomas Hellwig.

Fem kulturdimensioner

Han pointerer, at bevidsthed om virksomhedens organisationskultur kan opøves. Fx ved at studere den banebrydende forskning, hollandske Geert Hofstede lagde grunden til allerede i 1970´erne. Hofstede studerede nationale karakteristika, og hvordan de markerer sig i en global virksomhed som IBM.

Forskningen er i dag, på visse områder, bedaget; verden har forandret sig en hel del de seneste 30-40 år – det samme har de kulturer Hofstede beskriver. Men Hofstedes Big Five, de fem kulturelle dimensioner kan stadig være en god målestok for et check af virksomhedens organisationskultur, både individer imellem, såvel som kollektivt.

Hofstedes Big Five:

  • Magtdistance: I hvilket omfang accepterer medlemmerne af et samfund ulighed. En høj magtdistance karakteriserer samfund med mere hierarki, færre demokratiske beslutninger, centralisering af magten og besvær med at give/modtage kritik fra medarbejdere. I et samfund med høj distance er rigdomme typisk også fordelt blandt få.
  • Individualisme vs kollektivisme:  Forholdet mellem enkeltpersoner og gruppen. Er interesser og identitet mest knyttet til individet eller kollektivet? I kollektivistiske samfund identificerer folk sig hovedsageligt som medlemmer af en gruppe (tendens til at tænke i “vi”). Identiteten er i høj grad knyttet til gruppen, man tilhører – familie, team, virksomhed etc. I individualistiske samfund er integrationen ikke så stærk, og personlige resultater tæller (ok at tænke i “jeg”).
  • Maskulinitet vs femininitet: Maskuline værdier er her defineret som fx ambition, konkurrence, magt og selvsikkerhed. Feminine som omsorg, interpersonelle relationer og livskvalitet.
  • Usikkerhedsundvigelse: I hvilket omfang opleves tvetydige eller ukendte situationer truende? Og hvor meget energi bruges på at undgå usikkerhed? Lande/organisationer med stort behov for at styre uden om usikkerhed opererer oftere med regler og overbevisninger om absolutte sandheder og lægger vægt på sikkerhed og præcision. Tolerancen over for risici er ikke høj.
  • Langsigtet/kortsigtet orientering: Prioritering af fremtiden i forhold til nuværende eller fortidige/gamle værdier. Langsigtet orientering knyttes ofte sammen med vedholdenhed og sparsommelighed og vilje til at underordne sig et langsigtet formål. Kortsigtet orientering er knyttet til præference for hurtige resultater og umiddelbar behovsopfyldelse.

På tværs af kulturer

De fem kulturdimensioner stiller skarpt på det, der ikke til daglig er synligt for os. Fordi vi, indtil den dag vi bliver udfordret af medarbejdere med anden kulturel baggrund, fusioner, opkøb og nye samarbejder, færdes hjemmevant i vores egen trygge, kulturelle kontekst.

Thomas Hellwig sammenligner det med fisken, der først snapper efter luft, da nogen piller den ud af dens vante element, vandet.

– En vej til at skabe og udvikle en tværkulturel bevidsthed i sin organisation er at arbejde med din egen bevidsthed om, hvem du er, hvad du står for, og hvordan du vil arbejde med det anderledes. Eller sagt på en anden måde: kulturel intelligens handler også om lederens evne til at skabe relationer og effektive samarbejder på tværs af kulturer.