Vinder europæisk pris for arbejde med risikostyring

Lene Ritz har modtaget det ultimative ”flueben” for et langt og vedholdende stykke arbejde med fokus på Enterprise Risk Management (ERM) med modtagelsen af den europæiske pris, ”Europæisk Risk Manager of the Year 2020, Public Sector”.

Lene Ritz, der er Chief Risk Officer i Energinet er ikke kommet sovende til den pris, hun netop er blevet tildelt af den europæiske organisation, Federation of European Risk Management Associations (FERMA), inden for Enterprise Risk Management.

Hun tildeles prisen for sit arbejde med at udvikle Enterprise Risk Management (ERM) i hele Energinet samt for at være en ressource i relation til vidensdeling og netværk inden for fagområdet i europæisk sammenhæng. Som DARIM har udtalt: ”For det lange, seje træk”, og den europæiske jury: ”Lene arbejder utrætteligt for vidensdeling samt opfattelsen af Risk Management”.

Lær om risikostyring på toplederprogrammet

Et arbejdsliv med et skarpt fokus

Lene Ritz har en lang og omfattende karriere bag sig, der startede i 80’erne i Den Danske Bank, og som sidenhen har ført hende videre til blandt andet BP, Uhrenholt, Dansk Fiskeriforening, Møllehegnet Holding i forskellige lande og de seneste 12 år – Energinet. Blandt andet. Den røde tråd og omdrejningspunktet har hele tiden været finansielle produkter samt økonomi- og målstyringsopfølgning.

– Relativt hurtigt blev mine erfaringer inden for disse fagområder afsæt for tanker om at få italesat risiciene FØR de materialiserer sig i regnskabet. Altså perspektiver i forhold til at iværksætte en proaktiv, fremfor en reaktiv tilgangsvinkel. Det var starten på min rejse inden for Enterprise Risk Management, fortæller Lene Ritz, der uddannelsesmæssigt har en HD i ryggen og efterfølgende en lang række executive-uddannelser, blandt andet bestyrelsesuddannelsen og toplederuddannelsen i regi af Scandinavian Executive Institute.

Lær om Enterprise Risk Management på Executive Board Programme

Enterprise Risk Management i Energinet

I 2011 påbegyndte hun sit arbejde med at udvikle en ERM-strategi, som både ledelsen og bestyrelsen i Energinet hurtigt viste interesse for – og var villig til at satse på.

– Jeg havde fået øjnene op for det professionelle univers, der hed Enterprise Risk Management, men der fandtes ikke en konkret uddannelse inden for fagområdet. Så jeg begyndte at sætte mig ind i litteratur om emnet. Faktisk trækkes trådene tilbage til det syttende århundrede, men selve konceptet dukker op i 1956 i en artikel i Harvard Business Review. Jeg fik simpelthen lov til at rive nogle måneder ud af kalenderen med henblik på at dyrke området og nørde med det for at blive klogere på det hele. Topledelsen så værdien i at fokusere på dette, siger risiko-eksperten og fortsætter:

– I 2014 lykkedes jeg med at etablere en selvstændig Risk Management-afdeling, hvor jeg var afdelingsleder for et team på 4-5 personer. Og i 2017 var afdelingen vokset til ni personer.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD

Lene Ritz, Chief Risk Officer i Energinet

ERM er et kvalificeret kig i glaskuglen

En af Lene Ritz’ kongstanker er centreret omkring, at ERM-tankegangen skal gennemsyre hele organisationen – fra top til bund. Det er ikke et fagområde, der skal ”gemmes væk” i en enkelt afdeling, som skal håndtere dette. ERM-teamet skal i langt højere grad agere interne konsulenter med henblik på udvikling og rådgivning af den resterende organisation. Og så er det særdeles vigtigt, at det er forankret hos topledelsen.

– Traditionel risikostyring fokuserer udelukkende på matematiske beregninger og funderinger. Enterprise Risk Management handler om at være proaktiv i ALLE sine beslutninger – på et oplyst grundlag. Grundstenene er transparens, dokumentation, systematik og pragmatisme. Værdien i Enterprise Risk Management ligger i at se potentielle realiteter i øjnene og få drøftet, om man går den rigtige vej. Om man skal rette til, tage en omvej eller en totalt anden vej. Det kræver vedholdenhed, men det viser sig at have en enorm værdi.

Ifølge Lene Ritz handler det altså om at identificere, vurdere og håndtere forskellige risici. De risici som skal vurderes i en virksomhed eller organisation, kan dog være meget forskellige fra de risici, som skal vurderes i en anden.

Dygtiggør dig som topleder – Executive Management Programme INSEAD

– I Energinet kan det fx være at se på risici inden for miljø, arbejdsmiljø, compliance og image. I en medicinalvirksomhed eller en lufthavn, kan det være helt andre parametre, man bør fokusere på. Man skal tage udgangspunkt i de forretningsspecifikke hovedområder, som virksomheden drives ud fra – det er disse, der skal stilles skarpt på. Og derfor kan man heller ikke blot købe et universelt it-risikosystem hos et konsulentbureau og tro, at det kan håndtere dine virksomhedsspecifikke forhold. Alle virksomheder og organisationer burde forholde sig til ERM. De skal tænke på det ”utænkelige” og lægge både business continuity- og beredskabsplaner herudfra, siger hun.

Og karrierevejen videre…

Hastigheden går ikke sagte på Lene Ritz’ karrierevej. Hun føler, at hun har bidraget med det, hun kan og skal for at opbygge fagområdet i Energinet. Og nu er blikket vendt mod forsikringsområdet, som hun netop mener hænger uløseligt sammen med det skarpe fokus på risikostyring – Enterprise Risk Management.

– Den kommende tid vil jeg rådyrke forsikringsområdet i Energinet relateret til store infrastrukturprojekter og grønne omstillinger. Jeg vil gerne gøre mig endnu dygtigere på det område, hvor jeg har et meget stort udbytte fra ERM-udviklingen og implementeringen med i bagagen. Jeg vil arbejde for sammenhængen mellem at udnytte Risk Management-tankegange og synergien i forhold til forsikringer, hvilket jeg også internationalt, via min bestyrelsespost i FERMA, stiller skarpt på, slutter Lene Ritz.

Styrk din rolle som topleder med INSEAD uddannelse

Executive Forum
– Aktuelle masterclasses med INSEAD og IMD

Aktuelle masterclasses med professorer fra de anerkendte business skoler INSEAD og IMD. En unik mulighed for at holde dig opdateret som leder på de udfordringer som virksomheder møder i dag.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at fokusere på og udvikle deres ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

Her får du aktuel viden og inspiration fra top-professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD. Forummet giver desuden en enestående mulighed for at sparre med andre ledere og bestyrelsesmedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og er dermed grobund for en kontinuerlig udvikling af både ledelsesfaglige og personlige dimensioner.

Køb billet til en eller flere masterclasses her.

Executive Forum – fem spændende masterclasses i 2021
risikostyring

Professor Nathan Furr, INSEAD