Ny topprofessor på Advanced Board Programme

Når Advanced Board Programme INSEAD løber af stablen i slutningen af august, bliver det med en ny, spændende underviser på holdet, Sameer Hasija, der er professor i teknologi- og driftsledelse og dekan for executive-uddannelserne på INSEAD.

Det er en tung profil, der fremadrettet bliver en del af det faste undervisningshold på Advanced Board Programme INSEAD – bestyrelsesprogrammet, der er målrettet erfarne bestyrelsesmedlemmer og -formænd samt tidligere deltagere på Executive Board Programme.

Sameer Hasija har i 15 år været professor på INSEAD, og de seneste to år har han desuden været dekan for executive-uddannelserne på INSEAD. Udover hans forsknings- og undervisningsaktiviteter, er han, sammen med to andre INSEAD-professorer samt den legendariske Ram Charan, medforfatter til bogen ”The Phoenix Encounter Method”, der er et praktisk framework til at transformere virksomheder med nutidens mest effektive ledelsestænkning.

Sameer Hasija, ny underviser på Advanced Board Programme INSEAD.

– Sameer er især passioneret omkring den rolle, som nye teknologier spiller med henblik på at skabe forretningsmodeller, der tidligere var helt ukendte. Hans seneste forskning er specielt fokuseret på at forstå de økonomiske implikationer ved brugen af nye teknologier og nye forretningsmodeller, og hvordan det accelererer innovationsgraden. I forbindelse med Advanced Board Programme INSEAD vil vi særligt fokusere på, hvordan bestyrelsen kan understøtte denne udvikling set i lyset af, at arbejdet med strategi i tider med stor turbulens er under stor forandring, forklarer Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Advanced Board Programme INSEAD

Udover den nye underviser, Sameer Hasija, består undervisningsteamet på INSEAD af programdirektør og ekspert i bestyrelsesarbejde, professor Stanislav Shekshnia samt Subramanian Rangan, der er professor i strategi og ledelse, og som har særligt fokus på de dilemmaer, bestyrelsesmedlemmer udsættes for, når de driver ESG-agendaen.

Læs mere om Advanced Board Programme INSEAD

Bestyrelsesprogram med den nyeste viden

Advanced Board Programme INSEAD er et intensivt forløb over tre dage på INSEAD i Frankrig, der har til formål at udvikle tankesættet og kompetencerne hos allerede erfarne bestyrelsesmedlemmer og -formænd. Programmet er opbygget således, at deltagerne får lejlighed til at drøfte centrale temaer med ligesindede, og indholdet tilstræbes at være dagsaktuelt, hvilket betyder, at emner som ESG, digitalisering og bestyrelsesformandens rolle er med på agendaen.

– Forandringstakten, som virksomheder står overfor, er stigende, og en velfungerende bestyrelse, der samarbejder godt med den daglige ledelse og virksomhedens stakeholders, er med til at optimere værdiskabelsen. Når Scandinavian Executive Institute sammen med INSEAD designer og løbende opdaterer bestyrelsesprogrammet, er det med det klare mål at de personer, der er involveret i bestyrelsesarbejdet, skal mestre en lang række discipliner for at træffe de optimale beslutninger i en turbulent verden, siger Steen Buchreitz Jensen.

I bestyrelsesarbejdet er det naturligvis et ultimativt krav, at man lever op til lovgivningen og forholder sig konstruktivt til de anbefalinger, der gælder for tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet i den virksomhed, man sidder i bestyrelsen for. Men uanset om alle love, regler og anbefalinger er overholdt til punkt og prikke, er det ikke nogen garanti for, at man træffer de rigtige beslutninger.

– Med vores bestyrelsesuddannelser dækker vi naturligvis de formelle rammer for bestyrelsesarbejdet. Men vi synes, at det er vigtigt, at man også bliver i stand til at navigere med sikker hånd, når det gælder de komplekse og dilemmafyldte problemstillinger, der ikke lige kan slås op i en bog, siger Steen Buchreitz Jensen og afslutter:

– Mange bestyrelser oplever desuden, at der er et behov for en tættere involvering i strategiarbejdet, og at udfordringerne med at arbejde med strategi i en tid med høj usikkerhed er komplekst, og det er ligeledes et tema på programmet. Alt i alt byder Advanced Board Programme på tre spændende og inspirerende dage, hvor der også er god mulighed for at netværke og opbygge nye bestyrelsesrelationer.

Se indholdet i INSEAD-bestyrelsesprogrammet

Fortsæt din læring efter endt uddannelse

– deltag i flere årlige undervisningsdage

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for dig, der ønsker at fokusere på og udvikle din ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

I Executive Forum får du aktuel og unik viden med henblik på at videreudvikle din leder- og bestyrelsesrolle. Du får inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses/undervisningsdage giver dig kontinuerlig læring om temaer, der optager virksomheder, ledere og bestyrelser i dag.

Forummet er desuden en enestående mulighed for at bevare kontakten med tidligere deltagere, hvis du har deltaget på et af Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer.

Executive Forum – fortsæt din læring