Skab ekstraordinære digitale kundeoplevelser

Hvordan skaber virksomheder fremragende kundeoplevelser i en uforudsigelig og digital verden? I denne masterclass kan du blive klogere på netop det.

Den 6. december kan du, i regi af Executive Forum, møde Joerg Niessing, der er professor i marketing på INSEAD. Han vil give deltagerne en spændende og banebrydende forelæsning om, hvordan virksomheder kan foretage en digital transformation af kundeoplevelsen og hvilke nøglefaktorer, som kan være med til at sikre, at virksomhedens digitale strategi fungerer optimalt.

Masterclassen vil være opdelt i to sektioner, hvor første del handler om digital transformation af kundeoplevelsen og anden del handler om, hvordan virksomheder får den digitale strategi til at fungere optimalt.

Læs mere om dette års program

Digitalisering – kunden i fokus

Digitalisering har fundamentalt ændret den måde, vi lever på i dag – og det er dermed også en af de allerstørste transformationsudfordringer for dagens virksomheder. I dagens første session vil fokus være på at diskutere, hvad det indebærer at skabe fremragende digitale kundeoplevelser i den digitale verden.

Det er nemlig helt essentielt, at digitale teknologier og «customer centricity» – altså et ultraskarpt fokus på kundens behov – går hånd i hånd. For vi skal ikke digitalisere for digitaliseringens skyld – men for at opfylde kundens behov. Og hvordan vi gør det allerbedst, vil netop være omdrejningspunktet for den første del af masterclassen.

Læs mere om Executive Forum

Succes med digital strategi

Alle virksomheder må i dag forholde sig til en uforudsigelig verden, hvor innovation og disruption er dagens ”buzzwords”. Men hvordan formår veletablerede virksomheder at blive mere fleksible, agile og innovative – kort sagt: hvordan formår de at agere mere som nyetablerede iværksættervirksomheder?

I masterclassens anden del vil Joerg Niessing sætte fokus på, hvordan virksomheder kan skabe en kultur og et tankesæt, som kan hjælpe dem med at blive succesfulde i en tid, som er præget af en høj grad af usikkerhed. Hvilke nøglefaktorer er det, som muliggør en transformation mod en mere kundecentreret organisation?

Joerg Niessing vil i høj grad involvere deltagerne og desuden gøre brug af relevante virksomhedscases til at belyse emnet.

I denne INSEAD-artikel skrevet af foredragsholderen kan du læse mere om, hvordan dit brand kan opnå succes i den digitale tidsalder: How Brands Can Stay Relevant in the Digital Age by Joerg Niessing INSEAD & Tosson El Noshokaty.