Fra svejser til Senior Director

Tonny Constantin Popescu er i dag Senior Director for Oil & Gas Service i Semco Maritime. Karrieren begyndte med et olieeventyr, men har sidenhen også udviklet sig til lidt af et karriereeventyr.

Tonny Constantin Popescus karrierevej kan trygt siges at være utraditionel og afvekslende. I dag er han seniordirektør i Semco Maritime inden for olie- og gas services, men det hele startede imidlertid med en uddannelse som svejser og klejnsmed og et efterfølgende job i olieindustrien.

Tonny Constantin Popescu, Senior Director Oil & Gas Service, Semco Maritime

Læs mere om INSEAD-toplederprogrammet

– Der har ikke været et konkret mål med min karriereudvikling, men med de muligheder, jeg er blevet tilbudt undervejs, er min lyst og appetit til at bygge ovenpå min oprindelige uddannelse og mit job bare blevet større og større. Jeg har altid brændt for mit håndværk og teknikken bag det, og det gør jeg også den dag i dag. Jeg ser forståelsen for dette som enormt værdifuldt, og jeg glemmer aldrig ”hvor jeg kommer fra”. Alle funktioner er vigtige, og med min baggrund har jeg også stor forståelse for og kendskab til den arbejdssituation, som vores medarbejdere i felten står i, fortæller Tonny Popescu.

Semco Maritime har hovedkontor i Esbjerg og er en førende leverandør til offshore-sektoren i Danmark og udlandet samt til energisektoren både offshore og onshore. Virksomheden tæller rundt regnet 2.400 ansatte og har udover Danmark også aktiviteter i Norge, Storbritannien, Polen, Dubai, Singapore, Mellemamerika, USA og Taiwan.

Startede med et olieeventyr

Men for en kort bemærkning et tilbageblik til slutningen af 90erne, hvor Tonny Popescu startede i Schlumberger, der er en virksomhed, som leverer boretjenester og servicetjenester inden for olieindustrien.

– Jeg skulle ganske enkelt ud at have et eventyr på en boreplatform. Og efter nogle spændende år, gik turen videre til Halliburton, der leverer tilsvarende tjenester som Schlumberger. Det var her, jeg virkelig fik fodfæste og nogle særdeles spændende og lærerige år, hvor jeg blandt andet arbejdede i Norge, Singapore og Canada. Det gav mig en rigtig god ballast at være udenlands, fortæller han og fortsætter:

– Denne periode var også springbrættet og startskuddet til min videre karriere. Jeg ”gik i land” og fik tilbud om uddannelse inden for finans og ledelse. Det var også på dette tidspunkt, jeg i højere grad begyndte at kombinere det praktiske, teoretiske og ledelsesmæssige, og hvor jeg blandt andet kom til at arbejde med specialprojekter knyttet til at lukke olieplatforme ned – både i forhold til planlægning og eksekvering.

En nedgang ramte olieindustrien, og det blev også startskuddet til et nyt kapitel for Tonny Popescu efter intet mindre end 17 år i Halliburton.

– Der var mange, der blev påvirket af problemerne i olieindustrien i denne periode, men for mig var det også en chance til at tænke nyt. Jeg gik ind i en stilling som General Manager for Bilfinger, som er et selskab, der leverer infrastruktur og storskala-vedligehold til fx atomkraftværker, fabrikker og offshore-industrien. Her var jeg ansvarlig for et joint-venture mellem Bilfinger og Semco Maritime, og det ledte efter en årrække til en 100 procent overgang til Semco, hvor jeg blev ansvarlig for forretningsområdet olie- og gas services.

Se indholdet i Executive Management Programme

Fastholdelse af kompetencer

I dag er han chef for en afdeling, der tæller rundt regnet 200 medarbejdere, og som er ansvarlig for vedligehold, modifikationer, instrumentering og overfladebehandling af on- og offshore-faciliteter. Og i en branche, der er præget af store ændringer og omvæltninger, er der nok at gribe fat i.

– Det er selvfølgelig en udfordring, vi har til fælles med mange brancher og segmenter, men kompetenceudvikling og kontinuitet med nuværende medarbejdere, samt tiltrækning af nye medarbejdere, fylder selvfølgelig rigtig meget i vores virksomhed. Det hænger også nært sammen med vores fokus på bæredygtighed, som ikke blot handler om den grønne omstilling, og hvordan vi minimerer vores udledninger. Vi ser på bæredygtighed hele vejen rundt – hvilket inkluderer, hvordan vi uddanner og investerer i vores medarbejdere, så vi også i fremtiden har en fornuftig forretning. Dette er et vigtigt helhedsperspektiv for os, fremhæver han.

Et forøget ansvarsområde og yderligere fokus på ledelsesopgaven var også bevæggrunden for, at Tonny for kort tid siden valgte at deltage på toplederprogrammet Executive Management Programme, hvor første modul foregår i Danmark og de to efterfølgende på den franske business-skole INSEAD.

– Jeg har undervejs i karrieren videreuddannet mig, men har ikke tidligere deltaget på en uddannelse med samme detaljeringsgrad i forhold til inspiration og værktøjer til at igangsætte nye tiltag samt analysere og nytænke strategier. Det var vigtigt for mig at få et helhedsperspektiv og blive dygtig til at formidle det videre til mine medarbejdere, så de også kan være med til at udvikle og implementere strategierne. Strategierne skal ”brækkes fra hinanden” og kommunikeres klart og tydeligt. På den måde får man etableret nogle spor, der ikke bare er ”top-down”, men hvor alle er involveret. Jeg tror, at et bredt engagement og forståelse for retningen giver et større ejerskab, når der skal udvikles og eksekveres.

Mød toplederprogrammets undervisere

En del af A-holdet

Tonny Popescu beskriver uddannelsesprogrammet som særdeles berigende og med mange spændende og dygtige deltagere fra en række vidt forskellige brancher.

– Vi føler nok alle, at vi – sagt i spøg, har været en del af ”A-holdet”, fordi alle interesserede sig for hinanden, og det resulterede i mange faglige og lærerige diskussioner. Om man er kommunaldirektør, i en sygehusledelse eller opererer i energisektoren, så har fællesnævneren været, at man ønsker at arbejde videre med strategi, ledelse, medarbejderudvikling og kultur. Dette sammenhold har givet mig et rigtig godt og bredt netværk, og det er en enorm fordel, at man har set og hørt de samme ting – vi har fået et fælles sprog, siger han og tilføjer:

– Niveauet på uddannelsen var utrolig højt – fra første modul i Kolding, hvor man fik en forsmag på kvaliteten på hele toplederuddannelsen og videre til INSEAD. Programmet bød på en rød tråd gennem hele forløbet i forhold til sammenkoblingen mellem de tre grundsten: lederskab, strategi og innovation. Derudover var det udbytterigt med projektsamarbejdet omkring en af deltagernes virksomheder mellem modul 2 og 3. Den case-opgave, vi arbejdede med, kan jeg i høj grad anvende i forhold til min egen situation, og det har givet mig en særdeles god ballast. Og så var det virkelig interessant at analysere og udforme et nyt spor til en helt anden type virksomhed, sammen med et team, hvor personerne hver især har vidt forskellige baggrunde.

Semco-direktøren fremhæver især tre læringer, der har stor betydning for ham og hans ledergerning fremadrettet.

– Først og fremmest har programmet ændret mig både som leder og som person. Man skal ikke være bange for, at man ikke genkalder hvert eneste slide, for der sker automatisk dét, at man gør sig umage for at læringen bliver absorberet og sat i proces fra start. Overordnet, så bør opmærksomheden være på koblingen mellem status i dag, og hvor man ønsker at fokusere fremadrettet, og det har helt klart ændret den måde, jeg observerer og agerer på. Derudover har jeg fået en dybere forståelse for de mekanismer og dynamikker, der ligger til grund for, hvordan en virksomhed kan udvikle sig. Og afslutningsvis er jeg blevet klogere på samspillet mellem kulturen og organisationen, og hvor vigtig et parameter det er med henblik på at sikre tiltrækning af dygtige medarbejdere og dermed bevare evnen til konstant udvikling og omstilling, siger han og afslutter:

– Jeg føler, at jeg har fået et værdifuldt løft med ny viden og nye værktøjer, der gør mig i stand til at vinkle tingene på en helt ny måde. Kan det anbefales? Bestemt. Scandinavian Executive Institutes INSEAD-uddannelse har været berigende på alle punkter.

Tilmelding til toplederprogrammet

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD