Toplederuddannelse sætter fart på toplederkarrieren

Dugfrisk undersøgelse fra Scandinavian Executive Institute viser en nær sammenhæng mellem deltagelse i toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD og muligheden for efterfølgende at klatre op ad karrierestigen. Og tendensen er endnu mere markant for kvinderne.

Er det mon fremmende for din lederkarriere at deltage på et toplederprogram? Og hvor betydningsfuldt er det? En omfattende undersøgelse, der netop er gennemført i regi af Scandinavian Executive Institute, kan med stor sandsynlighed give et godt svar herpå. Undersøgelsen viser nemlig en tydelig tendens til, at deltagelse i et toplederprogram har stor betydning for deltagernes videre karriererejser.

Læs mere om INSEAD-toplederprogrammet

Markant antal ledere oplever avancement

En af undersøgelsens hovedkonklusioner er, at 83 procent af de deltagere, som ikke i forvejen havde en jobtitel som CEO eller virksomhedsejer, oplever et avancement i deres karriere efter afsluttet uddannelsesprogram. Undersøgelsen tager udgangspunkt i mere end 200 skandinaviske deltageres karriereudvikling, hovedsageligt danske og norske, efter deltagelse i toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD i perioden fra 2015 til 2020.

”83 procent af deltagerne – som ikke i forvejen er CEO eller virksomhedsejer – oplever et avancement efter afsluttet Executive Management Programme INSEAD.”

Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute

– Vi havde en forventning om, at ”uddannelse booster toplederkarrieren”, men er alligevel overrasket over, hvor stærk denne tendens viser sig at være. At 83 procent af dem, der ikke i forvejen er CEO eller virksomhedsejer, og dermed ikke på samme måde kan avancere i forhold til stillingstitel, oplever et karrierehop efter afsluttet toplederprogrammet, må siges at være signifikant, udtaler Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute, og tilføjer:

– Der er altså ikke tvivl om, at det at prioritere egen udvikling og videreuddannelse har en positiv indvirkning på de muligheder, man efterfølgende skaber for sig selv rent karrieremæssigt. Den investering man foretager, i både tidsmæssig og økonomisk sammenhæng, har helt klart en effekt, hvis man har ambitioner om at tage næste karrieremæssige skridt.

Undersøgelsen, der er gennemført i juni-august 2023, viser desuden, at 53 procent af samtlige deltagere oplever en ændring i deres karriere efter fuldført toplederprogram – men dette tal er vel og mærke inklusive dem, der i forvejen havde en CEO- eller virksomhedsejerposition. Langt de fleste oplever den karrieremæssige ændring inden for to år efter afsluttet uddannelse og størstedelen forbliver i samme virksomhed.

Se indholdet i Executive Management Programme INSEAD

”53 procent af samtlige deltagere på INSEAD-toplederprogrammet opnår et karrieremæssigt løft efter afsluttet uddannelsesprogram.”

Kvinderne avancerer oftere

En af undersøgelsens øvrige hovedkonklusioner relaterer sig til de kønsmæssige forskelle, der er i forhold til hvor betydningsfuld videreuddannelse er for den enkelte leder. Målt over hele perioden fra 2015-2020 har 25 procent af deltagerne på Executive Management Programme været kvinder og 75 procent mænd. Men af samtlige deltagere – også inklusive dem, som allerede er CEO eller virksomhedsejer – opnår 62 procent af kvinderne et avancement inden for en toårig periode, mens det tilsvarende tal for mændenes vedkommende er 48 procent. Det svarer til, at 30 procent flere kvinder end mænd oplever en karrierefremgang efter afsluttet uddannelse.

”62 procent af kvinderne og 48 procent af mændene oplever en karrierefremgang efter afsluttet toplederprogram.”

– I øvrigt er det positivt at se, at kvindeandelen fra 2015 til 2020 jævnt over har været øgende. I 2015 udgjorde kvinderne blot 10 procent af det samlede toplederprogram, mens dette tal i 2020 var vokset til rundt regnet 30 procent. Generelt er der altså et stigende antal kvinder på uddannelsen, og undersøgelsen viser også, at de efterfølgende avancerer hurtigere end mændene. Det vil imidlertid tage noget tid, før disse positive vækstkurver udmønter sig i, at vi får en mere ligelig kønsfordeling i topledergrupperne, vurderer Steen Buchreitz Jensen

Mød underviserne på toplederprogrammet

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD