Hvad er Blue Ocean Shift?

Blue Ocean Shift er processen, der hjælper dig med at implementere virksomhedens Blue Ocean Strategy og føre jer til et nyt marked uden priskrige og konkurrenter.

Blue Ocean Shift

Hvis du ikke har læst de første to indlæg, Fra Blue Ocean Strategy til ACTION og Derfor er disruption kun én af vejene til virksomhedens Blue Ocean, så gør det endelig. Så er du nemlig klædt godt på til at læse dette indlæg om, hvorfor dine kommende medarbejdere vil elske at arbejde med begge dele. The Millenials hedder den generation, der i disse og de kommende år rejser sig fra skolebænken og går ind ad døren til din virksomhed.

Hvad er Blue Ocean Shift

At skabe en Blue Ocean Strategy handler om at skabe et nyt marked for din virksomheds produkter eller ydelser. Et marked, der er blottet for konkurrence, fordi du har det for dig selv. Et Blue Ocean Shift er den konkrete proces og de arbejdsmetoder, der implementerer din strategi og fører virksomheden sikkert og direkte til det blå ocean. Begge begreber er også titler på bøger skrevet af de to INSEAD-professorer, Chan Kim og Renée Mauborgne.

Toplederprogram på INSEAD

Det handler om Humanness

Udover den åbenlyse gevinst ved at være alene på et marked, et Blue Ocean, og dermed slippe for priskonkurrence og andre dødskampe, som finder sted i et traditionelt Red Ocean-marked, er der en enorm sidegevinst.

Selve Blue Ocean Shift-processen imødekommer nemlig i høj grad de krav og forventninger, den kommende generation af medarbejdere, The Millenials, har til deres arbejdsliv og til den virksomhed, der er så heldig at få lov til at ansætte dem (og ja, sådan tænker de faktisk langt hen ad vejen. Forklaring følger). Og bare rolig – dine nuværende medarbejdere vil også elske det.

Det handler om det altafgørende element i et Blue Ocean Shift, som professorerne Kim og Mauborgne kalder for Humanness. Men inden vi forklarer det begreb, og hvorfor det er vand på The Millenials’ mølle, så lad os se på, hvem de er, The Millenials. Sådan, over en bred kam, forstås. For når man beskriver en hel generation på den måde, er der selvsagt tale om generaliseringer, men helt skævt er det næppe.

Fremtidens medarbejdere

En væsentlig del af inspirationen til beskrivelsen er i øvrigt hentet hos den amerikanske foredragsholder Simon Sinnek, som du kan se et meget inspirerende interview om netop The Millenials med i videoen her.

De vil gøre en forskel nu!

The Millenials vil ikke arbejde for at leve. De vil leve for at arbejde. De vil arbejde i en virksomhed, der har et højere formål med det, den gør, end “bare” at tjene penge. Og de vil selv have muligheden for at gøre en forskel i virksomheden – de vil have indflydelse. De er mindre optaget af løn og frynsegoder, end de er af, at virksomheden har et højere formål med sit virke og agerer etisk forsvarligt. Og af, at de får en reel mulighed for at bidrage til, at det sker.

De er forkælede

De er blevet opflasket med, at de er noget særligt, og at de kan få og opnå alt, hvis bare de vil det. Og så har de oven i købet fået præmier for bare at deltage og bedre karakterer, end de var berettiget til, fordi deres curlingforældre klagede, og lærerne ikke gad at diskutere med dem.

Når de unge kommer ud i traditionelle virksomheder, rammer de den virkelige verden med 130 km/t. Mindst! Medmindre du forstår at opbygge et arbejdsmiljø og arbejdsmetoder, der, i stedet for at få dem til at rette ind, faktisk imødekommer og udnytter deres behov for anerkendelse og for at gøre en forskel. Her kommer Blue Ocean Shift og Humanness ind i billedet. Lige om et øjeblik …

De er utålmodige

Mangler du en ny trøje? Bestil i dag og modtag den i morgen. Vil du se en film? Klik her og afspil. Vil du på en date? Swipe på mobilen, til du finder én, du kan lide. De unge er vant til øjeblikkelig opfyldelse af deres behov, og utålmodighed er en dyd. Det betyder, at de ikke har tænkt sig at sidde stille og vente på muligheden for at gøre en forskel i din virksomhed. Det er nu!

De unge er digitalt indfødte

Derudover er de unge digitalt indfødte. De er opvokset med, og dopet af, teknologi i alle afskygninger. Det betyder blandt andet, at de ikke har samme evne og behov for at opbygge personlige relationer, som vi, lidt ældre, kender til. Til gengæld betyder det selvsagt også, at de har nogle teknologiske evner, som vi ikke har, men som vi i høj grad kan drage nytte af.

Den helt store udfordring er, at de unge kommer ind i store traditionelle virksomheder, der ikke forstår dem. Og nok så væsentligt, ikke forstår, hvordan de får det optimale ud af dem – til gavn for virksomheden.

Humanness styrker dine medarbejdere

Forfatterne bag Blue Ocean Shift kalder selv begrebet Humanness for det afgørende element i at lykkes med et Blue Ocean Shift – altså processen at skabe et nyt marked, hvor virksomheden er fri for konkurrence.

Humanness gør eksekveringen til en del af strategiarbejdet i stedet for noget, der ligger i forlængelse heraf. Det handler om at inddrage, motivere og anerkende medarbejderne.  Dels for at sikre ejerskab til processen og en succesfuld implementering af strategien. Dels for at sikre, at alle relevante input kommer med.

Processen er nemlig også designet til at frigøre det fulde potentiale i din organisation ved at styrke medarbejdernes kreative kompetencer – og deres selvtillid til at udfolde de kompetencer.

Fem trin i Blue Ocean Shift

Lad os helt kort lige repetere de fem trin i et Blue Ocean Shift. Du finder en uddybende beskrivelse i blogindlægget Fra Blue Ocean Strategy til ACTION. Desuden rummer bogen Blue Ocean Shift helt konkrete værktøjer og metoder til arbejdet med hvert enkelt trin i processen.

Identificer det forretningsområde

Identificer, hvor du kan opnå den største gevinst med et Blue Ocean Shift, og sæt det team, som skal arbejde med virksomhedens Blue Ocean Shift – især ved hjælp af Humanness-processen.

Skab en fælles forståelse

Skab en fælles forståelse af, hvor virksomheden befinder sig lige nu – både i forhold til jeres egen strategi og i forhold til jeres placering i branchens overordnede, strategiske landskab.

Forestil dig, hvor virksomheden kunne være

Prøv at udfordre de rammer og konventioner, som både din virksomhed og resten af branchen er vant til at tænke og arbejde indenfor.

Find ud af, hvordan du når målet

Fokuser på hvordan virksomheden kan eliminere konkurrence, reducere omkostninger, hæve indtjeningen og skabe nye markeder. Det udmønter sig i seks potentielle strategiske træk, som I skal vælge imellem.

Vælg det rigtige strategiske træk

Vælg det rigtige strategiske træk, test det i markedet og raffinerér det for at udnytte dets fulde potentiale. Blue Ocean Shift beskriver en metode, der eliminerer politik og hierarki i beslutningsprocessen og manifesterer det brede ejerskab til både processen og strategien.

De tre elementer i Humanness

De tre elementer, som er en afgørende del af Blue Ocean Shift-processen er:

Nedbrydning

Handler om at bryde udfordringen ned i små, konkrete handlinger, så medarbejderne oparbejder selvtillid til at agere trin for trin. Det kan f.eks. være at identificere de parametre, virksomheden konkurrerer på, eller de kundegrupper, der kunne have gavn af virksomhedens produkter eller ydelser, men (endnu) ikke er kunder.

rstehånds-opdagelse

Hjælper medarbejderne til at se virksomhedens og jeres produkter eller ydelser på nye måder og i en ny kontekst – og dermed selv nå en erkendelse af behovet for forandring. Først får de værktøjer, der lærer dem at tænke anderledes. Dernæst skal de ud af kontorerne for at tale med både eksisterende og potentielle kunder og selv agere som kunder. Det giver dem yderligere selvtillid til at handle, fordi de oplever behovet for forandring på egen krop.

Fair proces

Anerkender medarbejderne for deres intellektuelle og emotionelle værd, opbygger tillid og inspirerer til frivilligt samarbejde. Fair proces bygger på tre principper, som ifølge Kim og Mauborgne er selve fundamentet for et Blue Ocean Shift:

    1. Engagement, som involverer medarbejderne i strategiske beslutninger.
    2. Forklaring af både processen og de strategiske beslutninger, så alle ved, at deres input er blevet taget alvorligt – uanset om de er en del af den endelige beslutning eller ej.
    3. Klare forventninger, både til hvad medarbejderne kan forvente, og hvad der forventes af dem.

Humanness-processen og de tre principper i fair proces er også det, der gør strategi og eksekvering til et samlet forløb i stedet for to forløb, der ligger i forlængelse af hinanden.

Når medarbejderne har haft indflydelse på strategiprocessen, som tilfældet er med et Blue Ocean Shift, så har de også medejerskab og motivation for at gøre strategien til virkelighed. Dermed er implementeringen reelt allerede godt i gang, længe inden strategiarbejdet er færdigt.

Millenials og Blue Ocean Shift

Hvis du så lige et øjeblik tænker tilbage på de forkælede, utålmodige Millenials, der har ambitioner om indflydelse og om at gøre en forskel lige fra den dag første dag i jobbet, så bør det være åbenlyst, at Blue Ocean Shift og Humanness taler direkte til dem. De bliver involveret, de bliver respekteret, de bliver bedt om at bidrage, og de bliver anerkendt for det.

Hvis du kender lidt til begreber som kognitiv psykologi og adfærdsdesign, så vil du i øvrigt også kunne genkende væsentlige elementer herfra i Blue Ocean Shift og i Humanness.

Læs mere – og glæd dig

Du kan som nævnt læse mere om Blue Ocean Shift i vores tidligere indlæg her på bloggen Fra Blue Ocean Strategy til ACTION og Derfor er disruption kun én af vejene til virksomhedens Blue Ocean.

Det helt store billede får du naturligvis ved at læse bogen Blue Ocean Strategy af Chan Kim og Renée Mauborgne fra INSEAD.