Cirkulær økonomi: Gør din virksomhed mere konkurrencedygtig

Dagens succesrige virksomheder kommer ikke udenom at måtte forholde sig til begrebet cirkulær økonomi og bæredygtighed. Både fordi vores verden ikke tåler ”brug-og-smid-væk”-kulturen i det lange løb, men også fordi mange forbrugere kræver det – og fordi virksomhederne kan tjene penge på det. Men hvad er cirkulær økonomi egentlig, og hvordan bliver du bedre til at udnytte mulighederne?

En cirkulær økonomi er kort fortalt en model for forbrug og produktion, hvor man arbejder målrettet for at udvide produkters livscyklus med henblik på at belaste klimaet mindst muligt. I den modsatte ende har vi den traditionelle økonomi med nyindkøb og den gængse ”brug-og-smid-væk”-kultur.

Genbrug er vigtigst

Arne Remmen, der er professor på Det Tekniske Fakultet for IT og Design på AAU med speciale i cirkulær økonomi, bæredygtighed og innovation, har gennem mange år arbejdet med fagområdet.

– Cirkulær økonomi bygger på både stofkredsløbstankegangen og livscyklustankegangen – og er egentlig et område, man har arbejdet med i mange år. Stofkredsløbet kender vi fra naturen, fx at blade falder fra træerne og bliver til gødning. At affald er en ressource. Den anden tankegang handler om at tænke på produktets livscyklus fra vugge til grav, og foretage forbedringer i alle led. Endelig er der et gammelt princip kaldet ”affaldshierarkiet” med tre centrale slagord: reduce, reuse og recycle, eller på dansk, reducer, genbrug og genanvend, forklarer Arne Remmen.

Ifølge professoren bliver begreberne genbrug og genanvendelse desværre ofte blandet sammen. Forskellen er imidlertid ganske stor – ikke mindst i et miljømæssigt henseende. Genanvendelse kan fx være gamle mursten, der bliver knust og anvendt som vejfyld. Genbrug handler om, at man tager murstenen og genbruger den direkte efter at have renset mørtlen af, og dermed bevares murstenens værdi og uden store miljømæssige påvirkninger til følge.

– Genbrug er meget vigtigere end genanvendelse, ikke mindst miljømæssigt, og det er et af de aspekter og pointer, der er blevet yderligere understreget med anvendelsen af begrebet cirkulær økonomi. Derudover har Ellen MacArthur Foundation fået begrebet stærkt på dagsordenen i hele verden, og temaet er ofte behandlet på World Economic Forum i Davos. Cirkulær økonomi er især blevet populært i Europa, men i de senere år er det altså også blevet et særdeles ”hot” emne i den resterende del af verden, forklarer han.

Stigende fokus på verdensmål

Cirkulær – og ikke lineær tankegang

Modellen tager udgangspunkt i tankegangen om, at produktion og forbrug bør være ”cirkulært” og altså ikke ”lineært”. Jo længere inde i cirklerne, man befinder sig, jo mindre er klimabelastningen og det ressourcemæssige fodaftryk.

– De senere år er rigtig mange virksomheder blevet opmærksomme på fordelene ved at fokusere på cirkulær økonomi. Begrebet har dog ikke bare opnået interesse som følge af miljøfordelene, men på direktionsgangene er man også blevet opmærksomme på nye forretningsmodeller.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD

Dansk version af Ellen MacArthur Foundations model for cirkulær økonomi. Kilde: Arne Remmen, AAU

Cirkulær økonomi starter på tegnebrættet

Den inderste cirkel i modellen relaterer sig til at producere med henblik på lang levetid og høj kvalitet af produktet. Den næste at tænke genbrug, det kan fx være at man sælger gammelt legetøj eller en gammel telefon, og at produkterne dermed får forlænget levetid.

Tredje cirkel handler om istandsættelse – det kan fx være at man tager ældre produkter, reparerer disse og sælger de på nyt. Et godt eksempel er Aalborg-baserede LBN Medical, der reparerer og sælger ældre medicinsk udstyr. Den fjerde og sidste cirkel relaterer sig til materialegenanvendelse, altså at man producerer noget nyt ud af gamle materialer.

– Noget af det nyere der er kommet med begrebet cirkulær økonomi er, at designerne er med til at indtænke den cirkulære tankegang helt fra start. At producere i henhold til den cirkulære tankegang handler om, at man starter på tegnebrættet. Et godt eksempel er en ny version af mobiltelefoner, de såkaldte ”Fairphones”, der er modulopbyggede telefoner. Går kameraet på mobilen fx i stykker, kan man indsætte nyt kameramodul. Denne tankegang er helt klart noget, der vil brede sig efterhånden som flere og flere får øjnene op for cirkulær økonomi. Leje og leasing i stedet for at ”eje” er også en af det nye forretningsmodeller, som mange virksomheder er blevet opmærksom på, siger AAU-professoren, før han afslutter:

– Stort set alle brancher kan udnytte tankegangen om cirkulær økonomi – selvom det naturligvis er på meget forskellige måder. Men fælles for alle er, at dette fokus kan blive en konkurrenceparameter på den lange bane. Og så er det naturligvis positivt fra et miljømæssigt perspektiv, at vi sætter mindre fodspor efter os. Afslutningsvis er det også interessant, at de som arbejder med dette fagområde, også ofte er de, der er optaget af social bæredygtighed og et rummeligt arbejdsmarked.

Dygtiggør dig som topleder – Executive Management Programme INSEAD

Executive Forum
– Aktuelle masterclasses med INSEAD og IMD

Aktuelle masterclasses med professorer fra de anerkendte business skoler INSEAD og IMD. En unik mulighed for at holde dig opdateret som leder på de udfordringer som virksomheder møder i dag.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at fokusere på og udvikle deres ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

Her får du aktuel viden og inspiration fra top-professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD. Forummet giver desuden en enestående mulighed for at sparre med andre ledere og bestyrelsesmedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og er dermed grobund for en kontinuerlig udvikling af både ledelsesfaglige og personlige dimensioner.

Køb billet til en eller flere masterclasses her.

cirkulær økonomi

Interview med: Arne Remmen, der er professor på Det Tekniske Fakultet for IT og Design på AAU med speciale i cirkulær økonomi, bæredygtighed og innovation

Skrevet af: Scandinavian Executive Institute