UNDERSØGELSE: Fokus på verdensmålene vokser

Ifølge en ny undersøgelse fra Scandinavian Executive Institute oplever 93 procent af toplederne i Danmark stigende fokus på FN´s verdensmål. Og hele 96 procent forventer, at fokus på verdensmålene vil vokse yderligere de næste tre år.

FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling ligger helt i toppen af agendaen i dansk erhvervsliv. Ifølge en netop offentliggjort undersøgelse fra Scandinavian Executive Institute, vurderer næsten samtlige adspurgte danske topchefer og bestyrelsesmedlemmer, at verdensmålene og arbejdet med bæredygtighed de kommende år vil fylde endnu mere, end det allerede er tilfældet nu.

Undersøgelsen, der er foretaget online fra december 2019 til januar 2020, er baseret på svar fra 104 respondenter, blandt andre nuværende og tidligere deltagere på Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer samt modtagere af vores nyhedsbrev. Respondenterne er CEOs eller på anden måde en del af topledelsen, ejere, bestyrelsesformænd eller bestyrelsesmedlemmer.

Toplederprogram med fokus på strategi, innovation og lederskab

FN´s verdensmål

Bør indgå i strategiarbejdet

93 procent af respondenterne oplever ifølge undersøgelsen allerede stigende fokus på FN´s verdensmål og bæredygtighed inden for den pågældende industri eller branche. Og endnu flere, 96 procent, forventer, at fokus på verdensmålene inden for virksomhedens område vil vokse yderligere de næste tre år.

Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Insitute

– Det er uhyre vigtigt og grundlæggende sympatisk, at så mange topledere har besluttet sig for, at virksomheden skal have fokus på klima og udvise social ansvarlighed. Men hvis ambitionsniveauet skal være højere end klimavenlig kost i kantinen og et farvel til vandflasker i plastic, kræver det, at ledelsen ikke kun opfatter verdensmålene som en omkostning, men også som et middel til at skabe unikke konkurrencemæssige fordele, siger Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute, og fortsætter:

– Det betyder, at arbejdet med verdensmålene skal være en integreret del af virksomhedens strategiarbejde og innovation. Der er derfor nogle grundlæggende ledelsesdiscipliner, som toplederne skal mestre, før klimaindsatsen kan blive en løftestang for virksomhedens udvikling.

Leading Strategic Change – sådan leder du forandringsprojekter

Social ansvarlighed og god forretning

Undersøgelsen viser samtidig, at 89 procent af de adspurgte toplederes virksomheder arbejder konkret med eller har særligt fokus på ét eller flere af FN´s verdensmål. 75 procent af de adspurgte gør det for at udvise social ansvarlighed, mens 58 procent peger på, at dét at handle samvittighedsfuldt også er god forretning.

Når verdensmål og klima er kommet på dagsordenen, handler det desuden om tiltrækning af kunder. Ifølge undersøgelsen angiver 52 procent af de adspurgte, at fokus på verdensmål blandt andet sker for at tiltrække og beholde kunder og forretningspartnere. Derimod er det kun fire procent, som har sat verdensmål på agendaen for at undgå negativ omtale i pressen eller på sociale medier.

Læs også artiklen: “Effektive bestyrelsesmøder under Coronakrisen”