Disse teknologier satser virksomhederne på

LEDERBLOGGEN: Tre teknologier skiller sig ud, når man spørger internationale erhvervsledere om, hvilke de vil satse på de kommende år. Det er en vigtig viden, vi helt sikkert kan og bør gøre brug af her i Skandinavien.

Af Steen Buchreitz Jensen

Indfører man ny teknologi, skal det naturligvis skabe værdi for din virksomhed. Men hvilke teknologier anser internationale ledere for at være de vigtigste lige nu? Og hvilke kan man måske klare sig foruden? Det har INSEAD-forskere spurgt en række erhvervsledere om, og svaret de har fundet, bør vi skandinaviske ledere helt sikkert tage med i vores overvejelser omkring teknologiske satsningsområder.

Sidst her på LederBloggen skrev vi om ni af de teknologier og begreber, der er mest omtalt blandt ledere og virksomheder netop nu. Det indbefattede Augmented Reality, Virtual/Mixed reality, Machine Learning, Big Data Analysis, Artificial Intelligence, Blockchain, Internet of Things, Cloud Computing og 3D-print.

Digitalisering er en del af Executive Management Programme

Teknologiinvesteringens formål

I denne teknologijungle kan det naturligvis være svært at vælge – eller fravælge. Og det kan være vanskeligt umiddelbart at vurdere, hvilke teknologier som fremadrettet vil have den største og mest positive effekt på ens virksomhed.

Det var også baggrunden for den omtalte INSEAD-undersøgelsen, hvor forskerne spurgte lederne om, hvilke teknologier de havde haft mest fokus på de seneste to år, samt hvilke de ville fokusere på de kommende to år. Motivationerne for at investere i ny teknologi var forskellige og jævnt fordelt imellem følgende begrundelser:

 • at skabe ny omsætning
 • at beskytte kerneforretningen
 • at forbedre effektiviteten
 • at øge fastholdelse og loyalitet blandt eksisterende kunder
 • at tiltrække nye kunder

For en mindre del var den primære årsag at tiltrække og fastholde virksomhedens talenter.

Tre vigtige teknologier

Ifølge forskerne har tendenserne de seneste to år været, at specielt Big Data, men også Cloud Computing, Machine Learning samt Artificial Intelligence har haft allerstørst fokus. Brugen af Cloud har dog primært været begrundet i ønsket om øget operationel effektivisering.

Hvis man ser på forventningerne til de kommende to år, forventer INSEAD-forskerne, at virksomhederne fortsat vil have allerstørst fokus på brugen af Big Data. Derudover forventer man, at Artificial Intelligence vil opnå den største vækst, men også at Blockchain vil få øget betydning og fokus. Afslutningsvis forudser man, at der vil blive et reduceret fokus på Cloud Computing som teknologi.

Vejen frem

Virksomheder, der står over for implementeringen af ny teknologi, kan helt grundlæggende vælge at opbygge kompetencerne internt, at indgå partnerskaber og samarbejder med virksomheder, der allerede har indført teknologierne eller at opkøbe virksomheder, der allerede mestrer teknologierne.

Under en tredjedel af lederne i undersøgelsen fortalte, at deres virksomhed forsøgte at implementere de nye teknologier på egen hånd. 70 procent af dem fortalte, at deres virksomhed ikke havde opkøbt andre virksomheder, der ville kunne understøtte den digitale transformation. Langt de fleste indgik derimod partnerskaber med andre virksomheder, der allerede havde kompetencer inden for de pågældende teknologier.

Undersøgelsen afslørede også, at over en tredjedel af beslutningstagerne hentede hjælp og vejledning hos deres bestyrelser. Dette understøttes af en anden undersøgelse, som samme professorer har gennemført. Den viser, at bestyrelserne i stigende grad motiverer ambitiøse strategier og beslutninger, som omfatter ny teknologi.

Afslutningsvis viste studiet, at omkring 40 procent af virksomhederne gik aktivt ind i iværksættervirksomheder for at få tilført nye idéer og viden om teknologierne.

Et middel – aldrig et mål

Undersøgelsen viser altså, ikke overraskende, at der er flere måder at gribe implementeringen af nye teknologier an på. Det rokker dog ikke ved min helt grundlæggende pointe i den sammenhæng: Nye teknologier er midler – aldrig mål.

Lige så let det er at blive forblændet af ny teknologi og af de muligheder, der følger med, lige så afgørende er det, at man spørger sig selv: Hvordan bidrager det til virksomhedens overordnede mål?

En god rettesnor er i virkeligheden at forholde sig til de seks punkter øverst i dette blogindlæg, skrive dem lidt om og måske endda lade dem udgøre en tjekliste for, hvorvidt virksomheden skal satse på en given teknologi i fremtiden. Helt grundlæggende:

 • Kan teknologien hjælpe med at skabe ny omsætning?
 • Kan teknologien hjælpe med at beskytte kerneforretningen?
 • Kan teknologien hjælpe med at forbedre effektiviteten?
 • Kan teknologien hjælpe med at øge fastholdelse og loyalitet blandt eksisterende kunder?
 • Kan teknologien hjælpe med at tiltrække nye kunder?
 • Kan teknologien hjælpe med at tiltrække og fastholde talenter?

Har du input til hvilke teknologiske overvejelser, I har I jeres virksomhed? Så del meget gerne dine tanker med mig og de andre læsere i kommentarfeltet øverst til højre i denne artikel.

Læs også en spændende artikel om ledelse af generation XYZ.