Executive Forum – et godt alternativ til executive-uddannelse

De fem masterclasses i Executive Forum, er et godt og fleksibelt alternativ til dig, der ikke har tid og mulighed for at gennemføre en komplet executive-uddannelse i 2021.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes tilbud til ledere, topledere og bestyrelsesmedlemmer, der ønsker den nyeste viden og inspiration fra de velrenommerede business-skoler, INSEAD og IMD.

Executive Forum byder i 2021 på fem fulde undervisningsdage med fem forskellige emner:

  • Ledelse og samarbejde på tværs af landekulturer – med INSEAD-professor Erin Meyer
  • Strategisk nytænkning og dynamik – med IMD-professor Howard Yu
  • Eksekvering af bæredygtighedsinitiativer og cirkulær økonomi – med INSEAD-professor Atalya Atasu
  • Skabelse af innovationskapital i din virksomhed – med INSEAD-professor Nathan Furr
  • Revolutionen i teamwork og organisatorisk design – med INSEAD-professor Mark Mortensen
Executive Forum – se programmet

Som at være på INSEAD eller IMD

– De fem fulde dage giver en sjælden og unik mulighed for at få viden og inspiration fra dygtige professorer fra anerkendte business-skoler. Det er ikke ofte, man oplever fulddagskonferencer, hvor en enkelt professor er engageret hele dagen. Men det er tilfældet i vores masterclasses, hvor vi dermed virkelig kommer i dybden med nogle emner. Det svarer reelt til, at man får en ”fuld dag” på den pågældende business-skole, siger Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute, og fortsætter:

– Emnerne, som professorerne tager op, er både aktuelle og relevante. Desuden et det ofte i dette forum, at professorerne præsenterer deres nyeste forskning og viden – før den udgives. Dermed får deltagerne ofte, som nogle af de første, indsigt i de nyeste cases og metoder. Professorerne præsenterer ikke blot den nye viden, men er desuden særdeles dygtige til at relatere emnerne til hver enkeltes ledelsessituation via cases, gruppeopgaver, diskussioner og sparring med ligesindede. Den viden og inspiration, man kommer hjem med fra disse masterclasses, er altså direkte anvendelige i den enkelte leders hverdag.

Få mere information om Executive Forum

Et godt uddannelsesalternativ

De fem masterclasses i 2021 udgør tilsammen en god blanding, der omfavner nogle relevante og interessante emner.

– Det er ikke sådan, at vi i Executive Forum vælger at fokusere udelukkende på ét emne, fx strategi, i et helt år. Vi er i højere grad optaget af at sammensætte et program, som griber fat i nogle af de temaer, der er aktuelle for ledere og bestyrelsesmedlemmer her og nu. Vi forsøger at lave en god pose ”blandede bolcher”, der på forskellig vis kan inspirere og give nogle forskelligartede perspektiver på udfordringer og muligheder. I år fokuserer vi på emner, der har relevans i forhold til at opnå succes efter coronakrisen, siger Buchreitz Jensen.

– Deltagelse i Executive Forum og de fem masterclasses kan naturligvis ikke ”erstatte” en af vores executive-uddannelser, men det er et virkeligt godt alternativ, hvis man i år ikke har tid og mulighed for at deltage i et fuldt program. Med de fem masterclasser sammensætter man selv et mini-uddannelsesprogram med et spændende og direkte anvendeligt indhold, og det er naturligvis også muligt blot at udvælge de masterclasses, man føler er mest relevante.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille programmet for Executive Forum – Masterclasses med professorer fra INSEAD og IMD

INSEAD og IMD – ”uddannelse i virkeligheden”

Går man med overvejelser om at tilmelde sig en af Scandinavian Executive Institutes uddannelser, giver deltagelsen i de forskellige masterclasses også et særdeles godt forhåndskendskab til business-skolerne, INSEAD og IMD. Ved mødet med professorerne får man både et godt indblik i fagområderne – og naturligvis undervisningskapaciteterne.

– Det giver unægtelig en god forhåndsviden i forhold til det faglige niveau på programmerne og den undervisningsform, der anvendes. Desuden får man som deltager i Executive Forum adgang til et fantastisk netværk af ledere, topledere og bestyrelsesmedlemmer. En lang række af disse har allerede deltaget i et eller flere af vores uddannelsesprogrammer, og det giver dermed en unik mulighed for at høre om deres oplevelser og erfaringer med niveauet og kvaliteten.

Dygtiggør dig som topleder – Executive Management Programme INSEAD

Executive Forum
– Aktuelle masterclasses med INSEAD og IMD

Aktuelle masterclasses med professorer fra de anerkendte business skoler INSEAD og IMD. En unik mulighed for at holde dig opdateret som leder på de udfordringer som virksomheder møder i dag.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at fokusere på og udvikle deres ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

Her får du aktuel viden og inspiration fra top-professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD. Forummet giver desuden en enestående mulighed for at sparre med andre ledere og bestyrelsesmedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og er dermed grobund for en kontinuerlig udvikling af både ledelsesfaglige og personlige dimensioner.

Køb billet til en eller flere masterclasses her.

executive forum uddannelse