Grundtvig er med i bestyrelseslokalet

Danske bestyrelsesformænd skal ikke kun fokusere på regler og på at minimere risici, men også være skarpe på menneskelige dynamikker

I en ny bog om bestyrelseskulturen i otte lande skriver han, at formandens rolle i Danmark er rundet af Grundtvigs tanker fra 1800-tallet og holdningen om, at alle i bestyrelsen uanset titel har en stemme. Sammenlignet med andre europæiske lande adskiller Danmark sig blandt andet ved, at formanden gør meget ud af at kende aktionærernes forventninger.

I lang tid har bestyrelserne i danske virksomheder og måske især omverdenen haft stor fokus på love, compliance-regler og minimering af risici. Men det er essentielt, at opmærksomheden på det defensive bliver kombineret med værdiskabelse ved at inkludere de rigtige mennesker i bestyrelseslokalet. Samtidig skal bestyrelserne have for øje, at der ikke er nogen modsætning mellem at håndhæve værdier og skabe værdi.

Det fastslår CEO på Scandinavian Executive Institute Steen Buchreitz Jensen på baggrund af en ny bog om europæiske bestyrelsesformænds arbejde og udfordringer i otte europæiske lande, som han selv er medforfatter til.

Den moderne bestyrelsesformand kører på flere frekvenser

– En moderne bestyrelsesformand er nødt til at køre på to frekvenser. Der skal på den ene side være styr på lovgivning og corporate governance. Men formanden skal også være skarp på menneskelige dynamikker, så han sikrer, at de dygtigste og mest værdiskabende personer med den rigtige viden får sæde i – og kommer til orde i – bestyrelsen, siger Steen Buchreitz Jensen.

Han har skrevet kapitlet om Danmark i bogen, der har titlen ”Leading a Board”, sammen med professor Stanislav Shekshnia fra den anerkendte businessskole INSEAD i Frankrig. Kapitlet er blandt andet baseret på interviews med ni danske bestyrelsesformænd samt en række administrerende direktører og hovedaktionærer.

Advanced Board Programme – uddannelse for erfarne bestyrelsesfolk


Bogen “Leading a Board – Chairs’ Practices Across Europe” med Stanislav Shekshnia som forfatter og Steen Buchreitz som medforfatter et netop udkommet.

Ikke langt fra top til bund

Steen Buchreitz Jensen mener, at bestyrelsesformandens tankegang og demokratiske måde at håndtere rollen på anno 2019 trækker tråde tilbage til præsten og filosoffen N.F.S. Grundtvigs tanker fra 1800-tallet om frihed til forskellighed og demokrati. Der ligger stor inspiration at hente i synspunktet om, at man stemmer ”efter hoveder og ikke efter høveder” – i bestyrelsessammenhæng overført til, at alle i bestyrelseslokalet, uanset titel og position har lige ret at blive hørt.

– En grundlæggende betingelse for at være en effektiv, velfungerende bestyrelsesformand i Danmark er at have følelsen af kontrol over bestyrelsen, dens dynamikker og dens arbejde – og bestyrelsesformanden vil gå langt for at fastholde den kontrol. Samtidig er det essentielt for de danske bestyrelsesformænd at skabe transparens i beslutningsprocessen, få alle facts på bordet, sikre harmoni og facilitere, at alle kan komme til orde. Tonen i bestyrelseslokalerne er ret uformel, og uenighed betragtes som sundt, så længe det i sidste ende fører til konsensus. Der er ikke langt fra top til bund, og det gør det generelt let at blive hørt – for eksempel også for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, understreger Steen Buchreitz Jensen.
Andre karakteristika ved moderne bestyrelsesformænd er ifølge Steen Buchreitz Jensen en stor grad af tilgængelighed, tålmodighed, omsorg og interesse for virksomhed, bestyrelse og medarbejdere samt evnen til selv at træde i baggrunden.

– Hvis man tænker, at posten som bestyrelsesformand er en platform til at promovere sig selv, tager man stor fejl. Tværtimod er moderne dyder som formand evnen til ikke selv at dominere og give plads til andre i diskussionerne, pointerer Steen Buchreitz Jensen på baggrund af det omfattende interviewmateriale.

Advanced Board Programme – uddannelse for erfarne bestyrelsesfolk

Fokus på aktionærers forventninger

Ifølge bogen er et af de mest markante punkter, hvor dansk bestyrelseskultur adskiller sig fra de syv andre lande, forholdet til aktionærerne. Danske bestyrelsesformænd gør således meget for at etablere tætte samarbejdsrelationer til og dialog med ejerne.

Der er flere eksempler fra danske bestyrelser, hvor formanden har gennemført systematiske afdækninger af ejernes interesser, f.eks. deres forventninger til væksthastighed, markedsposition, investeringer, børsnotering og stolthed over virksomhedens brand. Denne viden om aktionærernes forventninger bruges som et solidt fundament for fremtidige diskussioner i bestyrelseslokalet.

Bogen ”Leading a Board” er udkommet som e-bog og i en trykt udgave på forlaget Palgrave Macmillan.

Læs Børsens omtale af den nye bestyrelsesbog: Grundtvigs tanker præger bestyrelserne.