5 råd til at designe og levere taler med større effekt

Kommunikation er en vigtig del af god ledelse.

Med god kommunikation får man formidlet sin strategi eller sine ideer, og får dermed skabt sammenhold og opbakning i sit team eller i virksomheden.

kommunikation

Kommunikationsekspert Jesper Klit

Lav en god tale

De fleste ledere har med god grund stort fokus på detaljerne i deres taler. Talen er en kilde til motivation, inspiration og klarlæggelse af virksomheden eller organisationens strategiske retning, og evnen til levere en god tale, definerer på mange måder den gode leder.

Rådene er uddraget fra et kapitel i bogen Ledere, der taler – taler der leder”, skrevet af Jesper Klit, læs hele kapitlet her

Lær mere om kommunikation og mød Jesper Klit på vores lederuddannelser. Jesper underviser på lederuddannelserne Executive Management Programme INSEAD og Leadership Acceleration Programme IMD.

Gode råd til ledertalen

Gennem sit arbejde som kommunikationsrådgiver for flere topledere, har Jesper Klit formuleret følgende råd til ledertalen:

1: Kontroller dit miljø

Ledere som kommunikerer med høj overbevisning, indtager scenen med retorik, kropssprog og øjenkontakt. De har sikret sig, at alle detaljer omkring lys, lyd og generel koordinering fungerer. Ved at kontrollere disse elementer signalerer lederen tydeligt, at talen er vigtig, og at de er tilstede, 100% klar til at kommunikere. Erfarne talere forstår, at publikum lytter bedst efter, når talen fremstår vigtig, og taleren er passioneret omkring sit emne.

Den effektfulde leder engagerer sig proaktivt i sine tilhørere, og designer en god tale efter de forskellige kompetencer og præferencer der er tilstede blandt publikum. Han eller hun udviser en høj grad af status under talen, ved at rette ryggen, holde hovedet højt og generelt forholde sig roligt og fattet.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD

2: Få dem til at kunne lide dig

Ifølge adfærdsforskere danner publikum først en mening om dig, og bagefter en mening om din tale. Som leder træffer du beslutninger, der har konsekvenser for mange mennesker, og det kan være nyttigt at formulere et klart løfte, der tydeliggør hvad publikum får ud af at lytte til din tale.

Professionelle talere ved, at de rigtige ord kan bevæge folk, og flytte meninger. De tør at skrive et manuskript, hvor kun de mest nødvendige pointer indgår, og hvor der løbende kan tales frit ud fra, hvad situationen lægger op til.

Gode talere implementerer anekdoter og eksempler i deres taler, der kan vise virksomhedens værdier, mission og vision. Historier og Story Telling appellerer til både vores hjerner og hjerter. På den måde skaber gode talere forståelse for de forandringer de introducerer. Fokuser på at fortælle historier i dine taler, og du vil måske oven i købet inspirere dine medarbejdere til at genfortælle dem i deres netværk og øge identitetsfølelsen, vidensdelingen og forståelsen af virksomhedens overordnede mål.

Toplederuddannelse på INSEAD

3: Grib momentet

Undervurder aldrig planlægning. Generelt er fod kommunikation og en god tale designet og planlagt ned til mindste detalje. Den erfarne leders tale er næsten altid tilpasset situationen, og henvendt mod de mennesker der befinder sig i rummet. Andre mennesker vil opfatte dig som opmærksom, hvis du fokuserer aktivt på dem. Vær derfor opmærksom på situationens flow, og hav modet til at bruge de forstyrrelser der måtte opstå undervejs i talen.

De bedste talere forstår at involvere publikum. En måde at gøre dette på, kan være ved systematisk brug af retoriske spørgsmål. Retoriske spørgsmål skal ikke besvares, men husk at give dit publikum tid til at reflektere over dine pointer, ved at lave en kort pause efter hvert spørgsmål.

Lær mere – Executive Management Programme INSEAD

4: Iscenesæt dig selv

Effektfulde ledere forstår, at det ikke kun er de ord de vælger, der har betydning for talens succes. Modtageres perception og respons på talen afhænger i lige så høj grad, af de følelser du genererer i publikummet. Det er det samlede ensemble af ord, baggrund, påklædning, location osv., der skaber det samlede indtryk af dig og din tale.

Topledere er generelt perfektionister- også når det gælder deres taler. Selvom drømmen om det perfekte er forståelig, kan det faktisk være gavnligt at vise en smule uperfekthed. De fleste vil gerne have noget at spejle sig i, og at vise menneskelighed er bestemt en styrke. Hvis du bliver nervøs før du skal tale, kan det være nyttigt at gøre brug af “Power Poses”, som fx at rette ryggen, eller gå målrettet frem. Øvelser som disse kan faktisk ændre nervøsitet til selvsikkerhed.

5: Nyd situationen

Mange ledere går på scenen og ser frem til det øjeblik hvor talen er overstået. I værste tilfælde står autopiloten til, og det bliver kun et spørgsmål om overlevelse.

Men effektfulde ledere har en anden tilgang; de ser frem til talen, og især til interaktionen med publikum. De ser frem til at dele deres ord, historier og energi, og til at motivere og inspirere deres publikum. Derfor er det vigtigt, at du spørger dig selv, hvad du er entusiastisk omkring, og hvilken følelse, du gerne vil generere i rummet med din kommunikation. De fleste lyttere husker ikke så meget af selve talen, men derimod de følelser den har sat I gang. Vær en optimistisk, men realistisk “kriger”, der giver en følelse af, at lige meget hvilke udfordringer virksomheden eller organisationen star overfor, så skal den nok komme ud som vinder!

Og så er det bevist, at de der leverer de bedste taler øver sig igen og igen. Det kan derfor være nyttigt at fokusere på oprigtig feedback fra alle slags medhørere- fra praktikanter til andre ledere.

Prøv at fokusere på følgende i din kommunikation:

  • Hvordan synkroniserer du din tales indhold med dit kropssprog?
  • Hvordan sikrer du, at du får publikums opmærksomhed fra første sekund?
  • Hvordan skaber du øjeblikkelig, oprigtig kontakt til dit publikum, og dermed tilladelse til at dele dine tanker med dem?
  • Succesfulde ledere ved hvordan de skal fokusere på publikum og lytterens behov, frem for at fokusere på sig selv, og om de performer mere eller mindre optimalt i en given situation.
  • Varm op før du skal holde din tale. Ikke kun psykisk, men også fysisk. Krop og sind interagerer, så træn begge to.