Lederuddannelse med fokus på strategieksekvering

Fremtidens virksomheder og organisationer står overfor nogle omfattende ændringer, der kræver en høj grad af omstillingsparathed.

Ifølge deltagerne på det netop afsluttede forløb af Leading Strategic Change INSEAD har programmet rustet dem til at møde netop disse krævende udfordringer.

Lederuddannelse med fokus på strategieksekvering

For kort tid siden afsluttede det første hold strategieksekveringsprogrammet Leading Strategic Change, som Scandinavian Executive Institute tilbyder i samarbejde med INSEAD. Programmet giver inspiration, indsigt og værktøjer til at bygge bro mellem den rationelle strategi og den virkelige verden – og klæder deltagerne på til at håndtere tunge strategieksekveringsprocesser og transformationsprojekter.

To af deltagerne, danske Helle Skov der er Retail Director i Q8 og norske Jørgen Midtlyng, der er internrevisionschef i Helse Midt-Norge, står begge overfor nogle omfattende ændringer, som kræver fornyede kompetencer og fokus på, hvordan man håndterer succesfulde forandringsprocesser.

Leading Strategic Change INSEAD

Grøn transformationsproces

Helle Skov, Retail Director, Q8

– Jeg har tidligere deltaget i både toplederprogrammet Executive Management Programme samt bestyrelsesprogrammet Executive Board Programme med INSEAD som ankerpunktet. Disse programmer har været utroligt spændende, og desuden sætter jeg stor pris på læringsmiljøet på INSEAD. Da jeg for tiden står midt i en proces med omfattende strategiske forandringer inden for mit område i Q8, var det derfor helt naturligt for mig at deltage i det nye strategieksekveringsprogram, fortæller Helle Skov og fortsætter:

– Hele klima- og bæredygtighedsagendaen er helt central for os. Vi arbejder både med en forandringsproces knyttet til at vores fossile produkter over tid fases ud og udskiftes med fornybare produkter samt E-løsninger. Derudover er vi naturligvis også påvirket af digitaliseringsbølgen, og disse to ”hovedoverskrifter” betyder, at vi står overfor en omfattende transformationsproces, som vi har ambitioner om at lede bedst muligt.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om strategiprogrammet Leading Strategic Change INSEAD

Måles på strategigennemføringen

Også Jørgen Midtlyng har mange opgaver, der er krævende i forhold til at håndtere de fremtidige krav inden for sundhedsvæsenet.

Jørgen Midtlyng, internrevisionschef, Helse Midt-Norge RHF

– Befolkningens behov for sundhedstjenester de kommende år er betydeligt større end samfundets evne til at finansiere behovet, og vi har strategier til at håndtere det. Men det vi i sidste ende bliver målt på, er evnen til at gennemføre strategierne, og derfor valgte jeg at indhente førende viden om, hvordan man bedst muligt tackler denne strategigennemføringen i Helse Midt-Norge, udtaler Jørgen Midtlyng og fortsætter:

– Mit udbytte af Strategic Change er allerede utroligt godt, og det bliver stadig bedre, efterhånden som jeg får anvendt metoderne i praksis. Jeg er tilfreds med, at forventningerne til deltagernes forberedelser var høje, at forberedelserne blev brugt til gode refleksioner gennem uddannelsen og at alle lektioner bragte os godt gennem de forskellige sider af udfordringer med at gennemføre strategier. Jeg har i allerhøjeste grad fået meget godt stof med mig hjem, som jeg kan reflektere over og fordybe mig videre i.

5 dages koncentreret undervisning

Spændende med humanistisk vinkel

Ifølge Q8-chefen var et af de givende elementer i programmet det store erfaringsgrundlag, som den samlede deltagermasse kom til INSEAD med.

– Det var første gang, Leading Strategic Change løb af stablen, og jeg synes virkelig, at programmet ramte godt. Der var et godt niveau på underviserne, og jeg synes især, at det var spændende og relevant, at programmet også havde en humanistisk tilgangsvinkel. Undervisningen var delt op i en strategi- og en ledelsesdel, og efterfølgende blev det hele koblet sammen i simuleringsøvelser og cases, som var både relevante og inspirerende. Professorerne var dygtige, og de formåede at få hele gruppen af meget kompetente deltagere til at interagere og diskutere, hvilket resulterede i nogle virkelig gode ping-pong-dialoger, udtaler Helle Skov.

Hele teamet skal ”ombord”

Hun føler i allerhøjeste grad, at hun vender hjem med nye værktøjer og indspark til, hvordan man får folk med ”ombord” i en forandringsproces – og får forskellige mennesker på tværs af virksomheden til at samarbejde hen mod et fælles mål.

– Skal jeg pege på tre vigtige og nyttige ting, jeg bringer med hjem, er det for det første udbyttet af simuleringsøvelserne, hvor disse gjorde det særdeles tydeligt, hvor vigtigt det er at have ”hele teamet” med ombord i strategiimplementeringen. Derudover har programmet givet mig en erkendelse af, hvor meget planlægning det kræver at gennemføre omfattende transformationsprocesser og hvor vigtig dedikationen er – at dette virkelig er et svært og kompliceret stykke ledelsesarbejde, som så let kan ”gå galt”. Afslutningsvis, at enhver transformationsproces starter i toppen af organisationen, og at det er helt essentielt at have ledelsens rygdækning i forhold til indsatser og prioriteringer, hvis man overhovedet skal lykkes, slutter hun.

Bestil materiale om Leading Strategic Change

Fagligt forankrede anbefalinger

Ifølge Midtlyng er den vigtigste læring relateret til en forøget bevidsthed om hovedelementerne i strategiske forandringer, selve forandringsprocessen og den interne afhængighed mellem trin i processen samt en større forståelse for de barrierer, der ofte står i vejen for strategiske forandringsprocesser.

– Jeg har allerede benyttet mig af de nye færdigheder. De fleste revisioner, vi arbejder med, indeholder analyse af projekter eller tiltag som er led i en strategisk forandringsproces. Det betyder alt i alt, at vi nu kan give bestyrelserne og lederne i vores virksomheder anbefalinger, som er bedre fagligt forankret og mere effektive i forhold til gennemføring. Afslutningsvis vil jeg også påpege, at jeg har fået udvidet mit netværk inden for blandt andet digital transformation – og det er bestemt noget, som har stor betydning for min fremadrettede funktion i special-sundhedstjenesten, slutter han.