Bliv inspireret til at deltage på lederuddannelsen

Læs om dit udbytte af at deltage på lederuddannelsen Leadership Acceleration Programme IMD. Lad dig inspirere af tidligere deltagere.

Rasmus Steffensen

Director, Head of Treasury & Credit Risk, Danske Commodities

Rasmus Steffensen har de seneste ti år været ansat i Danske Commodities og har i dag titlen ”Director, Head of Treasury & Credit Risk”, hvilket indebærer et hovedansvar for blandt andet modpartsrisiko, sanktionstjek, valutaafdækning og likviditetshåndtering i selskabet.

Danske Commodities, der er grundlagt i 2004, er en teknologidrevet energihandelsvirksomhed, der handler med strøm, gas og klimaprodukter på tværs af 40 markeder. Virksomheden arbejder for en levedygtig energifremtid og har et stort fokus på bæredygtighed og digital udvikling. I dag tæller virksomheden rundt regnet 500 medarbejdere.

– Jeg er ganske videbegærlig, og der er meget, jeg finder interessant. Derfor fik jeg også ret hurtigt en bred rolle, hvor det var oplagt for mig at være involveret i mange ting, hvilket førte mig videre på en ledelsesrejse. I første omgang som leder for et team, men i løbet af et par år ind i en rolle med et mere holistisk blik på ledelsesopgaven, og hvor det nu efterhånden handler mere om ledelse af ledere og et overordnet perspektiv på, hvor vi som virksomhed rent strategisk skal bevæge os hen.

LÆS MERE...

Faglig og personlig dimension

Det tiltagende fokus på ledelsesdelen har desuden være en direkte årsag til, at Rasmus Steffensen for kort tid siden deltog i lederprogrammet Leadership Acceleration Programme, som Scandinavian Executive Institute tilbyder i samarbejde med den schweiziske business-skole, IMD.

– For mig handler det om to dimensioner: den personlige og den faglige. I relation til det personlige aspekt, så drejer det sig om muligheden for at udvikle sig og ikke stå stille. Det er rart at komme ”ud” og få nye perspektiver og eksternt input fra dygtige undervisere og deltagere. Og på det faglige plan er det vigtigt for mig med specifikke redskaber og værktøjer, der kan bidrage til, at jeg formår at kigge fremad, både i forhold til det ledelsesmæssige og det strategiske. Jeg har været på 50-100 forskellige og gode kurser i løbet af min tid i Danske Commodities, men det er første gang, jeg deltager i et eksternt forløb med så meget ”pondus og vægt”, fortæller han, og tilføjer:

– Programmet har givet meget til eftertanke, og jeg fik opfyldt mit ønske om læring i både personlig og faglig henseende. Derudover blev jeg meget imponeret over de øvrige deltagere og synes, at det var noget at det, der gjorde forløbet specielt for mig – forstået på den måde, at outputtet fra undervisningen steg enormt med gode indspil, diskussioner, workshops og spørgsmål. Dernæst var blandingen af undervisere og professorer særdeles god med både lokale og internationale, nogle akademiske og nogle mere ”hands on” samt nogle med ”proven track records”. At opleve den diversitet kan helt sikkert noget, og er uden tvivl vigtigt i den globale verden, vi ledere skal agere i.

Han fremhæver, at programmet har givet ham en forøget retningssans i forhold til, hvordan han fremover håndterer sin lederrolle i et selskab, der stadig står foran vækst og mange forandringer.

– Kort opsummeret bød programmet på et godt fremtidsperspektiv og en god smeltedigel af input omkring strategi, trends, ledelse og andres virksomheders tilgang til tingene. Og i forbindelse med at vi i Danske Commodities vokser på alle led og kanter, så bliver temaet omkring ledelse også endnu mere betydningsfuldt. Jeg skal finde den rette balancegang i forhold til at sætte dagsorden og definere ansvar samtidig med, at jeg tiltagende skal delegere ansvaret i forhold til, hvordan det skal eksekveres. Jeg må sørge for, at jeg kommer højt nok op i helikopteren, så jeg får struktureret strategi og organisation under mig på en god måde, slutter Rasmus Steffensen.

Anette Falk Bøgebjerg

Leder IT Workspace, Energinet

Anette Falk Bøgebjerg er leder for IT Workspace i Energinet, et område der er sat i verden til at udvikle og levere en effektiv og fleksibel digital arbejdsplads, således at medarbejderne kan udføre deres kerneopgaver sikkert og effektivt fra Energinets lokationer og på distancen. Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, der ejer og udvikler det danske el- og gasnet i Danmark.

Anette Falk Bøgebjerg, der har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc’er, kom til Energinet for to år siden, og har nu titlen Senior Director & Center Head, hvor hun er ansvarlig for en afdeling, der består af ni teams og tæller rundt regnet 55 medarbejdere.

LÆS MERE...

Holistisk forståelse for ledelse
I de ni teams, som Anette Falk Bøgebjerg har under sig i sit område, er hun ansvarlig for otte ledere – fem af dem arbejder med den faglige ledelse og tre tager sig af det personalemæssige. I løbet af det kommende år forventer hun en yderligere vækst på cirka 20 medarbejdere i afdelingen.

– Netop det, at ledelsesdelen efterhånden fylder så meget i mit job som områdeleder, gjorde, at jeg søgte efter en lederuddannelse, som koblede den digitale verden med det ledelsesmæssige. Og det var bevæggrunden for, at jeg valgte at tilmelde mig Leadership Acceleration Programme IMD, der forener disse to discipliner, siger hun og tilføjer:

– Det var nogle særdeles spændende undervisere, vi mødte på uddannelsesprogrammet, og man kan godt mærke, at IMD er noget særligt. Vi havde virkelig nogle gode dage, og på helt generel basis har jeg fået en bedre og mere holistisk forståelse for ledelsesområdet. Desuden har jeg fået et ny ledelses- og sparringsnetværk – med ledere fra både små og store virksomheder – som er betydningsfuldt for mig. Det er superinteressant med de forskellige problemstillinger, som disse ledere kommer med – og der ligger en stor værdi i at kunne bruge hinanden. Det hele har gjort mig endnu mere sulten på det ledelsesmæssige, og til efteråret vælger jeg at supplere med yderligere uddannelse.

Hun fremhæver især to områder, der har haft – og kommer til at få – stor betydning for hendes måde at være leder på.

– En af sessionerne på IMD handlede om den volatile verden, som præger os med alt som er ukendt og uforudsigeligt – og hvordan man gennem agil transformation kan håndtere disse hastige forandringer. Jeg har virkelig fået udvidet min horisont i forhold til agil transformation yderligere. Derudover vil jeg fremhæve Ina Toegels undervisning omkring personprofiler, der gav mig et interessant og nyt perspektiv på denne type tests, som måler på andre ting, end jeg tidligere har stiftet bekendtskab med, slutter Anette Falk Bøgebjerg.

Karsten Nielsen

Salgs- og projektdirektør, HN Group

Karsten Skovgaard Nielsen er salgs- og projektdirektør i HN Group i Billund, der leverer sprøjtestøbte og thermoformede plastemner til industrien i Danmark og Europa for øvrig.

ESG-agendaen og mål relateret hertil fylder meget for HN Group i disse år. Det samme gør imidlertid også ledelsesopgaven. Denne ledelsesopgave, kombineret med ønsket om altid at være på forkant med ny viden, har blandt andet foranlediget, at Karsten Skovgaard Nielsen har deltaget i lederprogrammet Leadership Acceleration Programme IMD.

LÆS MERE...

– Først og fremmest handler det om, at jeg har et behov for at udfordre mig selv og kontinuerligt ønsker flere værktøjer i min værktøjskasse, som jeg kan anvende i dagligdagen. Og så er jeg ikke i tvivl om, at netværksdelen er betydningsfuld. Vi havde et virkelig godt hold, som jeg har fået et godt fællesskab og et stærkt læringsnetværk sammen med, og som jeg kan sparre med fremadrettet.

Han fremhæver blandt andet, at inspiration og perspektiver fra andre brancher har været en vigtig bestanddel af uddannelsesprogrammet.

– Omgivelserne og rammerne omkring uddannelsesprogrammet var virkelig gode, og det samme gør sig gældende for de meget kompetente undervisere og professorer, vi mødte i både Danmark og på IMD i Schweiz. Helt overordnet får man skubbet til en række vigtige områder inden for det ledelsesmæssige og samtidig sat tingene i perspektiv med de trends og tendenser, der udspiller sig – også i andre brancher end ens egen, siger Karsten Skovgaard Nielsen, før han afslutter:

– For mig handler det om det brede perspektiv, og jeg synes, jeg har fået en endnu bedre forståelse for mange af de situationer, man står overfor til daglig – om det så er inden for kommunikation, ledelse eller innovation. Og relateret hertil har jeg fået nogle anvendelige værktøjer og redskaber at arbejde med. Det kan være de små detaljer, man får ændret, der kan være med til at gøre den store forskel.

Nadja Rathjen

Afdelingschef, Topdanmark

Nadja Rathjen, der netop har deltaget på lederprogrammet Leadership Acceleration Programme IMD, har en lang erfaring inden for forsikringsbranchen. Hun har tidligere haft lederpositioner i Codan og er nu afdelingschef i Topdanmark.

En ”rød tråd” i programmet

Da Nadja Rathjen arbejdede i Codan, blev hun udvalgt til at deltage i et internationalt talentprogram, hvor hun fik mulighed for at gå i dybden med strategi, ledelse og selvudvikling. Og det har efterfølgende givet smag for mere.

– Det internationale talentprogram var en god ballast at få med videre, og det har nok også være årsagen til, at jeg ønskede et endnu tungere fundament i relation til min ledelsesopgave. Hvis man ønsker at udvikle sig selv, sit job og sin virksomhed, bør man aldrig stoppe med at udvikle og opdatere sine kompetencer. Mit valg af program faldt på Leadership Acceleration Programme, da det rent tidsmæssigt er organiseret således, at det passer ind i den work-life-balance, jeg er optaget af at opretholde. Man skal være 200 procent til stede, mens programmet er i gang, men det er tilrettelagt på en måde, så det passer ind i en travl hverdag med job og familie – uden at man ”knækker halsen”.

LÆS MERE...

Rathjen beskriver programmet som særdeles godt og med en ”rød tråd” gennem hele forløbet.

– Niveauet var virkelig højt, og det bliver understreget af de øvrige ledere, der var med. I forhold til det output, man får, er det enormt værdifuldt og inspirerende at møde ledere fra andre brancher, der har lignende udfordringer som en selv. Man lærer meget af den diversitet, man bliver præsenteret for og får meget ud af debatterne og de øvrige deltageres åbenhed. Derudover var programmet spækket med dygtige undervisere – både de danske, og de vi mødte på IMD i Schweiz. Paletten af innovation, kultur, strategi, forandring og kommunikation var enormt god, og den måde modul 2 byggede ovenpå modul 1 fungerede godt. Det er tydeligt, at det ikke bare er undervisningsmateriale, de har liggende i skuffen, men at vi bliver præsenteret for den nyeste forskning inden for relevante fagområder.

Skab en psykologisk tryghedskultur

Nadja fremhæver en række key-learnings, hun kommer hjem med – som har haft særlig betydning for hendes udbytte af lederprogrammet.

– Vi talte meget om innovation, og at innovation ikke bare handler om store og banebrydende opfindelser. Men at det handler lige så meget om at ændre på flow og processer, og at det det ofte er de små implementeringer, der giver en hurtig gevinst på den korte bane. Vi fik en række virkelig gode værktøjer til at arbejde med innovation, som jeg direkte kan anvende i mit job. Dernæst var kommunikationsdelen nyttig, både i forhold til, hvordan man kommer igennem med sine budskaber til medarbejdere og samarbejdspartnere, og hvordan man kommunikerer sine strategier, siger hun og afslutter:

– Læringen om psykologisk tryghed var desuden meget inspirerende og binder på en måde alle de øvrige ting samme. Ina Toegel på IMD talte meget om vigtigheden af at skabe et psykologisk trygt fundament, hvilket er basis for alt andet. Formår vi ikke at skabe en kultur med denne tryghed, er der ingen, der tør komme frem i bussen og sige sin mening – og så går vi glip af meget værdifuld viden.

Krista Juhl

Head of Offshore Wind Procurement

Krista Juhl er uddannet cand. merc. jur. for en årrække siden, og er i dag Head of Offshore Wind Procurement: Project Delivery & Support i Vattenfall, et stort europæisk energiselskab med ca. 19.000 ansatte, som har sine aktiviteter i den nordlige og vestlige del af Europa.

For kort tid siden deltog Krista Juhl i lederprogrammet Leadership Acceleration Programme IMD, som Scandinavian Executive Institute tilbyder i samarbejde med IMD i Schweiz.

– På trods af, at jeg uofficielt har været leder i flere år, har jeg aldrig fået en formel lederuddannelse. Så da jeg tog imod forfremmelsen, blev jeg enig med min leder om, at uddannelse skulle være en del af pakken. Jeg vil enormt gerne dygtiggøre mig overfor mit team, der består af mange specialister og fagligt dygtige profiler, der har meget længere erfaring end mig selv. Det er min målsætning at få deres potentiale realiseret, og jeg ville derfor gerne koble både noget praktisk og teoretisk viden på, siger hun og tilføjer:

LÆS MERE...

– Programmet har været en rigtig god blanding af det menneskelige i forhold til ledelse, strategi, udvikling, innovation og kommunikation – og hvordan man kombinerer disse discipliner. Det var meget nyttigt at få sat ord på de menneskelige aspekter af lederskabet, og jeg fik flere gode hands-on-værktøjer, der gør, at jeg kan arbejde bedre med teamet og mig selv. Mine kommunikationsværktøjer blev også styrket, særligt omkring forandringer og nye idéer. For gode idéer er intet værd, hvis ikke man inddrager menneskene omkring sig.

Strategiundervisning en øjenåbner

Lederprogrammets strategiundervisning kom desuden på et meget belejligt tidspunkt, da Krista Juhl og hendes kolleger netop nu står midt i et større strategiarbejde.

– Strategiundervisningen, og især Dreams & Details-rammeværktøjet, var virkelig en øjenåbner for mig. Tilfældigvis skulle vi arbejde med mission, vision og strategi den første uge, efter jeg kom hjem. Vi var alle lidt forvirrede omkring, hvordan vi skulle gribe det an, men heldigvis kunne jeg trække det koncept frem, jeg havde lært om på uddannelsen – og det gav os et fantastisk rammeværktøj til at strukturere arbejdet, siger Krista, før hun afslutter:

– Det var enormt givende at være en del af en gruppe med dygtige og reflekterede ledere fra andre brancher og virksomheder. Niveauet på undervisere og professorer i både Danmark og Schweiz var superhøjt, og programmet var veltilrettelagt og særdeles professionelt udført. Jeg har virkelig nydt det og føler, at jeg kommer hjem med en masse viden og praktiske værktøjer, der kan gøre mig til en endnu bedre leder.

Kristine Martin Berg

Chief Legal & Compliance Officer, Obton

Kristine Martin Berg er Chief Legal & Compliance Officer i Århus-baserede Obton, der er en af Europas største investorer i solenergi og står bag over 900 solcelleparker til en værdi af mere end DKK 19,3 mia. Hun har hovedansvar for compliance og juridiske funktioner i selskabet, og har for kort tid siden afsluttet lederprogrammet Leadership Acceleration Programme IMD.

– Min bevæggrund for at deltage i uddannelsesforløbet var, at jeg er gået fra at være fagleder til at blive personaleleder. Jeg har i mange år arbejdet som advokat, hvor jeg har haft fagansvar for advokatfuldmægtige. Efter at være blevet forfremmet til chef for afdelingen, ønskede jeg et fagligt påfyld inden for det ledelsesmæssige område, blandt andet med henblik på at være i stand til at arbejde med strategi og lederskab på et nyt niveau. Hos Obton er der altid fokus på udvikling og vækst – også på det personlige plan, og derfor var der også opbakning til, at jeg kunne efteruddanne mig indenfor ledelse. Der er en ”jungle” af tilbud for ledere derude, så afgørende for mit valg var også det anerkendte brand, IMD, fortæller Kristine Martin Berg.

LÆS MERE...

Godt at ”trække stikket”

Hun beskriver Leadership Acceleration Programme-forløbet som et intensivt forløb, hvor hun i allerhøjeste grad fik mulighed for at ”trække stikket” og koncentrere sig om at suge ny viden til sig.

– Programmet har både været enormt spændende og inspirerende. Jeg er kommet hjem med mange anvendelige og håndfaste værktøjer og metoder, som jeg direkte kan inddrage i mit daglige arbejde. Jeg har fået en masse positivt input og mange anbefalinger til, hvad jeg kan arbejde videre med. Derudover oplevede jeg, at underviserne var enormt dygtige til at åbne op og dele deres viden med os. Og ikke mindst: sætte i gang diskussioner, hvor deltagernes forskelligartede udfordringer også blev sat i spil. Vi fik virkelig nogle åbnehjertelige og spændende snakke med underviserne og de øvrige deltagere, der repræsenterer vidt forskellige brancher, udtaler hun og fortsætter:

– Derudover er der særdeles godt styr på tingene med henblik på programmets set-up samt omgivelserne og faciliteterne, både på Hindsgavl Slot og på IMD i Schweiz. Vi blev mødt af utroligt mange positive og hjælpsomme mennesker undervejs.

Fænomenal underviser

Emnerne strategi, kommunikation og lederskab er omdrejningspunktet for de allervigtigste læringer, som Kristine Martin Berg tager med sig hjem fra programmet, der består af et modul i Danmark og et modul på IMD i Schweiz.

– Der er en række helt konkrete faglige aspekter, jeg har haft særlig stor glæde af. Blandt andet er jeg blevet klædt bedre på til at arbejde systematisk med strategi og strategiimplementering. Dernæst var det en stor fornøjelse at diskutere kommunikation med Jesper Klit – han er en fænomenal underviser. Her har jeg virkelige fået belyst betydningen af stærk og tydelig kommunikation. Videre fik jeg meget ud af emnet, der relaterer sig til, hvordan man sammensætter og udvikler et team, og hvordan man sikrer et godt samarbejde internt i teamet. Gennem alle emnerne gik det igen, hvor vigtigt det er at se medarbejderne, både fagligt og menneskeligt. At du skal have dem med dig, og at du skal være i stand til at rumme de mennesker, du arbejder sammen med, siger hun, før hun afslutter:

– Også i et netværksmæssigt perspektiv, har programmet haft positive ringvirkninger. Vi er blandt andet en gruppe kvinder fra programmet, som har besluttet os for at holde kontakten for at sparre med hinanden. Det kan have en stor positiv betydning for især os med højt ambitionsniveau, der arbejder meget i mandsdominerede brancher. 

Martin Korsholm

Salgschef i SPAR/Dagrofa

Martin Korsholm, der er salgschef for SPAR i Midt- og Vestjylland med ansvar for 22 butikker i regionen, har netop afsluttet lederprogrammet Leadership Acceleration Programme IMD.

– En af de primære årsager til, at jeg valgte netop Leadership Acceleration Programme IMD, relaterer sig til, at jeg har nogle gode kolleger, der tidligere har deltaget på programmet og har rost det til skyerne. Jeg sætter stor pris på at arbejde et sted, hvor investering i uddannelse og udvikling bliver prioriteret. Derudover handlede det om mine egne ambitioner, at jeg gerne ville klædes på til ”næste skridt”. Jeg har været i detailhandelen i hele mit arbejdsliv og følte at tiden var inden til at udvide horisonten og lære nyt på tværs af andre landegrænser, kulturer og brancher, siger Martin Korsholm om baggrunden for at deltage på IMD-programmet og fortsætter:

LÆS MERE...

 – Jeg oplevede niveauet som ualmindeligt højt, i positiv betydning. Undervisere og professorer var særdeles dygtige mennesker, der formåede at involvere og engagere deltagerne hele vejen. Man kunne mærke, at de brændte for, at vi skulle lære noget, og måden de arbejdede på, var så gennemført. Kontinuerligt foretog vi evalueringer, og de gik meget op i af få feedback. Helt konkret vil jeg fremhæve sessionen med Manuel Knight, som jeg synes var helt enestående – den var så nærværende og inspirerende. Derudover oplevede jeg IMD-opholdet virkelig positivt. Der er en storhed over denne business-skole: nogen der ved en masse og vil lære os en masse. Og så formår teamet i Scandinavian Executive Institute at gennemføre programmet topprofessionelt. Opfølgningsgraden er virkelig god, og der er styr på det hele.

Mennesket i fokus

Han fremhæver en række key-learnings, der har været særligt betydningsfulde for ham.

– Jeg har for det første fået et endnu bedre indblik i, hvordan jeg kan bidrage til at etablere nogle tryghedsskabende rammer for mine medarbejdere med henblik på at skabe et innovativt miljø og en kultur, hvor man tør læne sig fremover og ikke er bange for at begå fejl. Dernæst oplevede jeg innovationsdelen som inspirerende, det med at ”keep it simple”, at det enkle ofte bliver den største succes. Det er noget, jeg gør meget ud af at kommunikere videre. Afslutningsvis, det med at altid have fokus på menneskene og hvordan vi får dem til at præstere bedst muligt. Jeg har altid tænkt, at det var det vigtigste, men det er godt at høre nogen sige det højt. Det har været opløftende at få bekræftet noget, ”man går rundt og tror”, udtaler Martin Korsholm.

Salgschefen i SPAR forventer, at de nye perspektiver og færdigheder kommer til at få betydning for hans videre ledergerning.

– Jeg tror blandt andet, at jeg er blevet i stand til at gøre tingene simplere og eksekveringen skarpere – og dermed bedre til at få strategien til at blive til virkelighed. Her i Dagrofa og SPAR er vi netop i færd med at udforme en ny strategi, og jeg har aldrig været mere motiveret til at arbejde med dette – især med henblik på at involvere de mennesker, der er er så vigtige i denne proces. I detailhandelen er vi i en situation, hvor vi altid mangler medarbejdere, og derfor ligger der en stor opgave i at fastholde og tiltrække de dygtige medarbejdere. Det er en udfordring, jeg følger mig bedre rustet til nu, siger han.

50 procent er netværk

For Martin Korsholm har det netværksmæssige aspekt af at deltage i IMD-lederprogrammet været af stor betydning.

– For mig handler 50 procent om netværk. Det er en fantastisk måde at bruge tiden på. Tiden står ligesom stille, og du bliver ”flået” ud af hverdagen. De andre deltagere er med på programmet af samme grund som mig: de vil gerne lytte, lære og forstå. Jeg har fået nogle virkelig gode relationer, jeg vil dyrke videre – og de første frokostaftaler er allerede i kalenderen. Det er spændende at blive udfordret af så mange forskellige mennesker, og vi er allerede nogle, der har talt om at time vores deltagelse på toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD om nogle år, slutter han.

Stefan Schultz Tidemann

Business Excellence Manager, Royal Unibrew

Stefan Schultz Tidemann er Business Excellence Manager Royal Unibrew, en førende, regional leverandør af alkoholiske og ikke-alkoholiske drikkevarer med stærke brands på hovedmarkederne i Danmark, Finland, Italien, Tyskland, Frankrig og de baltiske lande samt til flere end 65 lande i resten af verden. Selskabet har været på en formidabel vækstrejse de senere år – blandt andet som følge af en omfattende opkøbsstrategi, og er nu også en del af C25-indekset på Børsen. For kort tid siden afsluttede han Leadership Acceleration Programme på IMD i Schweiz.

– Det seneste halve år har jeg vidst, at jeg ønskede at tage næste karriereskridt i udlandet. Jeg er så heldig at være i en virksomhed, hvor man i høj grad lytter til de ansattes karriereønsker, og hvor man har vurderet, at man kan anvende mine kompetencer som Business Excellence Manager i virksomhedens italienske division i Milano – en særdeles spændende og indholdsmæssig interessant position, som jeg ser meget frem til, fortæller han.

Understøttende uddannelsesforløb

I forbindelse med ”karrierehoppet” til den italienske del af Royal Unibrew, ønskede Stefan at ”bygge” ovenpå med et uddannelsesforløb, der kunne understøtte den nye rolle, han skulle fylde.

LÆS MERE...

– I mit tidligere job har jeg blandt andet været sparringspartner for ledelsen samt coach, men jeg har været friholdt for direkte referencer. I den nye stilling, jeg netop er startet i, har jeg fået et konkret personaleansvar for nogle medarbejdere, der kommer fra en anden kultur end mig selv. Det er med andre ord et ”step up” med henblik på behovet for nye ledelseskompetencer, og det var bevæggrunden for, at jeg udsøgte hvilke muligheder, der var i forhold til at få en lederuddannelse med fokus på strategi, innovation og lederskab. Valget faldt på Leadership Acceleration Programme på IMD, som jeg havde en klar formening om, ville leve op til mine krav og forventninger. Derudover ligger det helt naturligt for mig altid at takke ja til relevant uddannelse, hvis jeg får muligheden. Man kunne jo risikere at lære noget nyt …

Ifølge Stefan Schultz Tidemann har programmet, der består af et modul i Danmark og et modul på IMD i Schweiz, bidraget til en række vigtige key-learnings, som han kommer til at anvende i sit nye job i Milano.

– Programmet var særdeles godt tilrettelagt, og vekslingen mellem de mere «praktiske» undervisere i Danmark og de internationale professorer på IMD i Schweiz fungerede aldeles godt. Jeg føler, at jeg har fået et godt overblik og et 360-graders perspektiv inden for fagområderne lederskab, strategi, kommunikation og innovation. Og dertil kom nogle ”dyk” ned i andre fagområder, som er meget anvendelige for mig. Underviserne var desuden dygtige til at koble teori med praksis og også meget lydhøre overfor deltagerne og åbne for dialog og sparring, siger han og tilføjer:

– Den allervigtigste læring for mig – og elementer, jeg direkte kan anvende i min nye rolle – relaterer sig til læringen omkring personlighedsprofiler, og hvordan man i forskellige situationer skal tilpasse sin kommunikation, så den fungerer optimalt. Dernæst har jeg fået meget brugbare input på change-management og innovation, som er særdeles relevant i forhold til de opgaver, jeg skal løfte i mit nye job. Det er tanken, at jeg skal ind og kigge på nogle innovations- og forretningsmæssige muligheder i forhold til vores business her i Italien, og her kommer denne nye læring virkelig godt med.

Gode karrieremæssige input

I et netværksperspektiv føler Stefan også, at han kommer beriget hjem fra Leadership Acceleration Programme IMD.

– Der var en virkelig god kemi, behagelig stemning og godt sammenhold mellem deltagerne, og vi lavede også sociale ting sammen om aftenen. Jeg er tidligt i min karriere – og måske den yngste på holdet – og det at få gode karrieremæssige input fra de andre, var virkelig givende. Jeg fik blandt andet en del gode råd i forhold til mit nye italienske job – fra andre, der har været i samme situation. Jeg vurderer stærkt at deltage i masterclasses i regi af Executive Forum, hvor vi også har mulighed for at holde kontakten. I et fremtidsperspektiv ser jeg det også som meget sandsynligt, at jeg vil benytte mig af muligheden for executive-uddannelse på et endnu højere niveau. Der ligger en god udviklingsmæssig flow i Scandinavian Executive Institutes uddannelseskoncepter i samarbejdet med IMD og INSEAD, slutter Stefan Schultz Tidemann.

Johnny Lillelund

Head of department, Siemens Gamesa renewable Energy A/S

Johnny Lillelund er leder af den tekniske udviklingsafdeling i Siemens Gamesa Renewable Energy A/S. Han betegner sin deltagelse i Leadership Acceleration Programme IMD som en strategisk og netværksmæssig vidensindsprøjtning.

– Jeg har gennem tiderne deltaget på mange kurser og interne træninger, men jeg savnede et perspektiv og en inspiration udefra, især i forhold til at få en dybdegående viden om strategi og strategieksekvering. Det, sammen med muligheden for nye netværksmæssige relationer, var bevæggrunden for at deltage i uddannelsesprogrammet, siger han og fortsætter:

– I en så stor virksomhed, som jeg er en del af, har man naturligvis begrænset mulighed for at påvirke de topstyrede strategier. Men i min afdeling har jeg i allerhøjeste grad mulighed for at påvirke det operationelle og taktisk niveau – hvordan vi efterlever de strategiske retningslinjer og eksekverer på strategierne. Programmet har endvidere givet et ekstremt inspirerende netværk – fra helt andre brancher end min egen. Det var virkelig spændende at få indblik i, hvordan ildsjæle fra andre danske og norske virksomheder og organisationer arbejder med strategi og ledelse.

LÆS MERE...

Værktøjskassen er udvidet

Johnny Lillelund føler i allerhøjeste grad, at hans arbejdsmæssige værktøjskasse er blevet udvidet.

– Det dybdegående perspektiv på strategi har uden tvivl været det allervigtigste, jeg tager med hjem. Efterfølgende har jeg også fået feedback fra min chefgruppe i relation til, hvordan jeg tackler strategiske problemstillinger og formår at udfordre ledergruppen i forhold til strategiske spørgsmål. Den viden, jeg tager med fra Leadership Acceleration Programme, har gjort mig i stand til at stille relevante spørgsmål og har desuden nuanceret mit verdensbillede. Programmets første modul i Kolding var virkelig godt og de professorer, jeg efterfølgende mødte på IMD og den undervisning, jeg fik med herfra, var intet mindre end ”outstanding”, slutter Johnny Lillelund.

Brian Lorentzen

Strategic Marketing Director, STARCO

Brian Lorentzen er strategisk marketingdirektør i STARCO, en førende B2B-leverandør inden for hjul- og dæk-industrien med mere end 55 års erfaring. Virksomheden er oprindeligt dansk, men blev 2017 opkøbt af et taiwanesisk selskab, hvilket naturligvis har afstedkommet en række organisatoriske og strategiske ændringer.

– Jeg har arbejdet med strategier i en årrække, men havde behov for få sat nogle teorier på plads og få indsigt i håndgribelige og nyere modeller, som jeg kan anvende i relation til mit strategiarbejde, og det var en af bevæggrundene for at deltage i Leadership Acceleration Programme IMD. Derudover var jeg nysgerrig på ”hvad der rører sig”, få en ”vitaminindsprøjtning” og blive mere bevidst om mine egne stærke og svage sider, og hvordan jeg kan påvirke og udvikle dem, fortæller Brian Lorentzen og fortsætter:

LÆS MERE...

– Niveauet på uddannelsen har været meget højt, og det er enormt kompetente og opdaterede professorer, man møder på forløbet. De har i allerhøjeste grad fingeren på pulsen, og det er et intensivt og godt sammensat program. Det er desuden særdeles givende at møde ligesindede, der har oplevet nogle af de samme udfordringer som en selv, personer man kan ”spejle sig i” og sparre med undervejs i forløbet.

Han påpeger især tre key-learnings, som han tager med hjem fra forløbet og som kommer til anvendelse i dagligdagen fremover.

– For det første har jeg fået opdateret måden, hvorpå jeg arbejder med strategier, og det har absolut været en øjenåbner. Jeg har fået nogle håndgribelige og brugbare metoder til en hurtig og effektiv måde at få sin strategiproces sat i gang, få den gennemført på kort tid samt endeligt hvorledes man får eksekveret på sine strategier – i et raskt tempo. Dernæst har jeg fået meget inspiration omkring innovationsarbejde, hvilket også er et opgør med den traditionelle måde at arbejde med innovation på, og som blandt andet handler om, hvordan man bliver i stand til at arbejde med innovation på tværs af hele organisationen. Afslutningsvis har arbejdet med egen personlighedsprofil, herunder styrker og svagheder, været enormt givende – ikke mindst fordi det har involveret tilbagemeldinger og diskussioner med ligesindede fra programmet, forklarer Brian Lorentzen, før han afslutter:

– De tre take-aways fra Leadership Acceleration Programme bliver allerede nu omsat til konkret og praktisk arbejde i STARCO. Vi arbejder blandt andet helt konkret med en ny 3-5 års strategi for tiden, og mange af de ting, jeg har lært omkring innovation og strategieksekvering, er jeg allerede nu i færd med at implementere i vores forretning.

Jacob Blomberg

CFO, ITW GSE

Jacob Blomberg er CFO i ITW GSE, en division i det globale Illinois Tool Works. ITW GSE er en markedsledende aktør, der producerer og leverer Ground Support Equipment til lufthavne over hele verden.

– Jeg havde behov for at styrke mine faglige og personlige kompetencer med et internationalt program inden for ledelse, kommunikation, strategi og digitalisering, og med Leadership Acceleration Programme IMD fik jeg mulighed for at få en international lederuddannelse, der er udviklet og afholdt i samarbejde med en af de mest anerkendte business-skoler, IMD, fortæller Jacob Blomberg og fortsætter:

LÆS MERE...

– Jeg har haft et enormt fint udbytte af uddannelsen, som har været et meget , intensivt forløb. Ligeledes har et afgørende element været, at IMD var det faglige omdrejningspunkt for uddannelsen. Programmet har absolut levet op til forventningerne, og niveauet på professorerne har virkelig været højt, hvilket helt klart har været en væsentlig motiverende faktor for mig.

Han påpeger, at nogle af de vigtigste key-learnings, han tager med hjem, er en dyb forståelse for nye modeller og metoder inden for strategi og ledelse.

– Jeg har desuden fået nye perspektiver og vinkler på mange ting, som foranlediger nye, inspirerende spørgsmål, der kan bidrage til at styrke strategien og innovationen i min virksomhed. Afslutningsvis har jeg fået adgang til netværket hos IMD, hvilket i sig selv åbner nye muligheder og adgang til fornyet inspiration, slutter Jacob Blomberg.

Bjarne Siersbæk

Head of Marketing & Business Development, Atria

Bjarne Siersbæk er Head of Marketing & Business Development i Atria Danmark, der er en førende fødevarevirksomhed inden for forarbejdede kødprodukter. Virksomheden står blandt andet bag kendte brands som 3-Stjernet og Aalbæk Specialiteter og er en del af en den finske koncern Atria Plc., der omsætter for rundt regnet 10 milliarder kroner årligt. Bjarne Siersbæk har for kort tid siden afsluttet lederprogrammet Leadership Acceleration Programme på IMD i Schweiz.

LÆS MERE...

– Jeg har gennem længere tid haft et ønske om en opdatering inden for den nyeste viden om strategi og ledelse i relation til mit arbejde med Atrias forretningsstrategi.

– Niveauet gennem hele forløbet har virkelig været godt og helt ekstraordinært. Modulerne har i allerhøjeste grad gjort de faglige emner håndgribelige via arbejdet med konkrete værktøjer relateret til hverdagsproblemstillinger. Underviserne og professorerne på programmet er fagligt stærke, de er både dygtige, ajourførte og særdeles kompetente, udtaler han.

Han påpeger især to key-learnings, som han tager med hjem fra forløbet.

– For det første har det været inspirerende og givtigt at arbejde med og få viden om strategi-processen og dens væsentligste værktøjer. Derudover har jeg haft et stort udbytte af sessionerne inden for leadership, hvor vi, både i plenum og gruppevis har drøftet betydningsfulde emner relateret til personprofil og ledelsesstil. Hele forløbet har både styrket min forretningsstrategiske viden, der gør mig i stand til at påvirke min virksomheds forretningsstrategi samt tilført mig en vigtig selvindsigt, jeg kan anvende i min fremtidige lederrolle, slutter Bjarne Siersbæk.

Morten Skou Henriksen

Senior Director, Network & Security, Atea

– Uddannelsens diversitet og alsidighed tiltalte mig, og så var det særdeles positivt, at det var et intensivt og relativt kort forløb. Kombinationen af praktiske cases og gruppearbejde var en enormt spændende måde at lære på. Desuden var det afgørende for mig, at det var et program, der var udviklet i samarbejde med den internationalt anerkendte business-skole, IMD, udtaler Morten Skou Henriksen.

LÆS MERE...

Mortens behov handlede primært om at øge kompetencen inden for strategieksekvering samt at få indsigt i anerkendte metoder og modeller inden for strategi, ledelse, digitalisering og kommunikation.

– Jeg har haft et enormt udbytte af programmet, og det har været særdeles værdifuldt for mig at blive inspireret af dygtigt professorer og sparre med en række ligesindede. Det har kort og godt givet mig et boost og en ny indsigt og viden, og helt konkret forventer jeg at kunne anvende værktøjerne i min hverdag, når vi eksekverer på opgaver og strategier. De nye kompetencer skulle mine medarbejdere gerne kunne mærke i form af forøget viden og nye perspektiver, som forhåbentlig ligeledes kan inspirere dem i deres arbejde, afslutter han.

Lasse Østergaard Nielsen

Regional Sales Director, Roblon

– Jeg har været salgschef i cirka ti år og har undervejs deltaget i en række salgslederkurser, men havde behov for en lederuddannelse på et højere niveau, uden at det skulle blive lige så omfattende som en fuld MBA. Jeg havde kort og godt et behov for at opdatere min værktøjskasse og blive inspireret af nogle dygtige undervisere, forklarer Lasse Østergaard Nielsen.

Han oplevede studiemiljøet på schweiziske IMD som særdeles positivt.

LÆS MERE...

– IMD emmer af netop den kvalitet, jeg eftersøgte. Jeg vidste, at IMD har godt renomme, og med det professionelle undervisningsmiljø, jeg oplevede dernede, så lever de virkelig op til dette.

Lasse Østergaard Nielsen oplevede at kombinationen mellem teorier og praktiske eksempler og cases harmonerede godt.

– Niveauet er passende højt og ambitiøst, og det gælder både i forhold til forløbet i ugerne op til IMD og forløbet på selve IMD. Man kommer godt ud over sin comfort-zone, uden at det bliver for meget. Og så er professorerne og underviserne, både i Schweiz og Kolding, virkelig gode til at formidle budskaber og trække tråde ud til erhvervslivet med praktiske cases, som gør det hele meget mere interessant. Det er ikke teori for teoriens skyld, men en god kombination som gør, at man kan anvende tingene i praksis, siger Roblon-salgschefen og fortsætter:

– Jeg føler, at vi er kommet vidt omkring, og at jeg har fået fyldt min værktøjskasse godt op. Jeg er netop for tiden i gang med et stort arbejde med henblik på at få hul på det kinesiske marked, og programmet har så absolut givet mig nogle anvendelige strategier i forhold til at lykkes med det. I relation til ledelsesdelen, så har jeg fået mange nye input og ny inspiration omkring konflikthåndtering og optimering af personlig lederstil. Jeg har virkelig fået noget med hjem, og er særdeles tilfreds, slutter Lasse Østergaard Nielsen.

Søren Bomholt Rasmussen

Managing Director, Danish Wind Export Association (DWEA)

For Søren Bomholt Rasmussen, der er Managing Director i Danish Wind Export Association (DWEA), en forening der laver eksportfremme for vindindustrien, var baggrunden for at deltage i Leadership Acceleration Programme IMD et ønske om og et behov for at få en faglig opdatering.

– Jeg er af den klassiske type, der har gået på handelsskolen, været i lære som speditør og efterfølgende arbejdet mig op. Nu sidder jeg i en direktørstilling, med stort ansvar og et budget, og jeg følte, at jeg manglede noget i værktøjskassen. Da jeg blev præsenteret for Leadership Acceleration Programme, lød det lige præcis som noget, der kunne løfte mig, siger han og fortsætter:

LÆS MERE...

– Niveauet gennem hele programmet har virkelig været godt. Noget af det, der tiltaler mig, er, at du bliver præsenteret for noget teori, men at det bliver gjort meget ”hands on” i forhold til dig egen virksomhed og din egen person – det er direkte møntet på din egen hverdag. Jeg fik virkelig meget god viden, inspiration og mange gode værktøjer undervejs, som har rykket mig personligt og givet mig redskaber til at arbejde i dybden med  konkrete problemstillinger, som var specielt relevante for min situation.

Søren Bomholt Rasmussen føler, at han er kommet hjem med et nyt perspektiv på tingene.

– Hvor ofte får man mulighed for at få et fornyet perspektiv på egen person og lederrolle? Det er virkelig nyttigt. Jeg vil helt klart bruge den nye læring til at justere på min lederstil, der hvor det giver mening. Jeg er blevet mere bevidst om, hvordan jeg er, og hvordan jeg påvirker andre. Derudover har det været meget nyttigt at få synliggjort virksomhedens værdier i virkeligheden, så man bliver endnu skarpere på, hvad som er godt og mindre godt. Og afslutningsvis har jeg også fået en masse input, som jeg kan anvende i mit fremtidige strategiarbejde, slutter DWEA-chefen.

Jesper Nielsen-Terp

Director, Head of Treasury, Danske Commodities

Jesper Nielsen-Terp er Director, Head of Treasury i Danske Commodities, et energi-handelshus, som netop er blevet en del af Equinor.

– Min baggrund for at deltage i Leadership Acceleration Programme IMD var hovedsageligt for at styrke mit strategiske fokus og mine kommunikationsmæssige evner, fortæller Jesper Nielsen-Terp og fortsætter:

LÆS MERE...

– Det at vi var en gruppe med folk, som bare var fra Skandinavien, gav en rigtig god samhørighed – også udenfor klasselokalet. Jeg føler, at programmet har givet mig meget i relation til det strategiske og kommunikationsmæssige. Jeg føler virkelig, vi fik en god kobling mellem teorien og det praktiske arbejde i dagligdagen.

Jesper Nielsen-Terp har netop været involveret i et omfattende strategiarbejde internt i sin virksomhed og påpeger, at det også i denne sammenhæng har været givtigt at have deltaget i ledelsesprogrammet.

– I stedet for at opfinde den dybe tallerken selv, så har jeg i denne proces gjort megen brug af de skemaer, værktøjer og modeller, vi blev introduceret til. Så det har absolut gjort strategiarbejdet nemmere og mere overskueligt. I forhold til det kommunikationsmæssige, så har det også bidraget positivt. Også her har jeg fået en række særdeles gode værktøjer med i forhold til at lytte og forstå, få modparten til at tale og ikke være bange for at ”komme til sagen”, afslutter han.

Bo Iversen

Head of Export Sales, Midsona Danmark/Urtekram

Leadership Acceleration Programme har tilført fornyet energi til både mig og min organisation. De ting, jeg har lært, har jeg ugentligt inde på min “radar”.

Forløbet har givet mig et strategisk mindset, og mine tanker og idéer har fået nogle ”kasser og modeller”, jeg har kunnet putte dem ned i. Jeg har fået en forøget bevidsthed og selvindsigt i forhold til en række ledelses- og kommunikationsmæssige emner samt nogle helt konkrete redskaber i relation hertil, som er direkte anvendelige i min arbejdshverdag.

Overordnet har programmet helt klart gjort mig til en mere bevidst leder og kommunikatør, hvilket har givet mig en mere struktureret tilgang til mit arbejde. Dette er i allerhøjeste grad et læringsforløb, man kan bruge i praksis, og det er mit mål, at jeg senere hen også vil deltage i Executive Management Programme-uddannelsen.

Thomas Dueholm Marcher

Brand Manager, Rynkeby

En lederuddannelse på højt niveau, hvor man prioriterer både det personlige lederskab og den personlige udvikling kombineret med stærke hands on, strategiske værktøjer, som sikrer, at man har den komplette pakke til at skabe fremtidsorienteret virksomhedsudvikling og have stærke ansatte omkring sig.

Dagmar Top Haustrup

Director, Marketing & Business development, RICE A/S

LAP er et yderst relevant og velstruktureret forløb, der har haft fokus på strategi og ledelse. Det strategiske forløb har været med til at udvide min horisont, og jeg har efterfølgende anvendt både redskaber og indhold fra forløbet konkret i min dagligdag. Med ledelsesdelen har jeg været på en spændende, personlig rejse, der har synliggjort betydningen og vigtigheden af at være en dygtig leder. Et super forløb!

Stig Gudmundsen

International Salgschef, Cryptera A/S

IMD Leadership Acceleration Programme har været meget udviklende og har styrket min faglige værktøjskasse i discipliner som ledelse, kommunikation og strategi. Uddannelsen er meget hands-on med konkrete modeller, som jeg allerede har taget i brug i mit daglige arbejde. Jeg værdsatte især samspillet med mine medstuderende omkring opgaveløsning og cases. Ingen tvivl om at der skal gøres en indsats, men jeg synes samtidig, at undervisningsforløbet er godt sammensat og tilpasset en travl hverdag med job, rejser og en familie, som også skal passes. Sammenlignet med andre lederuddannelser, som jeg har deltaget på, ligger kvaliteten af professorerne på IMD helt klart i top, både rent fagligt og i den måde de formidler budskabet på.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om lederuddannelsen Leadership Acceleration Programme IMD