God ledelse kræver lederudvikling

Skal du og dine lederkolleger være klædt på til de udfordringer, som dagens omskiftelige samfund og mange udfordringer byder på, bør lederudviklingen tages på alvor. Men hvordan gør I det bedst muligt?

Ingen ledere i dagens samfund, med mange og hyppige ændringer, kan leve isoleret i sin egen ”statiske boble”, men må nødvendigvis forholde sig til egen lederudvikling. Det inkluderer blandt andet at holde sig ajour med nye metoder, teorier og praksis inden for ledelsesområdet – og være åben for inspiration og ændringer.

Nyt executive-program: Dreams & Details-certificate

Hvad er lederudvikling?

Men hvad er lederudvikling egentlig for en størrelse – og findes der en klokkeklar definition heraf?

– På vores toplederprogram, Executive Management Programme INSEAD, taler vi om, at der findes intet mindre end 35.000 definitioner på ledelse. Noget tilsvarende gør sig sandsynligvis også gældende for ledelsesudvikling. Og det handler grundlæggende nok om, at det, der er det rigtige for dig, ikke nødvendigvis er det rigtige for mig. Og det giver naturligvis mange forskellige opfattelser af, hvad begrebet konkret indeholder, udtaler Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute.

Trods det, at det er vanskeligt at give en fuldværdig definition af lederudviklingsbegrebet, er det alligevel muligt at komme lidt nærmere essensen i begrebet.

– Det handler kort og godt om at sørge for, at man selv og de medarbejdere man omgiver sig med, udsættes for en kontinuerlig udvikling og læring. Der skal skabes en symbiose mellem individuel udvikling og virksomhedens udvikling. Lederudviklingen skal sikre, at der skabes bedre resultater, og det er det, man i sidste ende skal kunne måle på. Lederudvikling handler om at finde ind til sig selv og få klarhed i forhold til, hvor man har sine styrker og svagheder, og hvordan man bringer disse i spil i sin lederrolle og egen kontekst, forklarer han.

Læs mere om Dreams & Details-rammeværktøjet

Intern og ekstern læring går hånd i hånd

En optimal ledelsesudvikling kræver, at der er en god sammenhæng mellem ekstern uddannelse og intern læring.

– Der bør naturligvis være en sammenhæng mellem den læring, der sker på jobbet og den eksterne læring. Derudover er det essentielt, at de interne rammer (fx kolleger, tillid, organisatoriske rammer og rutiner) og de eksterne rammer (indhold i uddannelser, perspektiver som kan styrke indsatsen og engagementet) er lagt godt til rette, så de understøtter hele læringsprocessen, siger Steen Buchreitz Jensen og fortsætter:

– Virksomheder og ledere, der ønsker udvikling, er nødt til at skabe rammerne for kontinuerlig læring, og derfor bør der prioriteres tid og ressourcer hertil. Einstein har egentlig sagt det på en klog måde: ”Vi kan ikke løse problemerne med det mindset og den tankegang, der skabte dem”. Med andre ord: Vi bliver nødt til at nytænke for at kunne udvikle os selv og dem omkring os. Sker der ikke en løbende udvikling på jobbet suppleret med eksterne input, falder man hurtigt tilbage i sine vante rammer og læringen bliver ikke forankret.

INSEAD-program med fokus på forandringsledelse

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om Dreams & Details programmet.

Steen Buchreitz Jensen, CEO Scandinavian Executive Institute

Personlig lederudvikling: Et fælles ansvar

Lederudviklingen er naturligvis ikke blot lederen eller organisationens ansvar alene, men et fælles ansvar, der har afgørende betydning for begge parter.

– Det er vigtigt, at lederen er bevidst om egne og virksomhedens succeskriterier. Og at han eller hun formår at reflektere over egen måde at fungere på – på godt og ondt. Man skal acceptere egne styrker og svagheder, idet disse er gode afsæt for udvikling. Søger man input og perspektiver fra andre, fx gennem et netværk, og tør man udfordre sine grænser og sætte sig i situationer, hvor man er på usikker grund, har man et godt grundlag for at reflektere og udvikle sig som leder, udtaler Buchreitz Jensen.

På den anden side skal den virksomhed eller organisation, der står bag lederen, naturligvis også stille rammer og ressourcer til rådighed.

– Organisationen skal sikre læringssituationer i hverdagen, så udviklingen sker ”on the job”. Og så bør der suppleres med input udefra i form af uddannelse eller anden inspiration. Men gerne på en sådan måde at de eksterne input kan relateres til den virkelighed, man skal fungere i og lære i efterfølgende. Der er ikke tvivl om, at eksterne input kan accelerere den læring, der sker på jobbet, slutter han.

Dygtiggør dig som topleder – Executive Management Programme INSEAD

Executive Forum
– Aktuelle masterclasses med INSEAD og IMD

Aktuelle masterclasses med professorer fra de anerkendte business skoler INSEAD og IMD. En unik mulighed for at holde dig opdateret som leder på de udfordringer som virksomheder møder i dag.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at fokusere på og udvikle deres ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

Her får du aktuel viden og inspiration fra top-professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD. Forummet giver desuden en enestående mulighed for at sparre med andre ledere og bestyrelsesmedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og er dermed grobund for en kontinuerlig udvikling af både ledelsesfaglige og personlige dimensioner.

Køb billet til en eller flere masterclasses her.