Om IMD

IMD – International Institute for Management Development

Har siden 2008 toppet Financial Times liste over globale toplederuddannelser.

IMD – International Institute for Management Development – i Lausanne i Schweiz er en af verdens førende business-skoler. Skolen har siden 2008 toppet Financial Times liste over globale toplederuddannelser.

Skolens mål er at udvikle succesrige globale ledere – som individer, i teams og i organisationer – og gøre dem til verdens dygtigste.

Det gøres gennem intensive uddannelser, der kombinerer banebrydende forskning med praksiserfaring fra førende internationale virksomheder. Uddannelserne er fleksible og tilpasset deltagernes og virksomhedernes behov. Og al læring foregår i et dynamisk internationalt miljø.

Globalt udsyn

IMD´s internationale udsyn afspejles i skolens lærerstab samt i deltagerne på uddannelserne.

IMD´s uddannelser ledes af forskere og undervisere fra 21 forskellige lande, og hvert år uddanner skolen mere end 8.000 ledere fra mere end 100 lande. Derudover vælger 120 globale virksomheder fra vidt forskellige brancher hvert år IMD til at stå for deres virksomhedsrettede uddannelser.

IMD´s alumninetværk tæller mere end 800.000 tidligere studerende fra skolen og 45 klubber, spredt over hele verden.

Baggrund og profil

IMD blev grundlagt i 1990, som en fusion af to eksisterende skoler, IMI i Geneve og IMEDE i Lausanne.

IMD er ikke del af et universitet og adskiller sig på den måde fra mange andre business-skoler. Skolen består af ét fakultet med mange discipliner og er uafhængig af traditionelle akademiske strukturer. Det giver skolen stor fleksibilitet og evne til at reagere hurtigt på forandringer.

Uddannelserne

Alle IMD uddannelser kombinerer teori med praktisk erfaring. Tilgangen er problemløsende, og studierne er baseret på cases og situationer, der er genkendelige i en leders hverdag.

Nøgleord i IMD’s tilgang til ledelse er:

  • mod til forandring
  • strategiske evner – at kunne formulere den rette strategi og omsætte den til handling
  • effektiv kommunikation med interne og eksterne interessenter

Skolen arbejder med at uddanne ledere til at løse problemer, sikre informationer og træffe de rigtige beslutninger. Også når løsningerne ikke ligger ligefor, eller svarene er åbenlyse.

Målet er at styrke den enkelte leder til at skabe nødvendige forandringer i virksomheden.

Uddannelserne tager udgangspunkt i den nyeste forskning og de pædagogiske tilgange, IMD selv har været pionerer indenfor, herunder aktionslæring.

Kerneaktiviteter

Executive programmer – åbne uddannelser. Skolen har mere end 20 uddannelser til ledere på forskellige trin i karrieren. Uddannelserne er baseret på forskning fra både IMD og forskere udefra. Samt på praktiske erfaringer med ledelse.

Virksomhedsspecifikke programmer – partnerskaber om uddannelse for virksomheder. Uddannelser, udviklet og designet til den enkelte virksomheds behov.

MBA og EMBA. IMD tilbyder en fuldtids MBA på 11 måneder og en Executive MBA, der kan løbe over 16 måneder eller længere.

Forskning

IMD’s egne forskningscentre er:

  • IMD World Competitiveness Center (WCC), som forsker i og arbejder med landes konkurrencekraft og udvikling.
  • The Evian Group @ IMD, som er en international forsamling af virksomhedsledere, politikere og meningsdannere.

Herudover har IMD en række globale centre:

  • The IMD Global Family Business Center
  • The IMD Global Value Chain Center
  • The IMD Global Board Center
  • The IMD Global CEO Center
  • The IMD Global Center for Sustainability Leadership