Otte bud for succesfulde bestyrelser

Fremtidens bestyrelsesformænd bliver sandsynligvis af en lidt anden kaliber, end de vi kender i dag – i hvert fald de succesfulde.

Stanislav Shekshnia, som også underviser på Scandinavian Executive Institutes bestyrelsesuddannelser Executive Board Programme og Advanced Board Programme INSEAD, har ud fra en omfattende forskning på området sammenfattet otte principper, der kan inspirere nuværende og kommende bestyrelsesfolk – således at de bliver endnu bedre klædt på til at udføre et godt og effektivt bestyrelsesarbejde:

Princip #1: Du er bare en guide

Traditionelt set har bestyrelsesformænd været topchefer. Men forskningen viser, at det faktisk ikke er denne rolle, der gør dem til gode bestyrelsesformænd. Mere end 85 procent hævder nemlig, at de kompetencer, der gjorde dem til gode topchefer, ikke var til stor hjælp i bestyrelseslokalet.

Princip #2: Drop teambuilding

Man bør ikke se på bestyrelsen som et traditionelt team – for de ser ikke sig selv således. Bestyrelsesmedlemmerne har ofte flere bestyrelsesposter og et krævende fuldtidsjob. Derfor bør bestyrelsesformanden ikke bruge en masse tid og ressourcer på, at medlemmerne skal mødes mellem bestyrelsesmøderne. Han skal hellere sørge for at have individuelle dialoger med medlemmerne, når det passer ind i den enkeltes kalender.

Princip #3: Forberedelse gør mester

Bestyrelsesmøderne er blot toppen af isbjerget. Der, hvor det virkelige arbejde finder sted, er mellem disse møder. Ifølge Shekshnia er en stor andel af en bestyrelsesformands arbejde relateret til at lave en god agenda, som også inkluderer konsistente og konkrete præsentationer af de emner, som skal diskuteres på mødet.

Princip #4: Tag arbejdskomiteerne seriøst

Mindre komiteer, som arbejder med konkrete udredninger, er en nøgle til bestyrelsens succes. Medlemmerne af disse komiteer besidder relevant ekspertise og kan arbejde i mindre grupper mellem de mere formelle bestyrelsesmøder – eksempelvis via videokonferencer for mere effektivt tidsforbrug.

Princip #5: Vær altid upartisk

Ofte har en bestyrelsesformand traditionelt set haft et ønske om at sætte deres egen erfaring og viden først.  Men forskningen viser, at det går på bekostning af den kollektive produktivitet og effektivitet, hvis bestyrelsesformanden har for stærke meninger og for stort behov for at styre.

Princip #6: Mål input, ikke output

Det er enormt svært – og måske så godt som umuligt – at evaluere en bestyrelses output, altså effektivitet. Derfor bør man, ifølge Shekshnia, hellere koncentrere sig om at måle på fem vigtige input: Mennesker, bestyrelsesagendaer, bestyrelsesmateriale, bestyrelsesprocesser og bestyrelsesminutter. Især det første punkt, at bestyrelsen har den korrekte sammensætning af menneskelige ressourcer, fremhæves som essentielt.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme INSEAD

Princip #7: Du skal IKKE være chefen

En god bestyrelsesformand agerer ikke ”chef” for virksomhedens direktør – han er vel vidende om, at det er hele bestyrelsen, der kollektivt er direktørens chef…

Princip #8: Du er aktionærernes repræsentant

Som bestyrelsesformand er det vigtigt, at du ikke har din egen agenda i forhold til (hoved)aktionærerne. Du skal handle og agere på vegne af hele bestyrelsen – og repræsentere denne.

Ønsker du en mere uddybende beskrivelse og forklaring af de otte principper – eller tendenser – kan du læse Stanislav Shekshnias fulde artikel i Harvard Business Review.

Kunne du derimod tænke dig at læse mere om de relevante uddannelser, som Scandinavian Executive Institute tilbyder, så klik her.

Bestil materiale om bestyrelsesuddannelsen

Uddannelse til bestyrelsesformanden og erfarne bestyrelsesmedlemmer

Advanced Board Programme i samarbejde med INSEAD er en uddannelse til bestyrelsesformanden og erfarne bestyrelsesmedlemmer med fokus på fremtidens udviklingsområder

Advanced Board Programme INSEAD har til formål at udvikle tankesæt og kompetencer hos bestyrelsesformanden og andre erfarne bestyrelsesmedlemmer og sætter fokus på hvordan fremtidens bestyrelse arbejder bedst muligt.

Programmet forløber over tre dage på INSEAD, og giver dig en unik mulighed for at udvikle dine bestyrelsesfaglige kompetencer og ruster dig samtidig til fremtidens udfordringer. Som bestyrelsesmedlem vil du møde en verden, der byder på konstante forandringer, øget usikkerhed og uendelige digitale transformationsinitiativer. For at holde trit med udviklingen, kræver omvæltningerne, at bestyrelsesformænd og -medlemmer er i stand til at revurdere deres roller, tilegne sig ny viden samt genoverveje vaner og rutiner.

Bestyrelsesuddannelsen er godkendt af Advokatsamfundet og tæller 30 kursuslektioner.

Deltagerprofil

Advanced Board Programme er en bestyrelsesuddannelse, der kræver et højt niveau af viden og erfaring inden for bestyrelsesarbejde.
Typiske deltagerprofiler vil være:

  • Tidligere deltagere på vores Executive Board Programme INSEAD
  • Bestyrelsesformænd- og medlemmer i private virksomheder, offentlige organisationer samt nonprofit-virksomheder, der i forvejen har relevant erfaring fra flere bestyrelsesposter

Udbytte af Advanced Board Programme INSEAD

Programmet styrker dine bestyrelsesfaglige kompetencer og giver dig:

  • forståelse for det globale miljø, som din virksomhed opererer i samt aktuelle trends, der vil påvirke bestyrelsens arbejde
  • viden om digitale teknologier, og hvordan disse vil ændre bestyrelsens arbejde fremadrettet
  • indsigt i hvordan stigende diversitet stiller krav til justeret ledelse i bestyrelsen. Hvordan sikres plads til at de enkelte bestyrelsesmedlemmers uafhængighed bevares og udnyttes.
  • ny indsigt i bestyrelsesformandens rolle og ikke mindst hvordan man skaber rammerne for effektivt bestyrelsesarbejde
  • et stærkt netværk af ligesindede professionelle bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesuddannelsen er godkendt af Advokatsamfundet og tæller 30 kursuslektioner.

Bestil materiale om bestyrelsesuddannelsen