Otte bud for succesfulde bestyrelser

Fremtidens bestyrelsesformænd bliver sandsynligvis af en lidt anden kaliber, end de vi kender i dag – i hvert fald de succesfulde.

Stanislav Shekshnia, som også underviser på Scandinavian Executive Institutes bestyrelsesuddannelse Executive Board Programme, har ud fra en omfattende forskning på området sammenfattet otte principper, der kan inspirere nuværende og kommende bestyrelsesfolk – således at de bliver endnu bedre klædt på til at udføre et godt og effektivt bestyrelsesarbejde:

Princip #1: Du er bare en guide

Traditionelt set har bestyrelsesformænd været topchefer. Men forskningen viser, at det faktisk ikke er denne rolle, der gør dem til gode bestyrelsesformænd. Mere end 85 procent hævder nemlig, at de kompetencer, der gjorde dem til gode topchefer, ikke var til stor hjælp i bestyrelseslokalet.

Princip #2: Drop teambuilding

Man bør ikke se på bestyrelsen som et traditionelt team – for de ser ikke sig selv således. Bestyrelsesmedlemmerne har ofte flere bestyrelsesposter og et krævende fuldtidsjob. Derfor bør bestyrelsesformanden ikke bruge en masse tid og ressourcer på, at medlemmerne skal mødes mellem bestyrelsesmøderne. Han skal hellere sørge for at have individuelle dialoger med medlemmerne, når det passer ind i den enkeltes kalender.

Princip #3: Forberedelse gør mester

Bestyrelsesmøderne er blot toppen af isbjerget. Der, hvor det virkelige arbejde finder sted, er mellem disse møder. Ifølge Shekshnia er en stor andel af en bestyrelsesformands arbejde relateret til at lave en god agenda, som også inkluderer konsistente og konkrete præsentationer af de emner, som skal diskuteres på mødet.

Princip #4: Tag arbejdskomiteerne seriøst

Mindre komiteer, som arbejder med konkrete udredninger, er en nøgle til bestyrelsens succes. Medlemmerne af disse komiteer besidder relevant ekspertise og kan arbejde i mindre grupper mellem de mere formelle bestyrelsesmøder – eksempelvis via videokonferencer for mere effektivt tidsforbrug.

Princip #5: Vær altid upartisk

Ofte har en bestyrelsesformand traditionelt set haft et ønske om at sætte deres egen erfaring og viden først.  Men forskningen viser, at det går på bekostning af den kollektive produktivitet og effektivitet, hvis bestyrelsesformanden har for stærke meninger og for stort behov for at styre.

Princip #6: Mål input, ikke output

Det er enormt svært – og måske så godt som umuligt – at evaluere en bestyrelses output, altså effektivitet. Derfor bør man, ifølge Shekshnia, hellere koncentrere sig om at måle på fem vigtige input: Mennesker, bestyrelsesagendaer, bestyrelsesmateriale, bestyrelsesprocesser og bestyrelsesminutter. Især det første punkt, at bestyrelsen har den korrekte sammensætning af menneskelige ressourcer, fremhæves som essentielt.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme INSEAD

Princip #7: Du skal IKKE være chefen

En god bestyrelsesformand agerer ikke ”chef” for virksomhedens direktør – han er vel vidende om, at det er hele bestyrelsen, der kollektivt er direktørens chef…

Princip #8: Du er aktionærernes repræsentant

Som bestyrelsesformand er det vigtigt, at du ikke har din egen agenda i forhold til (hoved)aktionærerne. Du skal handle og agere på vegne af hele bestyrelsen – og repræsentere denne.

Ønsker du en mere uddybende beskrivelse og forklaring af de otte principper – eller tendenser – kan du læse Stanislav Shekshnias fulde artikel i Harvard Business Review.

Kunne du derimod tænke dig at læse mere om de relevante uddannelser, som Scandinavian Executive Institute tilbyder, så klik her.

Bestil materiale om bestyrelsesuddannelsen