Sådan skabes strategi i vindervirksomheder

HELLERE VÆRE NOGET FOR NOGEN END INGENTING FOR ALLE: Med dette motto og tre konkrete faser er det muligt at opbygge en struktureret og ambitiøs strategi, der giver dig og din virksomhed de bedste forudsætninger for at skabe en Vinderstrategi® – og i sidste ende – en vindervirksomhed®.

Ambitiøs strategi

– At have fokus på strategiarbejdet i din virksomhed er helt essentielt. Har du ikke mål og retning og noget at gå efter – så har din virksomhed slet ikke nogen eksistensberettigelse, er den klare tale fra Mikael Vest i Vinderstrategi A/S.

Mikael Vest er grundlægger af og strategisk rådgiver i Vinderstrategi A/S. Han har mange års erfaring indenfor strategi, med mere end 300 strategiske projekter i bagagen, både i et teoretisk og praktisk perspektiv. Han er medejer og partner i en række erhvervsvirksomheder og har qua en lang række tidligere direktørjobs samt tidligere og nuværende bestyrelsesposter en omfattende indsigt og praktisk erfaring med strategi, ledelse og forretningsudvikling.

Udvid dine strategiske kompetencer med Executive Management Programme INSEAD

Hav fokus på dit strategiarbejde og skab en vinderstrategi i din virksomhed

Fire forstyrrende faktorer

Ifølge Mikael Vest er der en række årsager til, at det med tiden er blevet endnu vigtigere at arbejde med virksomhedens strategiske målsætninger.

– For det første lever vi i en særdeles volatil verden, hvor tingene går op og ned – vi ved fx med sikkerhed, at der kommer en finanskrise eller en lignende situation igen. For det andet er der både usikkerhed med henblik på ressourcer og politik, og for det tredje er kundernes krav blevet uhyre komplekse. Afslutningsvis har vi fået en tvetydighed ind i vores verden, som betyder, at vi ikke længere kan forudsige, hvad der sker. Denne setting gør, at det bliver afsindigt vigtigt at skaffe sig viden og data og sætte forskellige scenarier op, forklarer han og fortsætter:

– Hvor kommer vi fra – og hvor er vi på vej hen? Hvilke kunder vil jeg være relevante for? Nogen skaber fremtiden for vores virksomheder, og så kan det lige så godt være os selv. I dette paradigme skal vi se uddannelsens værdi. Hvis vi selv vil skabe fremtiden, så bliver vi nødt til at lære at arbejde med fx volatilitet og usikkerhed på struktureret vis.

Dette er altså vigtige faktorer, som er med i overvejelserne, når der udtænkes ny strategi i vindervirksomheder.

Den røde tråd

Mikael Vest og Vinderstrategi A/S har i mange år arbejdet med at udviklet et koncept, som mange virksomheder har baseret deres strategiarbejde på. Det handler i bund og grund om at være meget skarp på, hvilken relevans ens virksomhed har i verden.

– Vi skal nå frem til en forståelse for, at man hellere skal være noget for nogen end ingenting for alle. I vores strategikoncept skaber vi en rød tråd, hvor vi deler strategiarbejdet op i tre konkrete faser. I første fase får virksomheden styr på sin nuværende situation – man får en forståelse for, hvor man ”står” i dag. I anden fase begynder man at arbejde med forskellige udfaldsrum, hvilket betyder, at man opstiller en række scenarier. Dette giver et fællesbillede for ledelsen og en mulighed for at vælge hvilken retning, virksomheden skal gå – og det er også her, at forretningsmodellen bliver slebet til, og man opstiller en mission og vision. I tredje fase bygger man bro mellem første og anden fase, idet modige, ambitiøse og viljestærke virksomheder har et ”gap” mellem hvor de er i dag, og hvor de gerne vil hen i fremtiden. Tredje fase handler kort og godt om at få tingene til at ske, om strategieksekveringen, forklarer han.

Wingman for ledelsen

Det er også i denne tredje – og meget vigtig fase – at man får diskuteret eventuelle indvendinger og vanskeligheder i forhold til implementeringen af strategien.

– Det fører til et andet meget betydningsfuldt punkt i strategiarbejdet. For i min verden er strategi i vindervirksomheder, ikke noget der findes i en PowerPoint-præsentation, det er noget, ”de gør” – helt konkret. Med de tre faser under huden får lederen på Leadership Acceleration Programme IMD de allerbedste betingelser for at gå hjem og agere ”wingman” for sin topledelse og for at sørge for, at ambitiøse strategier bliver udarbejdet – og efterfølgende eksekveret.

 

Klik her hvis du ønsker at vide mere om vores Samarbejdspartner IMD.

Læs mere om Leadership Acceleration Programme IMD