Undgå mislykkede strategieksekveringer

Årets første masterclass i Executive Forum med INSEAD-professor og strategieksekveringsekspert Daniel Simonovich gav deltagerne et vigtigt og informativt indblik i strategieksekveringsprocessernes mange facetter, fælder og faldgruber – og en række tips til, hvordan man BØR gribe disse processer an.

130 deltagere var samlet til årets første masterclass i Executive Forum på Marriott Hotel i København for at høre Daniel Simonovichs bud på, hvordan man opnår succes med strategieksekvering og praktisk strategiarbejde.

Fagområdet er særdeles velkendt for Daniel Simonovich, der både har en doktorgrad og en MBA og er professor på INSEAD. Ud over den teoretiske ballast har han nemlig en omfattende praktisk erfaring med strategieksekveringer, blandt andet som konsulent for en række af de allerstørste europæiske virksomheder.

Masterclassen var desuden en smagsprøve på Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogram, Leading Strategic Change, som netop handler om, hvordan man eksekverer på ambitiøse strategier og transformationsprojekter.

Få materiale om Leading Strategic Change

Fejlslagne strategier

Et af Simonovichs første spørgsmål til den fuldsatte sal var: ”Hvor mange procent af virksomhedernes strategier ender op med ikke at blive implementeret?” Og svaret er – naturligvis – nedslående. For op mod 70 procent opnår ikke det med deres strategier, som de ønsker, hvilket resulterer i et ”performance loss” på 37 procent. Og der er lige præcis i relation til eksekveringsprocesserne, at det går galt.

Ifølge professoren viser forskningen inden for fagområdet, at der især er ti grunde til, at dette sker:

  • Dårlig eller ”vag” strategi
  • At betingelserne for strategien ændres, hvilket ”forælder” den oprindelige plan
  • At fx processer, strukturer, IT og kultur bliver en ”hæmmer”
  • Utilstrækkelige eller utilgængelige ressourcer
  • Handlingsplaner som ikke er klart definerede
  • Utilstrækkelig overvågning af præstationerne
  • Uklare ansvarsområder
  • Ineffektiv kommunikation
  • Konflikter med den eksisterende maktstruktur
  • Manglende evne til at styre forandringer og overvinde modstand mod disse

Framework mod problemområder

– Heldigvis findes der måder hvorpå man kan forbedre disse succesrater signifikant. Og netop strategieksekveringer er som emne et nyt ”fagområde”, der først er kommet fokus på efter årtusindskiftet, forklarede Simonovich og fortsatte:

– På INSEAD har vi tænkt og arbejdet meget på dette, og vi har derfor udarbejdet et overordnet framework, som faktisk adresserer disse ti problemområder og dermed kan bidrage til, at strategierne ender op i succesfulde eksekveringer. Hele forklaringen får man selvfølgelig, hvis man deltager på Leading Strategic Change, men kort fortalt handler det om at gå igennem følgende seks-trins-model, sagde han og opsummerede de seks vigtig spørgsmål i modellen: Har du en levedygtig strategi? Har du en omfattende og forståelig plan? Kender du til de skjulte barrierer? Ved du hvordan du overvinder disse barrierer? Har du de kritiske færdigheder? Og afslutningsvis, har du et kontinuerligt system for læring?

Strategiske småbidder

– Et af de vigtige punkter handler grundlæggende om, at din strategi skal deles op i småbidder, i mindre projekter. Vi mennesker har en tendens til at være for selvsikre i forhold til, hvad der lader sig gøre. Hemmeligheden består simpelthen i at tage et projekt ad gangen, så vi bliver i stand til at håndtere den fulde kompleksiteten i hele projektet, lød Simonovichs budskab fra talerstolen.

For at illustrere hvor omfattende strategieksekveringer kan være, fremlagde Daniel Simonovich VW’s strategi for Brasilien, som havde været en stor succes. En af grundende til at strategien fungerede, skyldtes at virksomheden havde formået at identificere intet mindre end 139 delprojekter i denne overordnede og komplekse strategi.

The DICE-score

En af de konkrete takeaways, som masterclass-deltagerne kunne bringe med sig hjem, var den såkaldte DICE-model. DICE-modellen forklarer enkelt og tydeligt, hvorvidt en given strategi er klar til eksekvering, og evaluerer de faktorer som driver succesfulde implementeringer. Ud fra modellen svarer man på fem spørgsmål i forhold til varighed af et givent projekt, projektteamets integritet, deres engagement og hvor krævende projektet er. Og via formlen DICE=D+2I+C2+E får man et numerisk resultat, som giver en god pegepind på, om man med stor sandsynlighed vil lykkes – eller mislykkes.

DICE-scoren kan ligge på mellem 7-29, og er din score mindre end 14, er den ”grøn og god”, er den mellem 14-17, er den ”gul” og bør derfor give anledning til bekymring – og afslutningsvis, er den over 17, som er ”rødt”, indikerer det, at projektet absolut ikke bør gennemføres.

– Modellen illustrerer både de hårde og de bløde sider af en strategieksekvering, og det er nemlig i allerhøjeste grad en kombination af både de menneskelige og de tekniske sider, som afgør, om et projekt vil lykkes. Men modellen er også særdeles nyttig i forhold til, at den viser, hvilke punker man skal sætte ind på og justere for at gøre projektet mere levedygtigt og gennemførbart, sagde han.

INSEAD-professoren afsluttede dagen med et casestudy, som gav et indblik i og en forståelse for, hvor vigtige de ”bløde” sider, altså de emotionelle, kulturelle og menneskelige aspekter, er i enhver strategieksekvering – noget som i allerhøjeste grad lagde op til forårets næste masterclass i Executive Forum med Spencer Harrison, som foregår den 2. maj på Hindsgavl Slot: Kultur skaber succesfulde transformationsprocesser.