Coronalæring – Et farverigt 2020 hos Flügger

I anden halvdel af 2020 stiller vi skarpt på, hvad danske og norske virksomheder har lært af Covid-19. Hvad gik galt, hvad gik godt, hvilke udfordringer har virksomhedslederne oplevet – og hvilke gode råd kan de eventuelt give videre til andre? Denne gang har vi talt med CEO i Flügger, Jimmi Mortensen.

Coronasituationen skaber stadig strid modvind og høj bølgegang hos mange virksomheder og deres respektive ledere. Og det er ikke blot efterdønningerne efter første bølge, der hærger nu. Vi står rent faktisk også midt i 2. bølge, der naturligvis også skal og bør håndteres.

Vi er nået til del fire i vores serie om coronalæring, og denne gang har vi talt med Jimmi Mortensen, der er CEO i Flügger, en international koncern inden for bygningsmaling og tilbehør til malerfaget. Selskabet har et solidt afsæt i Skandinavien, er markedsledende i Danmark, aktiviteter i Polen, Østeuropa og Kina samt eksport til øvrige lande såsom Frankrig og Rusland. Flügger har en årlig omsætning på rundt regnet to mia. kroner, før købet af den østeuropæiske malingproducent, og har gennem det seneste år oplevet en særdeles positiv vækst.

Læs også om corona-udfordringer i: Københavns ZOO – Nord Pool – TV2 Nord.

En begunstiget branche

– Som så mange andre stod vi i en usikker situation, da landet lukkede ned i marts. Vi var både usikre på, hvad dette betød for vores medarbejdere og for Flügger som helhed. Allerede tidligere på året var vi dog blevet berørt af situationen i forhold til vores kinesiske aktiviteter, idet butikker og forhandlere på dette marked måtte lukke fuldstændig ned. Vores virksomhed har dog være i den begunstigede situation, i modsætning til mange andre brancher, at vi i perioden har oplevet en markant efterspørgselsfremgang qua at vi er leverandør af produkter til gør-det-selv. Kort fortalt har vi oplevet vækst i Danmark og Sverige under krisen, mens vi har været hårdt ramt i både Polen og Kina, fortæller Jimmi Mortensen.

En af de meget store bekymringer i starten af krisen drejede sig om, hvordan virksomheden skulle sikre råvareforsyningen til produktionen. Derfor blev der også gjort en enorm indsats for at sikre og styrke forsyningskæderne – og etablere alternative forsyningskanaler, såkaldt ”dual-sourcing”.

– Noget af det første, vi foretog os, var at etablere en corona-taskforce bestående af ledere og specialister. Teamet holdt onlinemøder tre gange om dagen – både morgen, middag og aften. Derudover oprettede vi en global taskforce, med landechefer og HR, som mødtes ugentligt for at drøfte retningslinjer og forskelligheder landene imellem. Netop disse landespecifikke forskelle har være en stor udfordring. Vi har måttet forholde os til medarbejdere på tværs af landegrænser, der var pålagt meget forskellige restriktioner, forklarer Flügger-chefen.

Toplederuddannelse i samarbejde med INSEAD

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD

coronalæring

Jimmi Mortensen, CEO i Flügger group A/S (siden 2016) Uddannelse: Harvard, Stanford & INSEAD – Executive Programme, Henley Business School – Executive MBA, Aarhus University – HD-A Foto: Jeppe Bøje Nielsen

Ledelsen vendte malingbøtten på hovedet

Takket være en ekstraordinær indsats fra samtlige Flügger-medarbejdere lykkedes det at holde forretningen kørende og forsyningskæderne intakte. Trods det, har de seneste ni måneder dog ikke udelukkende været fryd og gammen, og ledelsen har måttet vende malingbøtten på hovedet en gang eller to.

– Vi har også begået vores andel af fejl, og har måttet justere undervejs. I starten, da vi oplevede en høj grad af usikkerhed, gjorde vi nok den fejl, at vi kommunikerede for meget. Vi kommunikerede alt på tværs af landegrænser, og det blev simpelthen for meget og for kompleks information. Efterhånden blev vi bedre til at målrette budskaber og simplificere tingene. Og så havde vi nok en tendens til at se tingene med lidt for ”danske øjne”, da vi jo er et børsnoteret dansk selskab. Det var også noget, vi måtte justere undervejs, fortæller han og fortsætter:

– Afslutningsvis var vi særdeles hurtige til at indføre begrænsninger i vores butikker. Det viste sig dog relativt hurtigt, at det ikke helt gav mening, at der kun måtte være to personer i en 500 kvadratmeter stor forretning, mens ti personer stod i kø udenfor. Her måtte vi også kalibrere undervejs for at sikre en så god kundeservice som muligt.

Styrk din toplederposition med INSEAD uddannelse

Velfungerende værdikæde

Produktionen i Flügger blev sat under pres, idet efterspørgslen steg. Som følge heraf blev der etableret treholdsskift på de tre produktionsenheder i hhv. Kolding, Gdansk og Göteborg. Nye restriktioner blev indført, og samtlige kantiner blev lukket. Samtidig blev de administrative ansatte sendt hjem for at udføre opgaverne fra hjemmekontor. Når Jimmi Mortensen kigger tilbage, er han dog særdeles godt tilfreds med, hvordan tingene blev håndteret.

– Vi er meget ydmyge omkring, at vi – i modsætning til mange andre virksomheder – har været begunstiget fordi vi leverer produkter til hjemmet. Men jeg er alligevel stolt af, at vi har evnet at få det optimale ud af vores forsyningskæde og har været i stand til at levere. Det er livsnerven i vores selskab, siger han og tilføjer:

– Det skyldes ikke mindst den fleksibilitet, som samtlige medarbejdere udviste. Der var virkelig pres på, og specielt de første uger var det unikt at se, hvordan folk trådte sammen og arbejdede målrettet for at løse udfordringerne, når de opstod. Der var et fantastisk fokus på samarbejde og løsninger ift. ting, vi ikke havde gjort før. Også samarbejdet mellem bestyrelse, direktion og medarbejdere har virkelig været godt. Den gejst, vi har set, har været fantastisk. Og en meget positiv side af en negative situation. Det har jeg stor respekt for.

Har boostet digitaliseringen

Den hårde periode og de mange nye udfordringer har medført en stejl læringskurve for de ansatte og ledelsen i Flügger. Men på den anden side har det også afstedkommet en række positive effekter.

– Coronasituationen gav os indledningsvis mere travlhed. Men vi var opmærksomme på, at en eventuel 2. bølge i efteråret kunne give anledning til problemer for os, hvis detailhandelen lukkede ned. Derfor arbejdede vi i foråret og forsommeren intensivt på at etablere digitale løsninger, både webshop og click-and-collect-løsning. Både i Skandinavien og Polen er løsningerne blevet taget godt imod af både professionelle og private konsumenter. Og især i Polen ser vi, at de digitale løsninger virkelig har taget fart.

Ifølge Jimmi Mortensen er nogle ting nok også ændret for ”altid”.

– Før Corona var der ikke en kultur for hjemmearbejde i Flügger, men de sidste ni måneder har absolut vendt rundt på den situation. Fra den ene dag til den anden fik hele vores administration hjemmekontoret til at fungere. Det har selvfølgelig også delt vandene. Nogle synes, det har været fantastisk at få denne fleksibilitet, og for andre har det været vanskeligt. Vi kommer ikke til at sløjfe halvdelen af kontorpladserne, men på den anden side vil vi også omfavne de positive elementer. I forhold til en række af driftsopgaverne vil det fremover i øget grad være muligt at foretage disse fra hjemmekontoret. Når det drejer sig om udviklingsopgaver, har vi til gengæld erfaret, at det er vigtigt at være fysisk til stede – ikke mindst hvis der skal arbejdes på tværs af funktioner, afslutter Flügger-chefen.

INSEAD-program med fokus på forandringer og strategieksekvering