Dette bør du vide om digital ledelse

Digital ledelse er et begreb og en kompetence, som dagens ambitiøse ledere ikke bør tage for let på. Hvilke vigtige spørgsmål bør du stille dig selv, og hvilke teknologier er det vigtigst at have viden om?

Digitalisering, digital ledelse og digitale strategier – kært barn har mange navne. Uanset er det et fagområde, som dagens ledere og topledere bør forholde sig seriøst til og forsøge at få en dyb forståelse for.

Målet med digitalisering?

Digitalisering må dog aldrig blive et mål i sig selv. Digitalisering er og bliver et middel til at nå virksomhedens mål. Uanset om det gælder produktinnovation, etablering af nye markeder, effektivisering af produktionen eller andre processer, så kan digitalisering, automation og teknologi ofte hjælpe. Men uafhængigt af hvilke teknologier du indfører i både udvikling, produktion, administration og så videre, så vil den aldrig kunne gøre jobbet for dig alene. Der skal være mennesker bag – og med.

Digitaliseringen skal passe ind i virksomhedens overordnede strategi. Den skal gøre det lettere, billigere eller hurtigere for jer at opnå de mål, I sætter jer. Og vigtigst af alt: Den skal tilføre værdi til dine kunder. Det, du investerer i digitalisering, skal skabe en merværdi, som dine kunder er villige til at betale for.

Digitalisering på agendaen på INSEAD-toplederprogam

Digitalisering er en ledelsesopgave

To ting er vigtige at have i baghovedet, når det handler om digitalisering: Digitalisering er en ledelsesopgave og digitalisering handler ikke om teknologi – det handler om mennesker.

Det er ikke svært at finde teknologien og de digitale løsninger. Men der er knaphed på og kamp om de ledere, specialister og medarbejdere, der mestrer de digitale løsninger. Og de ledere og medarbejdere, som ser de værdiskabende muligheder i løsningerne, og som samtidig kan og tør eksperimentere med dem og skabe nye forretningsmodeller, er endnu sværere at finde.

Derfor er det også helt essentielt, at du uddanner dine ledere og medarbejdere i takt med den digitale udvikling.

Bliv en dygtigere digital leder

Er virksomheden gearet til digitalisering?

De ledere, som bliver uddannet til eller har kompetencerne inden for digital ledelse og digitalisering, står som regel over for en enorm opgave. Nemlig den at transformere hele virksomheden til at tænke og arbejde på en ny måde. De skal både kunne lede opad for påvirke topledelsen og nedad for at kunne påvirke medarbejderne og organisationen som helhed.

Den nye teknologi skal udnyttes til at skabe værdi for kunderne og for virksomheden. Og for at det kan lykkes, er du nødt til at skabe grobund for, at nye måder at arbejde på kan slå rødder i organisationen. Der skal være plads til eksperimenter – og fejl. Og det i sig selv kræver en kulturændring i mange virksomheder.

Det handler ikke om, at hele virksomheden skal gøres til et stort laboratorium for digitale eksperimenter. For der er stadig en dagligdag, der skal fungere. Men én mulighed er at skabe interne start-ups, der er uafhængige af resten af organisationen. De start-ups har egne budgetter og har carte blanche til at eksperimentere med, hvordan digitalisering kan understøtte forretningen og dens udvikling. Og til at fejle.

Topleder: Få styr på virksomhedens digitalisering

Digitalisering på agendaen på INSEAD-toplederprogam

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD

Ni vigtige digitale teknologier

Når man taler om digitalisering, er der naturligvis snak om en bred pallette af teknologier. Men ofte vil det – på den ene eller anden måde – indeholde nogle af de følgende ni teknologier, som det kan være smart at have en grundlæggende forståelse for.

 

  1. Augmented Reality (AR)

Augmented Reality (AR) betyder direkte oversat forstærket eller udvidet virkelighed. Det er teknologien, hvor du ser computergenererede billeder, lyd, symboler eller andre data oven på den faktiske virkelighed. AR er altså en kombination af den virkelige verden og data. Spillet Pokèmon GO fra 2016 er et godt eksempel. Eller IKEAs katalog med tilhørende app, hvor man virtuelt kan placere møblerne i sit eget hjem.

Husk dette før du digitaliserer din virksomhed

  1. Virtual/Mixed Reality (VR/MR)

Virtual eller Mixed Reality gør dig til en del af et kunstigt univers. Hvor Augmented Reality trækker ikke-virkelige elementer ind i den virkelige verden, trækker Virtual Reality (VR) noget virkeligt (dig) ind i en kunstig verden ved at lukke den virkelige verdens billeder og lyde ude. Det gør du ved hjælp af en VR-brille og ofte også et sæt høretelefoner. VR bliver primært brugt til underholdning såsom spil og film, men også til mere seriøse formål som for eksempel behandling af fobier.

digital ledelse

  1. Blockchain

En blockchain en slags database, som konstant bliver delt i et netværk af computere. Det betyder, at alle data ligger på tusindvis af computere. Derfor er de langt mindre sårbare, end hvis de ligger ét sted. Hvis man vil hacke en blockchain, er man altså oppe mod et netværk af maskiner.

Det hedder en blockchain, fordi data bliver gemt i en kæde af blokke, og når først en blok er skabt, kan den ikke laves om, men kun udbygges med nye blokke. Dermed vil det altid være muligt at spore udviklingen og ændringen. Blockchain kan for eksempel bruges til at overføre betalinger direkte mellem to parter i stedet for, som vi kender det i dag, via en bank eller anden mellemmand. Det er her kryptovalutaer som Bitcoin kommer ind i billedet.

  1. Machine Learning (ML)

Machine Learning (ML) er teknologi, der lader computere lære at handle ligesom mennesker og at forbedre denne læring løbende ved konstant at fodre dem med data i form af observationer fra den virkelige verden.

Man kan sige, at det svarer til at undervise og opdrage et barn, som så tager den nye viden til sig, fordøjer den og udlever den via egne handlinger. ML udmønter sig dermed i Artificial Intelligence (AI), som vi vender tilbage til lige om lidt.

Digitalisering på agendaen på INSEAD-toplederprogam
  1. Big Data Analytics (BDA)

Big Data Analytics er processen med at indsamle, organisere og analysere Big Data, altså store mængder af data. BDA hjælper virksomheder med at forstå tendenser og sammenhænge i store mængder af data og dermed gøre data brugbare. Fx kan myndighederne bruge BDA til at forudsige det næste terrorangreb, og virksomheder til at analysere viden om kunderne, deres vaner, adfærd og så videre.

  1. Artificial Intelligence (AI)

Machine Learning er processen at lære maskiner, eller computere, at agere som mennesker. Artificial Intelligence (AI) er den intelligens maskinerne opnår gennem læringen. Kunstig intelligens, der lader maskiner lære, overveje og beslutte på samme niveau som mennesker. Det er eksempelvis AI, der lader smartphones og andre maskiner genkende ansigter og spille skak, og lader biler køre uden fører.

  1. Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) er computere og andre enheder, der er forbundet via internettet. Udover telefoner, tablets og computere kan det være alt fra biler over køkkenudstyr til medicinsk udstyr som hjertemonitors. Hvis en genstand kan overvåges eller styres fra en anden lokation, er den en del af IoT. Du kan læse mere om IoT her.

  1. Cloud Computing

Cloud Computing dækker over software, services og ydelser, der leveres og benyttes via internettet. Mange computerprogrammer afvikles i dag i skyen, altså fra eksterne servere, i stedet for at være installeret på hver enkelt computer. Back-up af computere og netværk foretages ligeledes ofte i skyen.

Disse teknologier satser virksomhederne på

  1. 3D Print

3D Print er, som navnet siger, print i tre dimensioner i modsætning til traditionelt 2-dimensionelt print med blæk på papir. En 3D-printer kan bygge alt fra små mekaniske komponenter til hele huse ved at tilføre materialer som plast, metal, gips og cement i lag. Princippet er det samme som ved 2-dimensionelt print, hvor det, du har på computerskærmen overføres til et stykke papir.

Hvor 3D print hidtil mest er set med traditionelle materialer, er der en rivende udvikling i gang med anvendelse af nye materialer, ikke mindst organiske materialer forventes at kunne revolutionere sundhedssektoren.

Få en anerkendt lederuddannelse fra INSEAD eller IMD – læs mere her

Executive Forum
– Aktuelle masterclasses med INSEAD og IMD

Aktuelle masterclasses med professorer fra de anerkendte business skoler INSEAD og IMD. En unik mulighed for at holde dig opdateret som leder på de udfordringer som virksomheder møder i dag.

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at fokusere på og udvikle deres ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

Her får du aktuel viden og inspiration fra top-professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD. Forummet giver desuden en enestående mulighed for at sparre med andre ledere og bestyrelsesmedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og er dermed grobund for en kontinuerlig udvikling af både ledelsesfaglige og personlige dimensioner.

Køb billet til en eller flere masterclasses her.