Stil dig selv 3 spørgsmål før du digitaliserer din virksomhed ihjel

Stop op og stil dig selv disse spørgsmål, inden du tager hovedet under armen og investerer i robotter, automatisering og nye, smarte it-systemer.

Digitalisering er et middel. Ikke et mål i sig selv

Af Steen Buchreitz Jensen

Digitalisering er et af de største spøgelser i business lige nu. Alle jagter det, men som det er med spøgelser, så kan ingen se det. Og det er fordi, vi i høj grad har pantsat proportionerne og mistet overblikket over, hvad formålet er med at digitalisere og automatisere, arbejdsgange, processer og produktionslinjer.

Digitalisering rummer for de fleste virksomheder enorme muligheder og et næsten uanet potentiale for udvikling. Men den skal, som alt andet, både i livet og i business, give mening. Jeg oplever imidlertid, at der for mange virksomheder går lidt “so ein Ding müssen wir auch haben” i den – uden de egentlig helt er klar over, hvad det er for en “Ding”. Og nok så vigtigt uden blik for, hvad den “Ding” skal gøre for virksomheden – og ikke mindst kunderne.

Derfor er der (mindst) tre spørgsmål, du altid bør stille dig selv, inden du investerer i ny teknologi, der skal digitalisere og automatisere dele af din virksomhed.

Se programindholdet på Executive Management Programme

Digital Kompetence

Spørgsmål 1: Hvad er målet?

Digitalisering må som nævnt aldrig blive et mål. Den er og bliver et middel til at nå virksomhedens mål. Uanset om det gælder produktinnovation, indtrængen på nye markeder, effektivisering af produktionen eller andre processer, så kan digitalisering, automation og teknologi ofte hjælpe. Men uanset, hvad du indfører af ny teknologi i både udvikling, produktion, administration og så videre, så vil den aldrig kunne gøre jobbet for dig alene. Der skal være mennesker bag – og med.

Digitaliseringen skal passe ind i virksomhedens overordnede strategi. Den skal gøre det lettere, billigere eller hurtigere for jer at opnå de mål, I sætter jer. Og vigtigst af alt: Den skal tilføre værdi til dine kunder. Det, du investerer i digitalisering, skal skabe en merværdi, som dine kunder er villige til at betale for.

Spørgsmål 2: Er mine medarbejdere klar?

Lad os slå to ting fast:
1: Digitalisering er en ledelsesopgave.
2: Digitalisering handler ikke om teknologi – det handler om mennesker.
Det er ikke svært at finde teknologien og de digitale løsninger. Men der er knaphed på, og kamp om, de ledere, specialister og medarbejdere, der mestrer de digitale løsninger. Og de ledere og medarbejdere, som ser de værdiskabende muligheder i løsningerne, og som samtidig kan og tør eksperimentere med dem og skabe nye forretningsmodeller, er endnu sværere at finde.

Derfor er det vigtigt, at du uddanner dine ledere og medarbejdere i takt med den digitale udvikling. Her hos Scandinavian Executive Institute er digitalisering en central del af vores lederuddannelse, Leadership Acceleration Programme IMD, og det er endvidere godt integreret i vores toplederuddannelse Executive Management Programme INSEAD.

Digital ledelse – uddan dig

Spørgsmål 3: Er min organisation gearet til digitalisering?

De ledere, som bliver uddannet til, eller har kompetencerne inden for digital ledelse og digitalisering, står som regel over for en enorm opgave. Nemlig den at transformere hele virksomheden til at tænke og arbejde på en ny måde. De skal både kunne lede opad for påvirke topledelsen og nedad for at kunne påvirke medarbejderne og organisationen som helhed.

Den nye teknologi skal udnyttes til at skabe værdi for kunderne og for virksomheden. Og for at det kan lykkes, er du nødt til at skabe grobund for, at nye måder at arbejde på kan slå rødder i organisationen. Der skal være plads til eksperimenter – og fejl, og det i sig selv kræver en kulturændring i mange virksomheder.

Det handler ikke om, at hele virksomheden skal gøres til et stort laboratorium for digitale eksperimenter, for der er stadig en dagligdag, der skal fungere, varer der skal produceres og leveres og kunder der skal serviceres. Men én mulighed er at skabe interne start-ups, der er uafhængige af resten af organisationen. De start-ups har egne budgetter og har carte blanche til at eksperimentere med, hvordan digitalisering kan understøtte forretningen og dens udvikling. Og til at fejle. Ikke på corporate niveau, så det forstyrrer forretningen, men på mikro-niveau, så det kan medvirke til at udvikle forretningen på længere sigt. Den måde at arbejde på kræver typisk andre mennesker end dem, du har ansat i forvejen, og det kræver under alle omstændigheder en helt ny måde at tænke og arbejde på og en ændret ledelsesadfærd i forhold til en traditionel, hierarkisk organisation.

Derfor kan det også meget vel være, at du er nødt til at se ud over din egen organisation for at booste virksomhedens digitale kompetencer og muligheder. Måske skal du alliere dig med start-up-virksomheder, som ikke bare har adopteret den nye måde at arbejde på, men som er grundlagt på den. Uanset om du bruger interne eller eksterne start-ups til at drive din digitalisering, så er det afgørende, at du ikke integrerer dem i virksomhedens eksisterende kultur. Så kvæler du dem.

Se mulighederne, og se digitalisering som et middel til at nå virksomhedens mål og skabe værdi for jeres kunder. Ikke som et mål i sig selv. Og sørg for, at din organisation og dine medarbejdere er parate og bliver en del af den transformation, som enhver digitalisering kræver – og indebærer.

Det kommer jeg til at skrive mere om her på LederBloggen i den kommende tid. I mellemtiden er du mere end velkommen til at kommentere mine indledende tanker om emnet øverst i artiklen til højre.

Digital ledelse – uddan dig