Leadership Acceleration Programme IMD:

– Et godt alternativ til en Diplom i ledelse

Skal du satse på en længerevarende Diplom i ledelse eller en executive lederuddannelse, hvis du har ambitioner om at dygtiggøre dig som leder? Hvad er fordelene og ulemperne ved de forskellige muligheder?

Har du ambitioner om at udvikle dig som leder, og er du i den forbindelse på jagt efter en lederuddannelse, der bringer dine lederkompetencer op på et højere niveau – til gavn for både dig og din virksomhed eller organisation? Så er du måske kommet over uddannelsen ”Diplom i ledelse” eller ”Diplomuddannelse i ledelse”?

Men hvad er det konkrete indhold i en Diplom i ledelse, og er det et bedre eller dårligere alternativ end fx en kortere og mere intensiv executive-uddannelse?

Executive-lederuddannelse i samarbejde med IMD

Om diplomuddannelser og diplom i ledelse

En diplomuddannelse er en del af det danske efter- og videreuddannelsessystem, og er således målrettet folk med erhvervserfaring. Der findes en lang række forskellige diplomuddannelse, og fælles for dem er, at de bringer deltageren op på bachelorniveau. En Diplom i ledelse er med andre ord en variant af en diplomuddannelse, der giver specifikke kompetencer inden for ledelsesområdet.

En Diplom i ledelse har som formål at styrke det personlige lederskab samt give indsigt i en række emner inden for strategi og ledelse, herunder blandt andet kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i organisationer. Uddannelsen har en varighed på to-tre år på deltid, og giver 60 ECTS-point. En diplomuddannelse i ledelse henvender sig til nuværende og kommende ledere i privat og offentlig sektor, og adgangskravene er en kort eller mellemlang videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring.

Diplom i ledelse er en dansk uddannelse, der udbydes af et erhvervsakademi, en professionshøjskole eller et universitet i Danmark. Efter endt studietid har man opnået en diplomgrad (engelsk: Diploma Degree), der ligger på samme niveau som en mellemlang videregående uddannelse (MVU), herunder en bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse.

Programindhold på Leadership Acceleration Programme IMD

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om lederuddannelsen Leadership Acceleration Programme IMD

diplom i ledelse

Steen Buchreitz Jensen, CEO Scandinavian Executive Institute

Vælg uddannelse fra velrenommeret skole

Går man med tanker om at opgradere sine ledelsesmæssige kompetencer, kan det være fornuftigt at investere lidt tid i at vurdere forskellige alternativer og deres respektive fordele og ulemper.

– Det er naturligvis ikke muligt at give et standardsvar i forhold til, hvad som er bedst, for det afhænger af den individuelle leder og vedkommendes ønsker og behov. Har man mulighed for at trække flere år ud af kalenderen med henblik på at uddanne sig, er det naturligvis positivt. Men lige så vigtigt er det at være bevidst om, at man vælger en business-skole eller en uddannelsesinstitution, der leverer høj kvalitet. Her bør man også stille sig selv spørgsmålet, om man ønsker en uddannelse med et internationalt islæt, eller om en dansk uddannelse er ”god nok”, siger Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute, og fortsætter:

– En executive-uddannelse ligger ofte på et lidt højere fagligt niveau, og det er derfor ikke blot et krav, at man har erhvervserfaring, men også at man allerede sidder i en lederposition. En executive-uddannelse, som fx Leadership Acceleration Programme, tager udgangspunkt i det bedste fra forskellige uddannelsesniveauer, herunder også fra MBA-niveau. Deltagerne på en ”Diplom i ledelse” skal have lederambitioner, men har ikke nødvendigvis en lederposition endnu. Og det har naturligvis betydning for det netværk af andre ledere, man møder på uddannelsen. Man bør desuden være opmærksom på, at en executive-uddannelse, rent omkostningsmæssigt, er forholdsvis overkommelig for de fleste. I relation til tidsforbruget, så er en executive-uddannelse også noget nemmere at kapere. Og det gælder både for arbejdskollegerne, chefen og ikke mindst familien.

Derudover tager en executive-uddannelse, så som Leadership Acceleration Programme, ikke udgangspunkt i et bestemt pensum, men er i højere grad en uddannelse, der bidrager med inspiration, ny viden og cases inden for fagområderne strategi, innovation og ledelse.

Gavnligt for CV’et

Lederuddannelsen Leadership Acceleration Programme, som Scandinavian Executive Institute tilbyder i samarbejde med schweiziske IMD, er en executive-lederuddannelse, der foregår over to moduler. Første modul foregår i Danmark over fire dage, og andet modul over tre dage på IMD i Schweiz. Ud over de syv undervisningsdage, må man beregne mellem 10 og 20 timers forberedelse mellem modulerne.

– Det giver alt andet lige en arbejdsbyrde, som de fleste kan overkomme. Især hvis man har bestemt sig for at give lederkarrieren et skub i opadgående retning. Deltagerne på Leadership Acceleration Programme skal heller ikke afsætte tid til eksamener og afleveringer, som er en naturlig del af fx en Diplom i ledelse. Til gengæld får de et uddannelsescertifikat fra IMD, der er en meget velanset business-skole. Det kan i allerhøjeste grad være gavnligt for både CV’et og LinkedIn, slutter Steen Buchreitz Jensen.

Leadership Acceleration Programme IMD – få international inspiration

diplom i ledelse