Hvad er god ledelse?

– Udfordringer og perspektiver for den moderne leder.

God ledelse er det, enhver leder stræber efter, alle medarbejdere ønsker, og virksomheder kommer længst med. Men hvad er den gode ledelse, og hvordan bliver man en god leder? Her kan du få input om god ledelse, og hvad du skal overveje, hvis du gerne vil være den bedste leder for dine medarbejdere og i din virksomhed.

  • Den gode leder investerer sig selv.
  • God ledelse hænger uløseligt sammen med personlig udvikling.
  • Den gode leder går forrest og viser vejen.
  • God ledelse handler om strategi og innovation.
  • Den gode leder ser sin ledelsesopgave i et forandringsperspektiv.
  • Den gode leder søger hjælp og inputs udefra.

Hvad er god ledelse?

Der findes mange skoler inden for ledelse, som alle har en hel række bud på, hvad god ledelse og den gode leder er. Nogle steder handler god ledelse om den økonomiske bundlinje, om at være markedsledende og om at øge salget. De fleste virksomheder er dog klar over, at den gode ledelse i dag ikke udelukkende er et spørgsmål om profit og magt. Der skal mere til, og mange mener, at i en moderne virksomhed hænger den gode ledelse uløseligt sammen med lederen selv. Og den gode ledelse fra den gode leder skaber vækst.

God ledelse starter med lederen

Den gode leder er klar over, at der skal personlig udvikling til for at være en god leder. Den gode leder investerer sig selv og sætter sig selv, sine værdier og sine styrker og svagheder på spil. Derfor kræver det meget af en leder, og det kan være opslidende at sætte sig selv på højkant hele tiden.

Den gode leder har brug for værktøjer til at udvikle sig selv og bruge sig selv konstruktivt i sit arbejde. På den måde kan den gode leder skabe værdi om sig selv og om virksomheden, så alle arbejder sammen om at nå samme resultat

Walk the walk

Derudover starter god ledelse med, at du som leder går forrest. Der er med garanti ingen medarbejder, der vil følge dig, hvis du ikke selv går forrest som det gode eksempel. Ledelse handler ikke om at dirigere nogle mennesker fra et sted til et andet, men at gå forrest, så de kan se, hvor de skal gå hen.

God ledelse handler også om kommunikation – få fem råd til at kommunikere med større effekt.

Toplederuddannelsen Executive Management Programme

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD

Strategi, innovation og lederskab

Den gode leder har i dag en række udfordringer som følge af det moderne samfund, den globale verden og de mange virksomhedsmuligheder, markedet tilbyder. Den gode leder skal kunne navigere i dette og skal være klar over, hvordan man udformer en strategi for virksomheden, og ikke mindst hvordan man fører den ud i livet og handler på strategien.

Markedets udformning og virksomhedernes vilkår kræver, at der tænkes i innovation og innovative løsninger på udfordringer. Det betyder, at lederen skal tænke nyt og udfordre sine egne tanker og ideer. Det kan være en udfordring at lave nye tiltag, for vi kan bedst lide det, som der plejer at ske. Den gode leder må derfor ikke være bange for at tænke ud af boksen for at skabe nyt og innovere.

Lederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD

Ledelse er forandring

Der er gode grunde til ikke bare at gøre, som man plejer. Den gode ledelse er ikke statisk, og en virksomhed bør ikke stå i stampe, men den gode leder er i bevægelse sammen med virksomheden. Ledelse drejer sig om retning, og implementering af strategi betyder, at man udstikker en vej for virksomheden. God ledelse er dybt forankret og funderet i handling og i forandring. Den gode leder forstår at udfordre status quo, så de gode egenskaber og værdier styrkes, og de knap så konstruktive og effektive forlades. At se sine ledelsesopgaver som en forandringsproces kræver redskaber, der kan udstikke retning og mål i en foranderlig virkelighed. Det kræver sin leder.

Læs også artiklen: God ledelse i krisetid

Lederuddannelse med fokus på forandring og transformation

Lederen kan flytte bjerge, men ikke alene

Den gode leder er en, der kan rykke på nogen og noget. Lederen skal kunne flytte mennesker, både medarbejdere og kunder, og rykke på markeder. Det kræver derfor meget af lederens kommunikative evner at udføre god ledelse, fordi fysiske ting skal flyttes med ord og abstrakte handlinger. Derfor skal den gode leder fokusere på kommunikationen både internt og eksternt.

Det er de færreste ledere, der kan arbejde med kommunikation og personlig udvikling alene, så derfor skal du som leder sørge for, at du har et netværk, eller at du får inputs og uddannelse udefra. De fleste mennesker har svært ved at se sig selv udefra, og gode ledelsesværktøjer og redskaber kan være vanskelige at tilegne sig gennem bøger eller artikler på nettet. Sørg for at få hjælp udefra, så du ikke står alene.

Lederuddannelse med fokus på forandring og transformation

Bliv bedre til god ledelse

Hos Scandinavian Executive Institute kender vi ledere, og vi har en holdning til, hvad god ledelse er. Det er derfor, vi samarbejder med en af verdens førende business schools INSEAD, så vi kan tilbyde vores kunder den bedste lederuddannelse, vi kan forestille os. Det har vi gjort siden 2007, og vi oplever, at vi har fat i den lange ende. Lederne er meget tilfredse, og vi tror på, at vi i samarbejde med INSEAD bidrager til den gode ledelse i hele Skandinavien.

Vores uddannelser koncentrer sig bl.a. om lederskab og den personlige udvikling, der skal til for at blive den gode leder. Samtidig handler vores uddannelser om at give dig værktøjer og redskaber inden for strategi, digitalisering og innovation. Det er for os opskriften på god ledelse.

Her kan du læse mere om vores uddannelser, og du kan finde mere information om INSEAD her.

Læs også artiklen: Uddannelse er topprioritet for den moderne leder

Lederuddannelse med fokus på forandring og transformation

INSEAD