Uddannelse er top-prioritet

Succes i fremtiden handler ikke om know how – kontinuerlig læring og uddannelse er topprioritet for fremtidens ledere

Totalt 30 danske og norske deltagere på lederuddannelsen Leadership Acceleration Programme IMD har netop afsluttet efterårets og vinterens forløb på IMD i Schweiz – og kan nu føje det velrenommerede lederprogram til deres CV.

Det drejer sig blandt andet om Brian Lorentzen, der er strategisk marketingdirektør i Aarhus-baserede STARCO og Benedikt Philipp Wetzel, der er CEO på Revmatismesykehuset i Lillehammer i Norge. Begge har haft en stærk motivation i forhold til at opgradere deres viden og kompetencer.

Lederuddannelse på IMD

Uddannelse er top-prioritet for ledere der vil have succes i fremtiden

Brian Lorentzen, strategisk marketingdirektør, STARCO

Uddannelse er top-prioritet for ledere der vil have succes i fremtiden

– Jeg har arbejdet med strategier i en årrække, men havde behov for få sat nogle teorier på plads og få indsigt i håndgribelige modeller, som jeg kan anvende i relation til mit strategiarbejde, og det var en af bevæggrundene for at deltage i Leadership Acceleration Programme IMD. Derudover var jeg nysgerrig på ”hvad der rører sig”, få en ”vitaminindsprøjtning” og blive mere bevidst om mine egne stærke og svage sider, og hvordan jeg kan påvirke og udvikle dem, fortæller Brian Lorentzen.

Brian har siden 2009 været en del af ledelsen i STARCO, og i dag er en af hans primære opgaver at sætte den strategiske retning i samarbejde med selskabets CEO og det resterende managementteam.

Benedikt Wetzel har en baggrund inden for præklinisk forskning og har igennem en årrække haft en række ledende roller.

– Jeg er gået fra at være mellemleder til at få en toplederstilling, og i den forbindelse har det været vigtigt for mig at udvikle mig med henblik på at gå fra en operationel til en strategisk tænkemåde. Derudover var det fristende med en international lederuddannelse i samarbejde med velrenommerede IMD i Schweiz.

Benedikt Philipp Wetzel, CEO, Revmatismesykehuset

Nogen at spejle sig i

Begge føler, at udbyttet har levet op til de forventninger, man har til en business-skole i verdensklasse.

– Niveauet på uddannelsen har været meget højt, og det er enormt kompetente og opdaterede professorer, man møder på forløbet. De har i allerhøjeste grad fingeren på pulsen, og det er et intensivt og godt sammensat program. Det er desuden særdeles givende at møde ligesindede, der har oplevet nogle af de samme udfordringer som en selv, personer man kan ”spejle sig i” og sparre med undervejs i forløbet, udtaler Brian Lorentzen i STARCO.

For den norske sygehusdirektør har et vigtigt element også været knyttet til at få indsigt i og inspiration fra helt andre brancher end den sygehusverden, han kommer fra.

– Som navnet tilsiger: «Acceleration». Jeg har haft ambitioner om og behov for at løfte mig og komme videre i min rolle som topleder. Professorerne og forelæserne har været helt fantastiske – en sjælden oplevelse. Hele programmet har været meget positivt, velorganiseret og inspirerende, og specielt vil jeg fremhæve, at det har været spændende at møde ledere fra andre brancher – helt forskellige fra min – og blive inspireret af dem og se min egen organisation fra en helt ny og anden vinkel, siger han.

Dette siger tidligere deltagere

Usikker fremtid banker på

Når snakken falder på fremtidens ledelsesudfordringer, er der ikke megen uenighed at spore mellem den danske marketingdirektør og den norske sygehusdirektør – trods det, at de repræsenterer meget forskellige brancher.

– I vores branche bevæger vi os i fremtiden helt klart ind i et marked med både mange og store usikkerheder. Både recessionen i Tyskland og Spanien samt hele problematikken med Brexit kommer uden tvivl til at påvirke os. Og med nye teknologier og gennembrydende opfindelser vil tingene ændrer sig hurtigt, hvilket kræver, at vi er agile og fleksible og formår at tilpasse os nye situationer kontinuerligt. Lægger man til, at den unge generation på arbejdsmarkedet stiller med nye krav og forventninger, bliver det hele blot endnu mere dynamisk, siger Brian Lorentzen.

Og selv om det ikke er markedssituationen i Europa, der har den største indvirkning på et norsk privatsygehus, er det alligevel sammenlignelige faktorer, der gør sig gældende.

– Som leder inden for sundhedssektoren står jeg overfor en enorm udfordring i forhold til behov og volumen. Vi skal tage os et stigende antal patienter, og vi oplever en massiv mangel på specialister, der giver os en ressourceknaphed. Derudover er der krav om, at vi have fokus på omkostninger. Hvis alt dette skal lykkes, er det tvingende nødvendigt, at vi bliver mere innovationsorienteret – at vi er kreative og åbne for ny teknologi. Hos os stopper driften aldrig op – vi må altså lære at opretholde driften, mens vi udvikler nyt, og det er den helt store udfordring, påpeger Benedikt Wetzel.

Se hele programindholdet

Livslang læring er løsningen

Heldigvis er begge enige om, at der er mulige løsninger på de mange udfordringer og forandringer, der uomtvisteligt bliver en del af fremtidens verdensbillede.

– Det er egentlig ganske simpelt, og som en af professorerne på IMD formulerede det: Det, der kan få os til at vinde i fremtiden, handler ikke om know-how, det handler om evnen til at lære. At man er åben, evner at kigge ”bredt” og at man formår at tilpasse sig. På samme måde som at en faldskærm virker bedst, når den er åben, så gælder det samme for mennesker: vi fungerer bedst, når vi er åbne for forandringer, afslutter marketingdirektøren i STARCO, og Benedikt Wetzel tilføjer afslutningsvis:

– For det første må vi skabe en bevidsthed om udfordringerne, og vi må blive bedre til at se udfordringer som muligheder og forandringsledelse som en naturlig og kontinuerlig tilstand frem for noget ”afgrænset”. Når det drejer sig om innovation, er kurser og uddannelse helt centralt for topledere og ikke mindst mellemledere og områdeleder – de som i praksis skal gennemføre ændringstiltagene. Et kontinuerligt fokus på uddannelse vil være helt essentielt og en af fremtidens vigtigste succeskriterier. Uddannelse er top-prioritet for ledere der vil have succes i fremtiden.

Læs også artiklen: Hvad er god ledelse