Ledelseskommunikationen afgør virksomhedens succes

God ledelseskommunikation er en leders allervigtigste værktøj, og dermed en helt afgørende kompetence med henblik på at få topmotiverede medarbejdere og drive en succesfuld organisation.

Selve begrebet ”ledelseskommunikation” kan måske virke lidt ”fluffy og flydende” – for hvad er det grundlæggende for en størrelse? Og er det mon ikke mere omfattende, end mange ledere lige går rundt og tror?

– Helt konkret er ledelseskommunikation den samlede palette af kommunikationsmæssige virkemidler og værktøjer, som en organisation eller ledelse kan anvende. Fra mit perspektiv handler ledelseskommunikation grundlæggende om at flytte mennesker og opfattelser – både internt og eksternt – og gøre det effektivt, forklarer Jesper Klit, der er direktør i Jesper Klit & Partners og tilføjer:

– Overordnet er ledelseskommunikation en helt afgørende kompetence med henblik på at opnå motiverede medarbejdere og drive en succesfuld organisation. For mig at se er kommunikation lederens vigtigste værktøj til at håndtere relationer, skabe forandringer, sætte retning, inspirere, motivere og nå i mål med forretningsmæssige resultater.

Læs også: Sådan håndterer du ledelseskommunikation i krisetider

”Ikke-kommunikation” findes ikke

Jesper Klit

God ledelseskommunikation indbefatter mange forskelligartede elementer og kompetencer, og rækker dermed langt ud over den enkeltstående, planlagte kommunikationshandling. Sagt med en kliché handler det altså om langt mere end lederens evne til at ”stille sig op på ølkassen”.

– God ledelseskommunikation gennemsyrer hele organisation. Det relaterer sig til måden, vi omgås på, hvordan vi skriver til hinanden, taler til hinanden, holder møder samt interagerer med interne og eksterne stakeholders. Ledelseskommunikationen har en direkte og nær forbindelse til hele organisationens samlede kommunikationsaftryk, siger kommunikationseksperten.

Ifølge Jesper Klit skal en leder være helt skarp på, at der ikke er noget, der hedder ”ikke-kommunikation”. En leder kan ikke skrive en mail, deltage i et møde, en forhandling eller endsige gå igennem et lokale uden at kommunikere.

– Dette er en meget vigtig pointe, som kommunikationsstærke ledere forstår – selvfølgelig uden at være narcissister. De er nemlig særdeles opmærksomme på egen kommunikationsstil og dygtige til at håndtere og tilpasse denne. Det handler blandt andet om kropssprog, energi, øjenkontakt, påklædning, udstråling og evnen til at motivere andre. Og samlet skaber dette vigtige konkurrencemæssige fordele – eller det direkte modsatte. Effektive ledere formår at tænke kommunikationsindsatsen ind i samtlige forretningsprocesser, helt ud til frontpersonalet og op i øverste topledelse, siger han.

Ledelseskommunikation i fokus på toplederprogram

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD

ledelseskommunikation

De bedste ledelseskommunikatører har fans

God ledelseskommunikation kan uden tvivl bidrage til at skabe mening, motivation og gode relationer i en virksomhed eller organisation.

– På mange måder kan man sammenligne lederne i dagens videnstunge virksomheder (hvilket de fleste er) med politikere. De har opnået et ”licence to lead” fra deres medarbejdere, forstået på den måde, at de uden støtte fra deres medarbejdere ville miste retten til at lede dem. Medarbejderne ”vælger” dem på samme måde, som man vælger en politiker. I den kontekst er ledelseskommunikation et vigtigt og magtfuldt værktøj for lederen til at håndtere relationer, inspirere, sikre sig opbakning – eller måske ligefrem begejstring blandt sine medarbejdere. De bedste ledelseskommunikatører har i øvrigt ikke medarbejdere: De har fans! Er du som leder kommet så langt, er det bare at ønske stort tillykke …

Læs også: Ledelsesudfordringer i en coronatid

Ledelseskommunikation på den ”sure” måde

På den anden side: Hvilke konsekvenser har det, hvis ledelseskommunikationen i en virksomhed eller organisation fx er mangelfuld, dårlig, svag, rigid, aggressiv og præget af dårlig tillid? Noget, det fleste af os nok fra tid til anden har oplevet eksempler på i løbet af arbejdslivet.

– Der er en byge af forskning, der viser, hvad vi godt er klar over i forvejen: Lukkede, gammeldags, ”top-down”-organisationer med mangelfuld og dårlig kommunikation vil alt andet lige resultere i utilfredshed, mangel på arbejdsglæde, dårligere produktivitet og i sidste ende: en dårligere bundlinje, påpeger Jesper Klit.

– For nu at citere multimilliardæren og investeringsguruen, Warren Buffet: ”Hvis du ikke kan kommunikere, svarer det til at blinke med det ene øje til en pige i et mørkt rum. Der sker ingenting. Du kan være den klogeste person i verden, men du er nødt til at kunne ”sende den meddelelse” til andre. Og den ”sendemåde” er kommunikation…”.

En positiv og gnidningsfri ledelseskommunikation er og bliver en ledelsesopgave – selv om medarbejderne og den øvrige organisation selvfølgelig også har et ansvar for at sikre, at man kommunikerer ordentligt og effektivt med hinanden.

– Det starter uden tvivl på toppen. Min erfaring gennem mange år som kommunikationsrådgiver tilsiger, at kommunikationen og interaktionen fungerer bedst i de organisationer, hvor topledelsen selv er effektive kommunikatører og forstår at gøre kommunikation til en integreret del af samtlige virksomhedens forretningsprocesser. Kommunikation skal sættes på dagsorden, og så skal man løbende evaluere indsatsen. Skarpe ledelseskommunikatører forstår, at adfærd skaber adfærd.

Udvikl dine kommunikationskompetencer med lederuddannelse

ledelseskommunikation

ledelseskommunikation

Kommunikationsmæssige kompetencer kan udvikles

Har man som leder ambitioner om at blive en bedre kommunikatør, er det heldigvis ikke udelukkende en egenskab, man er født med. Det er muligt at udvikle sig og flytte grænser.

– Ledere skal starte med sig selv. Selvindsigt er nøglen til at udvikle sine kommunikative kompetencer. Jo bedre du som leder forstår dig selv, jo bedre muligheder har du for at skrue op på den ”knap”, der virker – og ned på den, der ikke fungerer optimalt, siger Jesper Klit, før han afslutter:

– Som leder er det dit ansvar, at du er klædt på til at være en moderne og effektiv kommunikatør. For nogle er dette mere naturligt end for andre. Men det er vigtigt at huske på, at det er en kompetence, der både kan læres og skærpes. Uddannelse og deltagelse i netværk, der er giver ny inspiration, metoder og værktøjer er en god måde at holde sig opdateret på og lære nye ting. De bedste ledelseskommunikatører nøjes ikke med at spille kamp, de træner også …

Lær mere af Jesper Klit