Toplederuddannelsen er i kontinuerlig udvikling

Executive Management Programme-uddannelsen er under kontinuerlig udvikling – for indholdet i programmet skal være i samsvar med de enorme og hastige ændringer, vores samfund – og dermed virksomhederne – i disse år undergår.

Den 4. industrielle revolution er her lige NU. Det er et faktum. Vores samfund – og dermed virksomhederne – gennemgår lige nu ændringer med en hastighed og gennemslagskraft, som aldrig før er set. Og det har naturligvis enorme implikationer for hvordan virksomhederne bør ledes og styres – og selvfølgelig også for hvordan strategi- og innovationsprocesserne skal håndteres. Kun de virksomheder der tilsvarende har en leder i udvikling, der anerkender og forstår dette. Og som er parat til at agere hurtigt og agilt på forandringerne, kan gøre sig forhåbninger om at fortsætte en succesfuld færd ind i fremtiden.

Gamle principper udfordres

Executive Management Programme (EMP) er Scandinavian Executive Institutes toplederuddannelse målrettet topledere i både private og offentlige virksomheder og organisationer. Uddannelsen tilbydes i samarbejde med den internationalt anerkendte business-skole INSEAD og har eksisteret i mere end ti år. Men det betyder ikke, at uddannelsen i dag er den samme, som den var for bare nogle få år siden.

– Det overordnede indhold i Executive Management Programme har i alle år været strategi, ledelse og innovation. Men det betyder ikke, at undervisningen og indholdet i programmet er det samme som det var for bare nogle få år siden. For når virksomhederne gennemgår så store ændringer, så vil det helt klart have betydning for både programmets indhold og hvordan undervisningen udformes, forklarer CEO i Scandinavian Executive Institute, Steen Buchreitz Jensen, og fortsætter:

– Det er på mange måder ”skruen uden ende”. For på samme måde som virksomhederne undergår store ændringer, så er det helt essentielt, at vores toplederuddannelse er tidssvarende. Sammen med INSEAD sørger vi for, at uddannelsen til enhver tid afspejler de udfordringer, som vores deltagere møder ude i ”den virkelige verden”. I fremtiden vil det være helt andre principper, som dikterer, hvordan strategier skal udarbejdes og implementeres, hvordan innovationsprocesser skal foregå og hvordan ledelse skal udøves. Og det har naturligvis implikationer for programmets indhold. Derfor er vores fokuspunkt, at holde uddannelserne i en konstant udvikling, så de er brugbare for den moderne succesfulde leder i udvikling.

Evnen til at genopfinde sig selv

Ifølge Buchreitz Jensen handler den nuværende forandringsproces meget om, at virksomheder og dermed ledere er nødt til at se anderledes på strategiprocesserne, når virkeligheden består af nye forretningsmodeller, nye spilleregler og ny teknologi. Hvor den ”gamle” tankegang gik ud på, at man skulle ”tilpasse” sig markedet, handler den nye tankegang meget mere om, at man selv skaber og opfinder sit eget marked, og derved gør konkurrenterne irrelevante. For at skabe succes i dag, skal man være en virksomhed og en leder i udvikling, der er i stand til at tilpasse sig og forstå de nye forhold der er på markedet og som er konstant foranderlige.

– Mange har en tendens til at tro, at det ”bare” handler om ny teknologi, eksempelvis kunstig intelligens, robotteknologi, 3D-print, nanoteknologi samt ”internet of things”. Det mener jeg, er en forkert tilgangsvinkel. Det er menneskene, forretningsmodellerne og strategierne, man i første omgang skal fokusere på. Teknologierne understøtter blot de andre elementer. Noget af det vi underviser i på EMP, handler netop om at koble disse tre elementer og give nogle konkrete og hands-on værktøjer til at håndtere ændringerne og udfordre de eksisterende antagelser. Deltagerne får en ”opskrift” på en struktureret proces for, hvordan man udvikler ny indsigt i og re-positionerer sin virksomhed – og hvordan man leder denne proces, således at både medarbejdere og virksomheden blomstrer. Målet er, at deltagerne skal komme hjem med et klarsyn i forhold til hvordan de skal agere i et dynamisk marked med hyppige konkurrenceskift, siger han.

En kendt problemstilling er dog, at ledelseslaget i de virksomheder, som ”går godt”, måske kan føle det som en udfordring at ændre på noget, som faktisk er velfungerende – i hvert fald lige nu.

– Det hele kan faktisk koges sammen til et kort statement: Det er evnen til at genopfinde sig selv, mens det stadig går godt, som kommer til at blive helt essentielt – men også en stor udfordring – for de virksomheder, der gerne vil fortsætte succesen i fremtiden. Og det er vores mål – selvom det er ambitiøst – at levere en af Skandinaviens allerbedste Executive-uddannelser, som til enhver tid er up-to-date med den nyeste forskning og de nyeste trends inden for ledelses- og strategifeltet, således at vi kan være med til at understøtte den fremtidige udvikling ude i virksomhederne, slutter direktøren i Scandinavian Executive Institute.

Her kan du læse mere om det konkrete programindhold i Executive Management Programme.