Toplederuddannelse er i kontinuerlig udvikling

Executive Management Programme INSEAD er i kontinuerlig udvikling. Indholdet skal modsvare de enorme forandringer, der sker i vores samfund og i vores virksomheder

Den 4. industrielle revolution er her lige NU. Det er et faktum. Vores samfund – og dermed virksomhederne – gennemgår lige nu ændringer med en hastighed og gennemslagskraft, som aldrig før er set. Og det påvirker naturligvis måden, hvorpå virksomhederne bør ledes og styres.

Kun de virksomheder, der har en leder i udvikling, og som er parate til agere hurtigt på forandringerne, kan gøre sig forhåbninger om at fortsætte succesfuldt i fremtiden.

Bestil materiale om Executive Management Programme INSEAD

Toplederuddannelse er i kontinuerlig udvikling

Gamle principper udfordres

Executive Management Programme (EMP) er Scandinavian Executive Institutes toplederuddannelse målrettet topledere i både private og offentlige virksomheder.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med den internationalt anerkendte business-skole INSEAD og har eksisteret i mere end ti år.

Toplederuddannelse er i kontinuerlig udvikling – Indhold ændres i takt med udvikling og påvirkninger

– Det overordnede indhold i Executive Management Programme har i alle år været strategi, ledelse og innovation. Programindholdet ændrer sig dog fra år til år. Den hastige udvikling gør, at indhold og undervisningsform må følge med, siger CEO i Scandinavian Executive Institute, Steen Buchreitz Jensen, og fortsætter:

– Det er på mange måder ”skruen uden ende”. For på samme måde som virksomhederne gennemgår store ændringer, så er det helt essentielt, at vores toplederuddannelse er tidssvarende. Sammen med INSEAD sørger vi for, at uddannelsen til enhver tid afspejler de udfordringer, som vores deltagere møder i ”den virkelige verden”. I fremtiden og efter Covid-19 vil det være helt andre principper, som dikterer, hvordan strategier skal udarbejdes og implementeres, hvordan innovationsprocesser skal foregå og hvordan ledelse skal udøves.

Vores fokus er derfor, at holde uddannelsen i konstant udvikling, så den er brugbar og attraktiv for alle ledere.

Evnen til at genopfinde sig selv

Ifølge Steen Buchreitz Jensen handler den nuværende forandringsproces meget om, at virksomheder og dermed ledere er nødt til at se anderledes på strategiprocesserne, når virkeligheden består af nye forretningsmodeller, nye spilleregler og nye teknologier.

Hvor den ”gamle” tankegang gik ud på, at man skulle ”tilpasse” sig markedet, handler den nye tankegang meget mere om, at man selv skaber og opfinder sit eget marked, og derved gør konkurrenterne irrelevante.

For at skabe succes i dag, skal man være en virksomhed og en leder i udvikling, der er i stand til at tilpasse sig og forstå de nye forhold på markedet og som er i konstant forandring.

Mennesker, forretningsmodeller og strategier

– Mange har en tendens til at tro, at det ”bare” handler om ny teknologi, eksempelvis kunstig intelligens, robotteknologi, 3D-print, nanoteknologi samt ”internet of things”. Det mener jeg, er en forkert tilgangsvinkel. Det er mennesker, forretningsmodeller og strategier, man i første omgang skal fokusere på. Teknologierne understøtter blot de andre elementer.

Noget af det, der undervises i, handler netop om at koble disse tre elementer sammen og give nogle konkrete og hands-on værktøjer til at håndtere ændringerne og udfordre eksisterende antagelser.

Deltagerne får en ”opskrift” på en struktureret proces for, hvordan man udvikler ny indsigt i og re-positionerer sin virksomhed – og hvordan man leder denne proces, således at både medarbejdere og virksomheden blomstrer. Målet er, at deltagerne skal komme hjem med et klart billede på, hvordan de skal agere i et dynamisk marked med hyppige konkurrenceskift, siger han.

En kendt problemstilling er dog, at ledelsen i de virksomheder, hvor det ”går godt”, måske kan føle det som en udfordring at ændre på noget, som faktisk er velfungerende – i hvert fald lige nu.

Det er evnen til at genopfinde sig selv, mens det stadig går godt, som kommer til at blive helt essentielt – men også en stor udfordring – for de virksomheder, der gerne vil fortsætte succesen i fremtiden. Og det er vores mål – selvom det er ambitiøst – at levere en af Skandinaviens allerbedste Executive-uddannelser, som til enhver tid er up-to-date med den nyeste forskning og den nyeste viden inden for ledelses- og strategifeltet, således at vi kan være med til at understøtte den fremtidige udvikling i virksomhederne, slutter direktøren i Scandinavian Executive Institute.

Her kan du læse mere om det konkrete programindhold i Executive Management Programme.