Lederuddannelse der giver dine ansatte et kompetenceløft

Leadership Acceleration Programme IMD er en unik lederuddannelse, der giver dine medarbejdere en værdifuld vidensindsprøjtning og gør dem til en endnu vigtigere sparringsparter for dig.

Er du på jagt efter en lederuddannelse til dine ansatte, der kan bringe dem op på et højt fagligt niveau? Som kan gøre dem til en værdifuld sparringspartner for topledelsen i virksomheden? I givet fald kan Leadership Acceleration Programme, som Scandinavian Executive Institute tilbyder i samarbejde med den schweiziske business-skole IMD, meget vel være det rette valg.

– Hvis man kigger på det danske marked generelt, så er det faktisk ikke muligt at finde en pendant, som kan matche indholdet i Leadership Acceleration Programme. Du finder ikke en lignende dansk lederuddannelse, der med tilsvarende modeller, værktøjer og redskaber gør dig i stand til at sparre på strategien sammen med topledelsen – og efterfølgende eksekvere på denne, siger Steen Buchreitz Jensen, der er programansvarlig for Leadership Acceleration Programme IMD.

Læs mere om Leadership Acceleration Programme IMD

Værdifuldt netværk

En af fordelene med LAP-uddannelsen er det internationale perspektiv, som uddannelsen byder på – et perspektiv, som dog ikke går på bekostning af det skandinaviske netværk, som deltagerne får mulighed for at opbygge.

– En af styrkerne ved at tage en international lederuddannelse fra et velkendt og velrenommeret universitet er, at disse rent videnskabs- og forskningsmæssigt ligger helt i front. Man får præsenteret det ”allernyeste”, før alle andre, og her er schweiziske IMD virkelig langt fremme. I forhold til det internationale aspekt, så får man det bedste med fra begge verdener: Deltagerne, man starter sammen med, er alle skandinaver. Og det er de samme deltagere, man tager til IMD sammen med senere i forløbet. Det betyder, at man får en international lederuddannelse, men at det ikke går på bekostning af det miljø og det netværk, man har, når man kommer hjem igen, forklarer Steen Buchreitz Jensen.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om lederuddannelsen Leadership Acceleration Programme IMD

Konkrete cases

Leadership Acceleration Programme er målrettet ledere, der har ambitioner om og potentiale til at videreudvikle deres ledelsesmæssige egenskaber. Uddannelsen fokuserer på at give deltagerne konkret og praktisk viden og inspiration, som naturligvis er teoretisk funderet.

– IMD’s slogan, REAL LEARING. REAL IMPACT, er faktisk ret sigende. Den læring du får på uddannelsen, er helt konkret læring i den forstand, at det er noget, du kan gå hjem og anvende lige med det samme – du får helt konkrete modeller, redskaber og værktøjer at arbejde med. I undervisningen bliver der i høj grad anvendt cases, som giver en god grobund for læring. Disse cases er særdeles virkelighedsnære, idet underviserne ofte tager udgangspunkt i deltagernes egne virksomheder og tilhørende problemstillinger, slutter han.

Leadership Acceleration Programme-uddannelsen er en uddannelse i kontinuerlig udvikling. Før hvert nye forløb foretager Scandinavian Executive Institute i samarbejde med business-skolen IMD en omfattende gennemgang af indholdet i uddannelsen. Her kan du blandt andet læse mere om de nye digitale emner på Leadership Acceleration Programme IMD, som bliver inkluderet i uddannelsen fra næste forløb.

Find mere information om uddannelsen

Mette Vinther Larsen, AAU

Oversete mellemledere

Mette Vinther Larsen er lektor på Aalborg Universitet og har de seneste ti år forsket i strategi, kommunikation og management learning. Hun underviser desuden på universitetets MBA-uddannelse.

– Der er ikke tvivl om, at videreuddannelse for ledere på alle niveauer i en virksomhed eller organisation er essentielt. De forskningsprojekter, jeg har været involveret i omkring emnet, viser, at kontinuerlig uddannelse øger ledernes performance radikalt. De bliver bedre til at tænke i helheder og styrker deres evne til at udvikle deres organisationer på en meget kompetent måde. Der er ikke tvivl om, at det er en investering, som betaler sig – den kommer tifoldigt tilbage. Samtidig er det interessant, at mange ledere i dag tænker uddannelse som en kontinuerlig proces – du bliver reelt set aldrig ”færdig”, siger Mette Vinther Larsen.

AAU-forskeren har imidlertid et opmærksomhedspunkt i relation til mellemlederniveauet i virksomhederne.

Bestil materiale om uddannelsen

– Det er min klare overbevisning, at mellemlederniveauet generelt er for underbelyst i forhold til uddannelse. Og det er virkelig ærgerligt, for det er i særdeleshed disse nøglepersoner, der skal sørge for, at strategierne får et liv i praksis. Det er på tide, at vi kommer helt væk fra billedet af, at mellemlederne bliver tænkt på som postbude. Det er ofte mellemlederne, der har fingeren på pulsen og ved, hvad der rører sig, så de er ekstremt kompetente til at lave den nødvendige ”lokale oversættelse” af de strategiske budskaber, siger ledelsesforskeren, før hun afslutter:

– Det kunne være relevant og spændende, hvis man zoomede mere ind på den særdeles vigtig rolle, de spiller og fokuserede mere på, hvordan man øger kompetencen hos denne gruppe. Det er samtidig også bemærkelsesværdigt, at der inden for forskningsverdenen desværre ikke er så mange studier omkring den centrale rolle mellemledere indtager, når man sammenligner med studier af toplederniveauet. Det kunne give enormt god mening, hvis vi brugte noget mere tid på at udforske, hvordan vi kan udvikle videreuddannelse, der er skræddersyet til netop den målgruppe.

Bestil materiale om uddannelsen