IT-indsats sætter turbo på Energinets grønne omstilling

En omfattende indsats indenfor it og digitalisering skal gøre Energinet i stand til at sikre raketfart for den grønne omstilling i det danske el- og gasnet.

Anette Falk Bøgebjerg er leder for IT Workspace i Energinet, et område der er sat i verden til at udvikle og levere en effektiv og fleksibel digital arbejdsplads, således at medarbejderne kan udføre deres kerneopgaver sikkert og effektivt fra Energinets lokationer og på distancen. Derudover understøtter og udbreder området også LEAN-Agile arbejdsmetoder og mindset i Energinet. Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, der ejer og udvikler det danske el- og gasnet i Danmark.

Anette Falk Bøgebjerg, der har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.merc’er, kom til Energinet for to år siden, og har nu titlen Senior Director & Center Head, hvor hun er ansvarlig for en afdeling, der består af ni teams og tæller rundt regnet 55 medarbejdere.

Anette Falk Bøgebjerg, Senior Director & Center Head IT Workspace, Energinet.

– Omdrejningspunktet i størstedelen af min karriere har været at skabe forretningsresultater gennem at udvikle mennesker, deres mindset og deres måder at arbejde på. Det meste af min karriere har jeg arbejdet i grænsefladen mellem forretning og it for at sikre optimal muliggørelse af forretningsmål gennem opbygning af de rigtige kompetencer, processer og it-løsninger. Min erhvervserfaring kommer fra 23 år i LEGO Gruppen, efterfulgt af 2 år i Bankdata. De seneste to år har jeg haft tre forskellige it-stillinger i Energinet, hvilket har sammenhæng med, at vi står midt i en enorm udviklingsfase, fortæller Anette Falk Bøgebjerg.

Læs mere om Leadership Acceleration Programme IMD

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om lederuddannelsen Leadership Acceleration Programme IMD

Tredobling af it-ansatte

Og udviklingen har – mildest talt – været formidabel. Da hun startede i Energinet, var der 140 ansatte inden for it-området, og nu er tallet steget til 305. I indeværende år forventes antallet at stige til i omegnen af 450.

– Grunden til, at vi oplever denne vækst, handler i bund og grund om, at vi har enorm fart på den grønne omstilling og et stort fokus på vedvarende energi. Det kræver utroligt meget i forhold til it-kompetence og vores it-organisation i Energinet, idet det handler om at udbygge elnettet, men også at it er en central bestanddel i at udvikle vores kontrolcenter og sikre, at markederne fungerer effektivt. For få år siden kunne vi købe standard it-løsninger ”ude i byen”, men det er ikke længere en mulighed. Tingene forgår i så høj hastighed, at vi selv må agere udviklingshus, forklarer hun og fortsætter:

– Det handler ikke mindst om, at der fra politisk side er en meget ambitiøs strategi med henblik på at få turbo på den grønne omstilling. Vi skal være ”frontrunners”, og har som følge deraf behov for en kæmpe it-udviklingsorganisation, som fremadrettet hedder Tech & Innovation.

Se indholdet i Leadership Acceleration Programme IMD

Todelt lederrolle

Ifølge Anette Falk Bøgebjerg har væksten i organisationen også haft implikationer for den ledelsesmæssige opgave.

– Det kræver meget at skalere en organisation så meget, som vi allerede har gjort – og som vi stadig står overfor. Vi har grundlæggende behov for at have rigtig god orden i penalhuset og sørge for veletablerede processer i forhold til at få så mange mennesker til at fungere godt sammen. Det handler om at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor vi ved, hvad der er vigtigt bla. for de unge medarbejdere, vi gerne vil tiltrække. Vi har derfor sat fokus på blandt andet trivsel, udvikling af medarbejderne samt vores måder at arbejde på udtaler hun.

Og netop for at sikre trivsel og motivation har it-organisationen i Energinet valgt en lidt nytænkende tilgangsvinkel til den ledelsesmæssige organisering.

– Vi har simpelthen taget den klassiske afdelingslederrolle og splittet den i to: En rolle, der handler om det faglige (Product Owner-rolle) og en rolle, der relaterer sig til trivsel, motivation og udvikling (Agile People Leader-rolle). Det er noget, vi får rigtig god tilbagemelding på fra vores medarbejdere, som sætter stor pris på, at deres leder har fuld fokus på trivsel og udvikling, og at dette fokus ikke nedprioriteres af fokus på leverancer. Leveranceopfølgningen varetages sammen med Product Owner’en.

Mød underviserne på lederprogrammet

Kombination af ledelse og digitalisering

I de ni teams, som Anette Falk Bøgebjerg har under sig i sit område, er hun ansvarlig for otte ledere – fem af dem arbejder med den faglige ledelse og tre tager sig af det personalemæssige. I løbet af det kommende år forventer hun en yderligere vækst på cirka 20 medarbejdere i afdelingen.

– Netop det, at ledelsesdelen efterhånden fylder så meget i mit job som områdeleder, gjorde, at jeg søgte efter en lederuddannelse, som koblede den digitale verden med det ledelsesmæssige. Og det var bevæggrunden for, at jeg valgte at tilmelde mig Leadership Acceleration Programme IMD, der forener disse to discipliner, siger hun og tilføjer:

– Det var nogle særdeles spændende undervisere, vi mødte på uddannelsesprogrammet, og man kan godt mærke, at IMD er noget særligt. Vi havde virkelig nogle gode dage, og på helt generel basis har jeg fået en bedre og mere holistisk forståelse for ledelsesområdet. Desuden har jeg fået et ny ledelses- og sparringsnetværk – med ledere fra både små og store virksomheder – som er betydningsfuldt for mig. Det er superinteressant med de forskellige problemstillinger, som disse ledere kommer med – og der ligger en stor værdi i at kunne bruge hinanden. Det hele har gjort mig endnu mere sulten på det ledelsesmæssige, og til efteråret vælger jeg at supplere med yderligere uddannelse.

Hun fremhæver især to områder, der har haft – og kommer til at få – stor betydning for hendes måde at være leder på.

– En af sessionerne på IMD handlede om den volatile verden, som præger os med alt som er ukendt og uforudsigeligt – og hvordan man gennem agil transformation kan håndtere disse hastige forandringer. Jeg har virkelig fået udvidet min horisont i forhold til agil transformation yderligere. Derudover vil jeg fremhæve Ina Toegels undervisning omkring personprofiler, der gav mig et interessant og nyt perspektiv på denne type tests, som måler på andre ting, end jeg tidligere har stiftet bekendtskab med, slutter Anette Falk Bøgebjerg.

Tilmelding Leadership Acceleration Programme IMD

Fortsæt din læring efter endt uddannelse

– deltag i flere årlige undervisningsdage

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for dig, der ønsker at fokusere på og udvikle din ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

I Executive Forum får du aktuel og unik viden med henblik på at videreudvikle din leder- og bestyrelsesrolle. Du får inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses/undervisningsdage giver dig kontinuerlig læring om temaer, der optager virksomheder, ledere og bestyrelser i dag.

Forummet er desuden en enestående mulighed for at bevare kontakten med tidligere deltagere, hvis du har deltaget på et af Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer.

Executive Forum – fortsæt din læring