Energifyldt karriererejse i Danske Commodities

Rasmus Steffensen har i ti år arbejdet i Danske Commodities og har i løbet af tidsperioden haft intet mindre end seks forskellige stillinger i energihandelsvirksomheden, der har været inde i en rivende udvikling.

Rasmus Steffensen har de seneste ti år været ansat i Danske Commodities og har i dag titlen ”Director, Head of Treasury & Credit Risk”, hvilket indebærer et hovedansvar for blandt andet modpartsrisiko, sanktionstjek, valutaafdækning og likviditetshåndtering i selskabet.

Danske Commodities, der er grundlagt i 2004, er en teknologidrevet energihandelsvirksomhed, der handler med strøm, gas og klimaprodukter på tværs af 40 markeder. Virksomheden arbejder for en levedygtig energifremtid og har et stort fokus på bæredygtighed og digital udvikling. I dag tæller virksomheden rundt regnet 500 medarbejdere.

Rasmus Steffensen, Director, Head of Treasury & Credit Risk, Danske Commodities.

– Det har været en ekstremt spændende tid med en virksomhed, der på kort tid er gået fra opstart med en enkelt ejer til der, vi er i dag. Danske Commodities har oplevet en formidabel organisk vækst, hvor vi har formået at udrulle den danske forretningsmodel til resten af Europa. I 2019 blev vi opkøbt af Equinor, som anså os som en vigtig partner i relation til at gøre deres massive grønne investeringer rentable. Opkøbet har også betydet, at vores langsigtede strategi er blevet endnu mere global, og at vi har fået nogle markant større volumener at håndtere, forklarer Rasmus Steffensen og tilføjer:

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om lederuddannelsen Leadership Acceleration Programme IMD

– Hos os fylder både bærekraftig udvikling og digitalisering særdeles meget. Vi foretager en handel i sekundet, og det er klart, at det kræver nogle komplicerede algoritmer, når disse enorme datamængder skal processeres. Derudover er vi underlagt strenge krav om rapportering, så vi har behov for et robust IT-setup, og det er ikke tilfældigt, at næsten halvdelen af de ansatte er beskæftiget med IT. Derudover har vi både et internt og et eksternt fokus på grøn omstilling. Internt arbejder vi med mange tiltag – fra at forebygge madspild og reducere antal skærme til at indsamle metal og lave interne energispare-konkurrencer. Og på den eksterne scene arbejder vi i stor stil med at udvikle og facilitere den grønne omstilling ved at optimere elnettet og facilitere, at de vedvarende energikilder kan flyde igennem.

Læs mere om Leadership Acceleration Programme IMD

Ledelsesrejsen

Rasmus Steffensen har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.scient.oecon., hvor statistik, sandsynlighedsberegninger og finansielle forhold var omdrejningspunktet. Efter endt uddannelse arbejdede han med kvantitativ analyse i en årrække.

– Jeg er ganske videbegærlig, og der er meget, jeg finder interessant. Derfor fik jeg også ret hurtigt en bred rolle, hvor det var oplagt for mig at være involveret i mange ting, hvilket førte mig videre på en ledelsesrejse. I første omgang som leder for et team, men i løbet af et par år ind i en rolle med et mere holistisk blik på ledelsesopgaven, og hvor det nu efterhånden handler mere om ledelse af ledere og et overordnet perspektiv på, hvor vi som virksomhed rent strategisk skal bevæge os hen.

Se programindholdet i IMD-lederprogrammet

Faglig og personlig dimension

Det tiltagende fokus på ledelsesdelen har desuden være en direkte årsag til, at Rasmus Steffensen for kort tid siden deltog i lederprogrammet Leadership Acceleration Programme, som Scandinavian Executive Institute tilbyder i samarbejde med den schweiziske business-skole, IMD.

– For mig handler det om to dimensioner: den personlige og den faglige. I relation til det personlige aspekt, så drejer det sig om muligheden for at udvikle sig og ikke stå stille. Det er rart at komme ”ud” og få nye perspektiver og eksternt input fra dygtige undervisere og deltagere. Og på det faglige plan er det vigtigt for mig med specifikke redskaber og værktøjer, der kan bidrage til, at jeg formår at kigge fremad, både i forhold til det ledelsesmæssige og det strategiske. Jeg har været på 50-100 forskellige og gode kurser i løbet af min tid i Danske Commodities, men det er første gang, jeg deltager i et eksternt forløb med så meget ”pondus og vægt”, fortæller han, og tilføjer:

– Programmet har givet meget til eftertanke, og jeg fik opfyldt mit ønske om læring i både personlig og faglig henseende. Derudover blev jeg meget imponeret over de øvrige deltagere og synes, at det var noget at det, der gjorde forløbet specielt for mig – forstået på den måde, at outputtet fra undervisningen steg enormt med gode indspil, diskussioner, workshops og spørgsmål. Dernæst var blandingen af undervisere og professorer særdeles god med både lokale og internationale, nogle akademiske og nogle mere ”hands on” samt nogle med ”proven track records”. At opleve den diversitet kan helt sikkert noget, og er uden tvivl vigtigt i den globale verden, vi ledere skal agere i.

Han fremhæver, at programmet har givet ham en forøget retningssans i forhold til, hvordan han fremover håndterer sin lederrolle i et selskab, der stadig står foran vækst og mange forandringer.

– Kort opsummeret bød programmet på et godt fremtidsperspektiv og en god smeltedigel af input omkring strategi, trends, ledelse og andres virksomheders tilgang til tingene. Og i forbindelse med at vi i Danske Commodities vokser på alle led og kanter, så bliver temaet omkring ledelse også endnu mere betydningsfuldt. Jeg skal finde den rette balancegang i forhold til at sætte dagsorden og definere ansvar samtidig med, at jeg tiltagende skal delegere ansvaret i forhold til, hvordan det skal eksekveres. Jeg må sørge for, at jeg kommer højt nok op i helikopteren, så jeg får struktureret strategi og organisation under mig på en god måde, slutter Rasmus Steffensen.

Mød underviserne og professorerne

Fortsæt din læring efter endt uddannelse

– deltag i flere årlige undervisningsdage

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for dig, der ønsker at fokusere på og udvikle din ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

I Executive Forum får du aktuel og unik viden med henblik på at videreudvikle din leder- og bestyrelsesrolle. Du får inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses/undervisningsdage giver dig kontinuerlig læring om temaer, der optager virksomheder, ledere og bestyrelser i dag.

Forummet er desuden en enestående mulighed for at bevare kontakten med tidligere deltagere, hvis du har deltaget på et af Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer.

Executive Forum – fortsæt din læring